ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งและความก้าวหน้าในสังคมโดยรวม เป็นแนวคิดที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นระเบียบวินัยและได้รับการศึกษาในสาขาเฉพาะคือเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

แนวคิดหลักและข้อพิจารณาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาสำหรับประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ การพัฒนาเศรษฐกิจในอุดมคติจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปมีความเท่าเทียมมีประสิทธิภาพเคารพผู้คนและในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อบุคคลจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและอยู่ในกรอบของโลกจึงมีการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาหรือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ในแง่นี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการปรากฏร่างของผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้กรอบเศรษฐกิจทั่วไป

นักวิชาการบางคนเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเน้นความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมของสังคมกับการเติบโตของความมั่งคั่ง ในแง่นี้มูลค่าของความสามารถในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบสำคัญเนื่องจากการแข่งขันหมายถึงตลาดเสรีและการแข่งขันระหว่าง บริษัท ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม (ในราคาสินค้าและผู้บริโภค)

มีข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับความปรารถนาของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมที่ดำเนินการนอกสิ่งแวดล้อมไม่สามารถถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การผลิตที่มีอนาคตเนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการทำลายทรัพยากรดังนั้นจึงไม่มีความยั่งยืนในกิจกรรมดังกล่าว โดยทั่วไปถือว่าไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งขัดกับความยั่งยืน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม วัตถุดิบและแหล่งพลังงานของประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น จากมุมมองทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศที่จะต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองและเพื่อให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีโครงการที่มุ่งเป้าไปที่นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาหรือการสนับสนุนผู้ประกอบการ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีความสำคัญเท่าเทียมกันและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดของโปรเตสแตนต์กับทุนนิยม

บางแง่มุมกลายเป็นอุปสรรคที่แท้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ: ระบบการศึกษาที่บกพร่องการคอร์รัปชั่นการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ขัดขวางการสื่อสารและการค้าหรือความเป็นจริงทางประชากรที่มีความไม่สมดุล

รูปภาพ: iStock - theeradaj / PeopleImages


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found