ความหมายของความสมดุลทางอารมณ์

สร้างสมดุลระหว่างความปรารถนาและความเป็นจริงที่เป็นอยู่

สมดุลทางอารมณ์ที่เรียกว่าตอบสนองทางอารมณ์ที่เหมาะสมที่แต่ละคนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขาแม้ว่าแนวคิดเรื่องความเพียงพออาจจะคลุมเครืออยู่บ้าง แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าความไม่สมดุลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องกับสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างลึกซึ้ง นั่นคือเหตุผลที่โรงเรียนต่างๆที่อุทิศให้กับการศึกษาจิตใจของมนุษย์ให้ความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับความสัมพันธ์ที่บุคคลสร้างขึ้นกับเพื่อนชายของเขา

ในฐานะสิ่งมีชีวิตมนุษย์ถูกนำไปใช้กับแนวคิดของการกระตุ้นและการตอบสนอง ด้วยวิธีนี้การแสดงประจำวันของผู้ชายแต่ละคนจะนำเสนอสถานการณ์ที่ตึงเครียดซึ่งเขาต้องตอบสนอง หากปฏิกิริยาหรือการตอบสนองนี้สามารถหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนความเครียดให้เป็นสิ่งที่ดีบุคคลนั้นจะรักษาสมดุลในอารมณ์ มิฉะนั้นจะได้รับผลกระทบเชิงลบซึ่งจะแปลเป็นการปรับตัวไม่เหมาะสม นั่นคือเหตุผลที่ความสมดุลทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานโรงเรียนกีฬา ฯลฯ จากบุคคลใด

กุญแจสำคัญคือการยอมรับว่าเราเป็นใครและมีอะไร

สุขภาพจิตของบุคคลจะปรากฏขึ้นเมื่อมีความสมดุลระหว่างความปรารถนาและความเป็นจริงที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นคือเมื่อพวกเขาอยู่อย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและด้วยความเป็นไปได้ที่ชีวิตมอบให้เราในด้านจิตใจเศรษฐกิจและร่างกาย พูดง่ายๆและตรงไปตรงมามากขึ้นเมื่อเรายอมรับสมาชิกในครอบครัวที่เรามีและความสัมพันธ์ดีไม่ดีมากดีมากหรือสม่ำเสมอที่เราสร้างกับพวกเขาเมื่อเราไม่ต่อต้านคุณสมบัติทางกายภาพที่เรามีและ สิ่งที่เราไม่มีและเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่สัมผัสเราอย่างสง่างามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีดีหรือไม่ดีเราก็จะอยู่ในความสมดุล

ทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงบ่งบอกถึงการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นแน่นอนโดยมีข้อ จำกัด ของเราเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครมีทุกสิ่งที่ต้องการเสมอทั้งคนที่น่ารักที่สุดหรือผู้ประกอบการที่สุดหรือคนที่ไม่สนิทกับคำถามทั้งสอง

ดังนั้นเมื่อเราปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นจริงนั้นเราจะบอกว่าเราอยู่ในความสมดุลทางอารมณ์ นอกจากนี้เราต้องบอกว่านี่คือตำแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องหาสมดุลทางอารมณ์ได้เพราะการรู้ถึงความดีและความเลวที่เรามีเรายังคงดำเนินต่อไปเพื่อค้นหาการปรับปรุงนั่นควรเป็นทัศนคติและวิธีที่จะมี .

เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพูดถึงว่าความสมดุลทางอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามมันมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องดูแลมันทุกวันตลอดชีวิตของเราเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ความเบี่ยงเบนที่ทำให้เราตกอยู่ในภาวะไม่สมดุลอย่างร้ายแรง แน่นอนว่ามีเงื่อนไขที่ร้ายแรงกว่าคนอื่น ๆ และบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อเราชั่วคราวและคนอื่น ๆ ยังคงอยู่เช่นกรณีของภาวะซึมเศร้าโรคจิตเภทเพื่อตั้งชื่อสิ่งที่พบบ่อยที่สุด

ในทำนองเดียวกันเราต้องทำให้ชัดเจนว่าคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์ไม่ใช่คนที่ไม่ทุกข์ทรมานจากความปวดร้าวความกลัวความหดหู่ แต่เป็นคนที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างความปรารถนาและความเป็นจริงของเขาได้

ความฉลาดทางอารมณ์

ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้นเป็นความคิดของความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการรับรู้ของคนความรู้สึกของตัวเองและของคนอื่น ๆ เช่นเดียวกับความสามารถในการจัดการกับพวกเขา นี่แสดงถึงความสามารถในการกระตุ้นตนเองรักษาความมุ่งมั่นในงานที่ทำเอาชนะความผิดหวังควบคุมความรู้สึกภายในเลื่อนความพึงพอใจชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทรมานจากการส่งผลกระทบต่อความมีเหตุผลไว้วางใจผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจพวกเขา

ด้านการดูแลสุขภาพ

ปัจจุบันการเข้าถึงสภาวะสมดุลทางอารมณ์เป็นมากกว่าความฟุ่มเฟือย แต่เป็นลักษณะของสุขภาพโดยทั่วไปและเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มเผชิญกับความท้าทายและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันที่มอบให้เรา