นิยามวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์เป็นเรื่องหรือความคิดซึ่งแสดงให้เห็นความจริงและเป็นธรรมผ่านการแสดงข้อโต้แย้งหรือการพิสูจน์บางอย่าง

เป็นวิชาสามัญและภาคบังคับในอาชีพการศึกษาส่วนใหญ่ที่กำหนดในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วโลกและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบการนำเสนอครั้งแรกและจากนั้นการอนุมัติวิทยานิพนธ์เพื่อให้ได้ชื่อหรือ วุฒิการศึกษาที่สอดคล้องกัน

ลักษณะเด่นที่สุดที่วิทยานิพนธ์ควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้การบรรลุข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดไว้ไม่ได้เป็นผลมาจากการคัดลอกเมื่อถึงช่วงเวลาแห่งการป้องกันให้เคารพหลักการที่เขียนและปกป้องอย่างเคร่งครัดไม่ขัดแย้งกับรากฐาน ได้รับการส่งเสริมโดยวิทยานิพนธ์อื่นที่ได้รับการอนุมัติไม่สังเกตเห็นความขัดแย้งทางตรรกะไม่ปรากฏชัดและได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นในบรรดาวิทยานิพนธ์ต่างๆที่มีอยู่ปริญญาเอกเป็นงานปกติและเป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นงานที่ทำด้วยเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแกว่งระหว่าง 150 ถึง 400 หน้าซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมและ มันจะจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่คุณต้องการที่จะได้รับปริญญาเอกตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากที่เดียวกันจะช่วยให้คุณได้รับปริญญาของแพทย์ในบางกรณีหรือปริญญาในสาขาอื่น ๆ

การทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนเช่นการเลือกครูสอนพิเศษหรือแพทย์ที่จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่เป็นไกด์และที่ปรึกษาการเลือกหัวข้อที่ต้องกว้างพอที่จะ อนุญาตให้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางการวางแผนเนื่องจากการเป็นงานที่ยาวนานจะต้องมีการจัดระเบียบและกำหนดเวลาการอุทิศสำหรับแต่ละพื้นที่ที่จะตรวจสอบเอกสารซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาผลงานที่ระบุหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราส่วนการทดลองใน หากจำเป็นและสามารถทดสอบข้อสรุปบางอย่างได้การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้จะถือว่าเราต้องแยกสิ่งที่โดดเด่นและโดดเด่นที่สุดออกจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราถ้อยคำซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อโต้แย้งทั้งหมดจะได้รับการจัดระบบและในที่สุดก็เป็นการป้องกันสาธารณะโดยทั่วไปก่อนที่ศาลจะทำการประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญ

และสุดท้ายวิทยานิพนธ์จะต้องมีส่วนต่างๆดังนี้บทนำการพัฒนาข้อสรุปบรรณานุกรมและดัชนี


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found