ความหมายของการออกแบบภายใน

การออกแบบตกแต่งภายในการตกแต่งหรือการออกแบบภายในเป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะทั่วไปและความแตกต่างบางประการ พวกเขาทั้งหมดแบ่งปันแนวคิดพื้นฐาน: เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงพร้อมมิติด้านสุนทรียศาสตร์ ในทำนองเดียวกันในสามพื้นที่นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้พื้นที่มีความสะดวกสบายและมีความรู้สึกที่น่าพอใจ การออกแบบตกแต่งภายในการตกแต่งและการออกแบบภายในพยายามเพิ่มประสิทธิภาพช่องว่างให้มากที่สุด (เพิ่มด้านบวกและลดสิ่งที่เป็นลบให้น้อยที่สุด) เกี่ยวกับความแตกต่างสิ่งที่สำคัญที่สุดมีดังต่อไปนี้:

1) นักออกแบบตกแต่งภายในโครงการพื้นที่ที่ยังไม่ได้สร้าง

2) มัณฑนากรสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้วและทำเช่นนั้นผ่านแสงสีหรือพื้นผิวและ

3) มืออาชีพที่ทุ่มเทให้กับการออกแบบตกแต่งภายในมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพื้นที่และการกระจาย (การเปลี่ยนแปลงของเฟอร์นิเจอร์การยกระดับพื้นการรวมเพดานเท็จการกำหนดพื้นที่ ฯลฯ )

การออกแบบตกแต่งภายในการตกแต่งและการออกแบบตกแต่งภายในเป็นการสื่อสารและเสริมความแตกต่างและอยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขความต้องการของพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมอื่นใด

การออกแบบตกแต่งภายในที่เน้นบ้าน

หากมีคนต้องการเปลี่ยนวิธีการเข้าบ้านควรติดต่อนักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ต้องประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ (จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านความต้องการและความชอบเฉพาะของพวกเขา)

สิ่งสำคัญในการออกแบบตกแต่งภายในคือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความเป็นไปได้ของบ้านเนื่องจากโดยปกติพื้นที่ของบ้านมีข้อ จำกัด ที่ชัดเจน ในแง่นี้นักออกแบบตกแต่งภายในสามารถสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ได้นั่นคือพื้นที่ที่อนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆได้ (เช่นสถานที่ในบ้านที่เป็นพื้นที่สำหรับดูโทรทัศน์และสถานที่ศึกษา)

การออกแบบตกแต่งภายในและความพิการ

ผู้ที่มีข้อ จำกัด ทางกายภาพบางอย่างอาจถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนบ้านให้เข้ากับพารามิเตอร์บางอย่าง ลองจินตนาการว่ามีคนนั่งรถเข็นและกำลังมองหาบ้าน เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณต้องคำนึงถึงด้านต่างๆดังนี้

1) พื้นที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายต้องไม่มีขั้นตอนใด ๆ และต้องมีทางเดินกว้าง

2) เฟอร์นิเจอร์ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ข้อ จำกัด ทางกายภาพของคุณไม่ได้ขัดขวางคุณจากการทำงานบ้านและ

3) รวมเกณฑ์การเข้าถึงทั่วทั้งบ้าน

รูปภาพ: iStock - Stockernumber2 / YinYang