นิยามของศีลธรรม

คุณธรรมมีพฤติกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันด้วยศีลของที่จัดตั้งขึ้นและได้รับการยอมรับศีลธรรม

ปฏิบัติตนตามหลักคติที่กำหนดขึ้นในสังคมและสอดคล้องกับความถูกต้องและสูงส่ง

โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับความคิดในการแสดงด้วยวิธีที่สูงส่งและถูกต้อง

ในขณะเดียวกันทางศีลธรรมเป็นที่รู้จักกันเป็นชุดของความเชื่อประเพณีค่านิยมและบรรทัดฐานสันนิษฐานโดยบุคคลหรือกลุ่มสังคมและในฟังก์ชั่นบางวิธีเป็นชนิดของคำแนะนำในช่วงเวลาของการดำเนินการ

นั่นคือศีลธรรมช่วยให้เรารู้ว่าการกระทำใดถูกต้องหรือดีและไม่เลวและไม่ถูกต้อง

ทุกคนมักจะมีความคิดหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีและการประเมินนี้เป็นพื้นฐานของศีลธรรม

ไม่มีการประเมินโดยทั่วไปหรือการพิจารณาเกี่ยวกับศีลธรรม แต่ตรงกันข้ามมีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะเข้าใจและมองไปที่มัน

แนวทางศาสนาและมนุษย์ที่จรรโลงศีลธรรม

ศาสนามีวิสัยทัศน์ของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการประเมินของมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในขณะที่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเห็นด้วยกับประเด็นที่บ่งชี้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด

และแนวทางหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างคุณธรรม

พฤติกรรมใด ๆ ที่ผู้คนพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบทางศีลธรรมกล่าวคือผู้อื่นและตัวเราเองสามารถตัดสินได้ว่าถูกต้องหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม

ถือว่าสอดคล้องกับศีลธรรมเมื่อเป็นสิ่งที่ดี

มีพฤติกรรมและการกระทำที่ถือว่าผิดศีลธรรมและยกตัวอย่างเช่นมีการให้คุณค่าในทางลบเช่นกรณีของการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นการขาดความเคารพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่น และแน่นอนว่ายังมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางบวกและทางศีลธรรมเช่นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการกุศลความรักการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น

แม้ว่าศีลธรรมจะลดลงไม่เพียง แต่มีคนที่ชอบเข้าใจว่ามันเป็นความรู้ที่ได้มาเกี่ยวกับสิ่งที่สูงที่สุดและสูงส่งที่สุดและแต่ละคนมักจะเคารพในการแสดง

สิ่งที่ถือว่าเป็นศีลธรรมหรือความเชื่อเกี่ยวกับศีลธรรมจะถูกกำหนดโดยทั่วไปและประมวลผลโดยวัฒนธรรมบางอย่างหรือในกลุ่มทางสังคมตามความเหมาะสมดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งเดียวกันที่จะควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม

นอกจากนี้ศีลธรรมมักเกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนาและจริยธรรมที่สังคมยินยอมที่จะเคารพเสมอดังนั้นหากละเมิดพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากสมาชิกของพวกเขา

ศีลธรรมในศาสนา

ตัวอย่างเช่นในกรณีของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าเสนอให้ประชาชนของพระองค์กระทำในศาสนานี้เพื่อเป็นแนวทางทางศีลธรรม ดังนั้นผู้ซื่อสัตย์จะต้องเคารพพวกเขาและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพวกเขาและหากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษสำหรับสิ่งนั้น

ในแง่นี้ศาสนามีความรุนแรงมากหากไม่มีความเคารพต่อศีลเหล่านี้ผู้ศรัทธาจะไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้เพราะเขาทรยศต่อมัน

ชุดของบรรทัดฐานทางศีลธรรมถูกกำหนดให้เป็นศีลธรรมเชิงวัตถุประสงค์เนื่องจากมีอยู่เป็นข้อเท็จจริงทางสังคมไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ตามในขณะที่ศีลธรรมแบบอัตนัยประกอบด้วยการกระทำที่แต่ละบุคคลเคารพหรือละเมิดกฎหมาย .

หากเราคำนึงว่าการกระทำของแต่ละบุคคลมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลดีเสมอแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบทางศีลธรรมจะปรากฏขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือความไม่สมดุลทางจิตใจที่ขัดขวางไม่ให้ทำเช่นนั้นเป็นต้น และนั่นทำให้คุณไม่ต้องคิดที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าและแน่นอนว่านี่จะเป็นไปได้ที่จะใช้คุณค่าทางศีลธรรม

และการใช้คำว่าศีลธรรมซ้ำ ๆ อีกอย่างหนึ่งคือการอ้างถึงคุณภาพของการกระทำซึ่งทำให้พวกเขาดีและเป็นที่ยอมรับในทางศีลธรรม

อย่างไม่น่าเชื่อในศตวรรษที่ 21 ศีลธรรมอันดีของความรู้สึกทางเพศยังคงมีการหารือ

เราต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะพบกับคนที่มีสองมาตรฐานซึ่งหมายความว่าพวกเขาเสนอวิธีการเป็นและการแสดงและการดำเนินการพวกเขาทำในทางตรงกันข้ามและเชิงลบอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นคนที่เรียกร้องให้สมัครสมานสามัคคีกับผู้อื่นและในทางปฏิบัติคือคนเห็นแก่ตัว