คำจำกัดความของ rpbi

คำย่อ RPBI สอดคล้องกับของเสียทางชีวภาพที่เป็นอันตรายซึ่งสร้างขึ้นในศูนย์สุขภาพห้องปฏิบัติการทางเคมีหรือศูนย์วิจัย

RPBIs ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่อาจเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงเป็นตัวแทนของอันตรายที่ต้องรู้และพยายามป้องกัน

การจำแนกประเภท RPBI

ตามบรรทัดฐานที่กำหนดสารหรือองค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็น RPBI: เลือดวัฒนธรรมของสารชีวภาพที่ติดเชื้อเนื้อเยื่อที่ถูกกำจัดออกในเนื้อสัตว์ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งที่มีเลือดเหลวหรือวัสดุที่มีไว้สำหรับการรักษาด้วยเลือดหรือของเหลวอื่น ๆ ในร่างกายเช่นกัน เป็นของมีคมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสุขาภิบาล

เพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคหรือการติดต่อจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมบรรจุภัณฑ์ของสารหรือวัตถุเหล่านี้อย่างสมบูรณ์และมีระบบภาชนะบรรจุเพื่อจัดระเบียบขยะประเภทต่างๆ

มาตรการที่สำคัญบางประการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ RPBI ให้คำแนะนำชุดแนวทางเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำ: ห้ามจับตัวอย่างเลือดหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ โดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอห้ามใช้ภาชนะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้และของเสียไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการป้องกัน มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น (เช่นในทางเดินหรือห้องน้ำ) และไม่ควรใส่ถุงที่มีขยะมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะขนย้าย

ความปลอดภัยและการดูแลในการบำบัดของเสียเป็นสิ่งสำคัญที่ RPBI

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ดูแลและทำงานกับ RPBI จำเป็นที่พวกเขาจะต้องรู้มาตรการรักษาความปลอดภัยและใช้เสื้อผ้าตามกฎ ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ RPBI มีกระบวนการและโปรโตคอลที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการด้นสดหรือผิดปกติใด ๆ

สุดท้ายนี้ต้องคำนึงว่าการบำบัดของเสียมีวิธีการของตัวเองสำหรับของเสียแต่ละประเภทดังนั้นจึงไม่ควรผสมสาร ในความเป็นจริงหากการจัดประเภทขยะไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการปิดใช้งาน RPBI ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากร (ขยะจะลงเอยที่คนเก็บขยะและจากที่นั่นโรคบางชนิดสามารถถ่ายโอนไปยังประชากรได้) .

สรุปได้ว่า RPBIs เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงต้องลดสถานการณ์ความเสี่ยงให้น้อยที่สุด


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found