นิยามของความอ่อนโยน

ความอ่อนโยนเป็นคุณธรรมเชิงบวกในความสัมพันธ์ส่วนตัวเนื่องจากความเมตตาแสดงทัศนคติของความเคารพต่ออีกฝ่ายโดยต้องการดูแลรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ชีวิตมีความสุข ความอ่อนโยนคือการเคารพอีกฝ่ายผ่านทัศนคติและรายละเอียดส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นมีมารยาท

ตัวอย่างเช่นการช่วยเพื่อนบ้านสูงอายุถือกระเป๋ารถเข็นถือเป็นท่าทางที่ดีบุคคลยังสามารถจัดประชุมที่บ้านและเชิญเพื่อน ๆ มาเพลิดเพลินกับค่ำคืนที่ผ่อนคลายที่บ้านได้ การศึกษาที่ดีและมารยาทที่ดีเป็นสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ทางสังคม

เป็นมิตรต่อสังคม

ในกรณีนี้สำหรับท่าทางแสดงความเมตตาแขกมักจะสอดคล้องกับรายละเอียดบางอย่างเช่นนำกล่องช็อคโกแลตหรือไวน์มาหนึ่งขวด ความกรุณาใด ๆ แสดงถึงการคำนึงถึงบุคคลนั้นเป็นรายละเอียดเชิงบวกที่ใครก็ตามที่ได้รับการกระทำดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเป็นของขวัญทางอารมณ์เนื่องจากรู้สึกดี

ความอ่อนโยนเป็นคุณภาพที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสาขาวิชาชีพในงานบริการลูกค้าเหล่านั้นซึ่งมืออาชีพปรารถนาที่จะให้บริการลูกค้าส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่นเมื่อทำงานเป็นเสมียนในร้านค้าลูกค้าให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อเขาด้วยความสุภาพ

ความอ่อนโยนมีมา แต่กำเนิดหรือได้รับการฝึกฝน? ทุกคนสามารถได้รับความกรุณามากขึ้นผ่านประสบการณ์ในทางปฏิบัติโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับอัตตาของตนเองและเข้าใจว่าในบางช่วงเวลาขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับความต้องการของอีกฝ่าย

ตัวอย่างเช่นในบริบททางวิชาชีพความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าแสดงถึงความเข้าใจว่านอกเหนือจากอารมณ์ส่วนตัวแล้วคนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบหากคุณมีวันที่ไม่ดีดังนั้นอารมณ์นั้นไม่ควรเป็นข้ออ้างในการละเลยมารยาทที่ดี

ขอบคุณและกรุณา

การศึกษาที่ได้รับในวัยเด็กจากพ่อแม่และครูเป็นสิ่งสำคัญมากในการปลูกฝังความเอื้อเฟื้อให้เป็นค่านิยม ตัวอย่างเช่นพ่อแม่สอนลูกให้ขอของโปรดและกล่าวขอบคุณ สองคำนี้ขอบคุณและกรุณาเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแก่นสารสองประการของความกรุณา

รูปภาพ: iStock - BraunS / kupicoo