ความหมายของวินัย

เพื่อให้มีระเบียบในพื้นที่ใด ๆ ของสังคมจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อกำหนดสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือวินัย

รวมถึงการดำเนินการอย่างมีระเบียบและพากเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีหรือจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจงนั่นคือเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าเราจะเสนออะไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีความเพียรหรือกำลังมากเพียงใดและแน่นอนว่าจะช่วยได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหรือมีคำสั่งส่วนตัวที่จัดระเบียบเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยและราบรื่นมากขึ้น

นี่ในแง่ของคุณสมบัติทั่วไปของแนวคิดในขณะที่แนวคิดเรื่องระเบียบวินัยเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการวิชาการและในบริบทนี้ใช้ชื่อว่าระเบียบวินัยของโรงเรียนและเป็นจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติและปฏิบัติตาม ทั้งนักเรียนครูและผู้ที่ให้ไว้ในกฎระเบียบของโรงเรียนใด โรงเรียน - เนื่องจากเป็นนักแสดงทางสังคมที่รวมบุคคลที่มาจากชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันประสบการณ์ - จึงต้องการระบบระเบียบวินัยที่รับประกันความเป็นระเบียบและการทำงานที่เหมาะสม

วินัยกับความผิดปกติ

กิจกรรมของโรงเรียนการทำงานการจัดตั้งทางทหารหรือการหมุนเวียนของยานพาหนะมีบางสิ่งที่เหมือนกันเนื่องจากในทุกพื้นที่เหล่านี้มีบรรทัดฐานทางวินัยที่ต้องเคารพเพื่ออำนวยความสะดวกด้านมนุษยสัมพันธ์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา อีกทางเลือกหนึ่งของระเบียบวินัยคือเหตุผลความผิดปกติความไม่แน่นอนและอนาธิปไตย

บุคคลที่ไม่เคารพระบบวินัยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ ในโรงเรียนเขาอาจจะได้รับการลงโทษเล็กน้อยสำหรับความผิดวินัยของเขา หากมีการดำเนินการทางอาญาความผิดทางวินัยถือเป็นเรื่องร้ายแรงและอาจนำไปสู่การจำคุกได้

เหตุใดจึงมีการบังคับใช้กฎวินัย?

สำหรับระบบวินัยใด ๆ มีสองแนวทางที่เป็นไปได้ ในแง่หนึ่งใครบางคนสามารถปฏิบัติตามได้เพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาและเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ในทางกลับกันใครบางคนสามารถทำตามได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเชื่อในเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของเนื้อหา แต่เป็นเพราะพวกเขากลัวการลงโทษหรือการลงโทษบางประเภทหากพวกเขาไม่เคารพ

กฎที่เขียนและไม่ได้เขียน

ในกิจกรรมบางอย่างต้องปฏิบัติตามกฎที่เฉพาะเจาะจงไม่เช่นนั้นจะต้องถือว่าการลงโทษทางวินัยบางประเภทมีอยู่ในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกฎจราจรข้อบังคับกีฬาหรือระบบกฎหมายโดยทั่วไป

มีกิจกรรมที่ไม่มีกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่แม้ในนั้นจะมีการกำหนดรูปแบบวินัย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของเด็กเนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่พวกเขาต้องกำหนดแนวปฏิบัติทางวินัยเพื่อให้ลูกของพวกเขารู้วิธีแยกความดีออกจากความชั่ว

ความหมายอื่นของคำ

คำว่าวินัยยังใช้เพื่ออ้างถึงส่วนย่อยของกิจกรรมทั่วไป ในแง่นี้กรีฑาวิศวกรรมศิลปะหรือปรัชญาแบ่งออกเป็นสาขาหรือสาขาวิชาเฉพาะ ในทางกลับกันการปฏิบัติทางเพศที่ผิดปกติบางอย่างเรียกว่าสาขาวิชาเช่นเดียวกับกรณีที่เรียกว่าวินัยภาษาอังกฤษ ในที่สุดมีการกล่าวกันว่าบุคคลจะมีระเบียบวินัยเมื่อเขากำหนดระบบกฎเกณฑ์บางอย่างให้ตัวเองเพื่อจัดกิจกรรมส่วนตัวหรืออาชีพของเขาอย่างมีประสิทธิภาพ


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found