ความหมายของผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

เกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือไม่ของพระเจ้าผู้คนสามารถมีตำแหน่งที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นผู้เชื่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าที่สร้างโลกและมนุษย์ในขณะเดียวกันความเชื่อเหล่านี้มีพื้นฐานมาจาก เกี่ยวกับศรัทธาของพวกเขาและสิ่งที่ประเพณีทางศาสนาและความเชื่อเสนอ

ในทางกลับกันเราสามารถค้นหาตำแหน่งของผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าที่ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างชัดเจนเพราะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ของมัน

บุคคลที่ไม่ปฏิเสธหรือยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้า

และผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่มีตำแหน่งตรงกลางระหว่างสองตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากเขาไม่ปฏิเสธหรือยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่สามารถยืนยันสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงเหตุผลได้ แต่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าเหตุผลของเขาจะเป็นอย่างไร ไม่สามารถยืนยันได้

ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าระยะมีสองความหมายที่เกิดขึ้นอีกในมือข้างหนึ่งทุกอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับ agnosticismจะถูกเรียกว่าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและในมืออื่น ๆ , คำที่ใช้ในการอ้างถึงใครก็ตามที่สารภาพความเชื่อดังกล่าว

ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าคืออะไร?

ในขณะเดียวกัน agnosticism เป็นตำแหน่งปรัชญาหรือส่วนบุคคลที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับมนุษย์คนใดที่จะรู้ว่าเป็นพระเจ้าและทุกอย่างที่ฟันฝ่าประสบการณ์หรือ experienceable

โดยพื้นฐานแล้วเหตุผลคือการไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นระเบียบวินัยที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์และการสังเกตดังนั้นทุกสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสหรือสังเกตได้โดยตรงจะถูกประกาศว่าเป็นไปไม่ได้และไม่สามารถเข้าถึงได้

สำหรับ agnostics ความจริงและการเรียกร้องเลื่อนลอยเช่นการเป็นพระเจ้าหรือชีวิตหลังความตายกลายเป็นสิ่งที่ไม่รู้

Agnostics พิจารณาว่าแนวคิดของพระเจ้าไม่สามารถลดลงเป็นจริงหรือเท็จได้เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถยืนยันอะไรเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าได้

คนกลุ่มนี้มักจะเชื่อในอุดมคติและแนวทางที่คิดว่าถูกต้องและถูกต้องอย่างมีเหตุผลสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมและค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้า

ประเภทของการไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

ในขณะเดียวกันมีรูปแบบที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำถามดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับของการไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่มีอยู่นั่นคือการไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่อ่อนแอซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความสงสัยโดยพิจารณาว่าการไม่มีอยู่ของคำถามดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐาน ในเรื่องนี้ดังจะเห็นได้ว่าเป็นข้อสงสัยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความสงสัย; ในทางกลับกันผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่แข็งแกร่งยืนยันว่าความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าไม่เพียงไม่ได้รับความสำเร็จ แต่จะไม่มีวันบรรลุได้นั่นคือไม่มีประตูเปิดในแง่นี้

จากนั้นเราจะพบว่าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่แยแสหรือลัทธิไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่ยืนยันว่าการมีอยู่หรือไม่ของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่านั้นไม่เพียง แต่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นที่รู้จัก แต่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพของมนุษย์ ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าส่วนใหญ่เชื่อนี้ว่าศาสนาไม่ได้เป็นลักษณะสำคัญของชีวิตมนุษย์ แต่พวกเขาจะเป็นลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ในทางกลับกันและตรงกันข้ามกับก่อนหน้านี้ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่สนใจคิดว่าความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์

ในขณะเดียวกันผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าตามลัทธิคิดว่าแม้จะไม่มีระดับความเข้าใจที่ทำให้เขาเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้า แต่เขาก็ยอมรับว่าเขามีตัวตนได้ และผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าตระหนักดีว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้และไม่เชื่อในความเป็นไปได้ที่พระเจ้าอาจมีอยู่จริง

ความแตกต่างระหว่างไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

เราต้องเน้นว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแม้ว่าบางคนมักจะใช้แนวคิดทั้งสองอย่างสลับกัน

ความแตกต่างพื้นฐานอยู่ที่ข้อเท็จจริงของการพิจารณาที่แต่ละคนมีเกี่ยวกับลักษณะของพระเจ้า

แม้ว่าผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าจะไม่ยืนยันว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะพวกเขาเชื่อว่าความรู้นี้ไม่สามารถใช้ได้ด้วยเหตุผลของพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่เสี่ยงที่จะปฏิเสธมันทันทีเหมือนกับที่ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าทำซึ่งปฏิเสธการดำรงอยู่นี้อย่างมีพลัง

กระแสความคิดนี้พบการแพร่กระจายที่สำคัญไปทั่วโลกดังนั้นผู้ติดตามจึงมีจำนวนมากและบางคนมีชื่อเสียงมากที่สุดเช่นKarl Popper (ปราชญ์), Protagoras (นักปรัชญาชาวกรีก), Milton Friedman (นักเศรษฐศาสตร์), Matt Groening (ผู้สร้าง The Simpsons), Mario Vargas Llosa (นักเขียน), Ozzy Osbourne (นักดนตรี) และ Michelle Bachelet (อดีตประธานาธิบดีของชิลี)และคนอื่น ๆ


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found