ความหมายของไส้เดือนฝอย

ไส้เดือนฝอยเป็นหนอนรูปทรงกระบอกขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ใต้ชั้นในของดิน ไส้เดือนฝอยบางชนิดเป็นปรสิตของรากพืชและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ความเสียหายทางกลและการเจริญเติบโตลดลง ดังนั้นไส้เดือนฝอยจึงอาจทำลายผลผลิตของพืชบางชนิดได้

การจำแนกไส้เดือนฝอยและความสัมพันธ์กับพืช

จากมุมมองของการจำแนกทางชีววิทยาไส้เดือนฝอยถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม: แบคทีเรีย, เชื้อรา, สัตว์กินพืช, สัตว์กินเนื้อและไฟโตฟาจ กลุ่มย่อยไฟโตฟากัสคือกลุ่มที่โจมตีพืชโดยเฉพาะ

ไส้เดือนฝอยมีระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้พวกมันสืบพันธุ์ได้และในทางกลับกันก็สามารถตรวจจับพืชได้อย่างง่ายดาย ขนาดของมันเป็นกล้องจุลทรรศน์ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยตาเปล่า

ไส้เดือนฝอยนำร่างกายที่มีรูปร่างคล้ายเข็มเข้าไปในพืชและได้รับอาหารเนื่องจากหลอดอาหารไส้เดือนฝอยดูดซับน้ำในเซลล์ของพืช

ไส้เดือนฝอยและกิจกรรมทางการเกษตร

สิ่งมีชีวิตเหล่านี้พบได้ในดินทุกประเภท อย่างไรก็ตามเพื่อให้พวกมันสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพืชผลจำนวนไส้เดือนฝอยจะต้องสูงมาก

ผลกระทบต่อพืชส่วนใหญ่มีสองประการคือการขาดคลอโรฟิลล์ของพืชที่เรียกว่าคลอโรซิสและการลดขนาดของพืชที่กำหนดผลผลิตของพืชที่ลดลง

ปัญหาหลักของไส้เดือนฝอยคือเกษตรกรอาจไม่ทราบว่ามีอยู่ในดินเนื่องจากพืชได้รับผลกระทบจากรากและในระดับที่น้อยกว่าจากลักษณะภายนอกของพวกมัน ด้วยวิธีนี้เกษตรกรต้องส่งตัวอย่างดินไปยังห้องปฏิบัติการเฉพาะเพื่อให้สามารถระบุการมีอยู่ของไส้เดือนฝอยได้

จากมุมมองทางเทคนิคไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุการมีอยู่ของหนอนเหล่านี้ในดินเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นคล้ายคลึงกับที่เกิดจากภัยแล้งการขาดสารอาหารหรือน้ำส่วนเกิน

เกษตรกรพยายามที่จะต่อต้านการมีอยู่ของมันและด้วยเหตุนี้กลยุทธ์หลักคือการเปิดใช้งานสิ่งมีชีวิตในดินอีกครั้งเพื่อให้ไส้เดือนฝอยที่ทำหน้าที่เป็นปรสิตของพืชมีการแข่งขันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และจำนวนไส้เดือนฝอยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพ: iStock - dotana