ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความหลากหลายของคำเป็นคำที่อนุญาตให้อ้างถึงความแตกต่างความหลากหลายความแตกต่างและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งที่แตกต่างกันในบริบทหนึ่ง ๆ และวัฒนธรรมเป็นคำที่ช่วยให้เราสามารถอ้างถึงทุกสิ่งที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม สิ่งนี้ให้ความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประเพณีอื่น ๆ และการพัฒนาความเคารพซึ่งกันและกัน

แนวคิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมบัญชีสำหรับการอยู่ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน

การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถือเป็นมรดกที่สำคัญมากของมนุษยชาติเนื่องจากประเด็นนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและขยายความรู้อย่างไม่ต้องสงสัยและยังให้คุณค่าเช่นความเคารพและความอดทนเนื่องจากข้อเท็จจริงของการเคารพและอดทนต่อผู้อื่นที่เขาอาศัยอยู่ถัดจากเรา แม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมเดียวกัน แต่เขาก็จะก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้คน

ส่งเสริมและขยายความรู้และเคารพในสิ่งที่แตกต่าง

แต่ละวัฒนธรรมจะให้การสนับสนุนที่แตกต่างกันและนั่นคือจุดที่การเพิ่มคุณค่าของวัฒนธรรมใด ๆ อย่างแท้จริงเพื่อให้สามารถดูดซับประเด็นเหล่านั้นที่วัฒนธรรมที่อยู่ถัดจากนั้นนำเสนอและขาดในแง่มุมนั้น เพิ่มขนบธรรมเนียมของอีกฝ่ายที่ทำให้ฉันมีความสุขและแสดงความเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง

ในทางกลับกันความหลากหลายทางวัฒนธรรมเสนอความเคารพไม่เพียง แต่ในส่วนของเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างที่ไม่ได้คิดเช่นเดียวกับเรา แต่ยังแสดงถึงความเคารพในส่วนของหน่วยงานที่มีอำนาจในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ แน่นอนว่าหากผู้มีอำนาจบีบบังคับผู้ที่แสดงออกต่อต้านแนวคิดของพวกเขาเราจะพบว่าตัวเองอยู่ในบริบทที่ชัดเจนของการขาดเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งนิยมเรียกว่าเผด็จการนอกเหนือจากการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนมาก

แต่ผู้มีอำนาจนอกเหนือจากการเคารพความคิดของวัฒนธรรมบางอย่างแล้วต้องให้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งประกอบกันเป็นชุมชนของตนเป็นหลักประกันที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของพวกเขาเนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่วัฒนธรรมหนึ่งถูกคุกคามจากความก้าวหน้าของอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่มี ดังนั้นการเรียกร้องแบบ Hegemonic ผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้องวัฒนธรรมที่อ่อนแอที่สุดและหลีกเลี่ยงเหนือสิ่งอื่นใดที่มันหายไปทำให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหายไป

หน้าที่ของรัฐจะต้องรับประกันความเสมอภาคและสิทธิของทุกคนที่อยู่นอกเหนือจากความแตกต่างในด้านใด ๆ ในกรณีนี้ที่เรากล่าวถึงในด้านวัฒนธรรมในขณะที่ต้องส่งเสริมนโยบายและแคมเปญที่ปกป้องชนกลุ่มน้อยทางวัฒนธรรมและของ หลีกเลี่ยงและลงโทษการเลือกปฏิบัติทุกประเภทที่สามารถดำเนินการได้ในเรื่องนี้

กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เปลี่ยนแกนและเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันทางวัฒนธรรม

โลกทุกวันนี้มีจุดยืนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อหลายร้อยปีก่อนในเรื่องนี้โชคดีที่โลกาภิวัตน์จะเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้เกิดขึ้นในกรอบของการเปิดกว้างในทุกๆด้าน

ในอดีตอารยธรรมทำให้วัฒนธรรมของพวกเขาโดดเดี่ยวและแยกออกจากส่วนที่เหลือพวกเขาสามารถโต้ตอบได้ แต่รักษาระยะห่างไว้เสมอไม่ได้ตั้งใจให้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างที่ทำในปัจจุบัน

ในปัจจุบันและเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและทำให้ความแตกต่างในเรื่องนี้ถูกกำจัดไปอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเราสามารถชื่นชมวิธีการหลอมรวมของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทำให้เกิดวัฒนธรรมร่วมและระดับโลกที่ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

การพัฒนาเทคโนโลยีดังที่เราได้ระบุไปแล้วนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นกลไกของการลดระยะทางทำให้เกิดการขนส่งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นระหว่างวัฒนธรรมที่ห่างไกลและหลากหลายที่สุด เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ส่งผลดีต่อการนำวัฒนธรรมผู้คนที่เกิดในสถานที่และเติบโตภายใต้ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่กำหนดจากนั้นไปทำงานในวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยสิ้นเชิง แต่พวกเขาสามารถปรับตัวและผสมผสานประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของตนเข้ากับวัฒนธรรม ประเทศปลายทาง.