ความหมายของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

กล้องโทรทรรศน์วิทยุเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคลื่นวิทยุจับปล่อยออกมาจากแหล่งที่มาของวิทยุ การจับภาพดังกล่าวเป็นไปได้จากเสาอากาศพาราโบลาขนาดใหญ่หรือชุดของพวกมันซึ่งเครื่องมือนี้มี

ที่มาของกล้องโทรทรรศน์วิทยุเกิดจากGrote Reberวิศวกรชาวอเมริกันซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกดาราศาสตร์วิทยุผู้สร้างเสาอากาศขนาด 9 เมตรที่เขากำกับเพื่อจุดประสงค์นี้

ดาราศาสตร์ทำให้มีการใช้อุปกรณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งมีสาขาอยู่ภายในดาราศาสตร์วิทยุซึ่งทำการสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์วิทยุอย่างแม่นยำ จำนวนสำคัญของวัตถุท้องฟ้าที่มีอยู่ในเอกภพเช่นพัลซาร์หรือกาแลคซีที่ใช้งานอยู่ปล่อยรังสีความถี่วิทยุดังนั้นจึงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นหรือมองเห็นได้โดยตรงในบริเวณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเท่านั้น ดังนั้นด้วยการศึกษาความถี่พลังและเวลาของการปล่อยคลื่นวิทยุที่วัตถุท้องฟ้ามีปัญหาจึงเป็นไปได้ที่จะพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาล

ดาราศาสตร์วิทยุเป็นสาขาใหม่ของการวิจัยทางดาราศาสตร์ดังนั้นจึงยังมีอะไรให้สำรวจและค้นพบอีกมากอย่างไรก็ตามด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุทำให้สามารถขยายความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่างได้อย่างมากโดยพิจารณาจากการวัดของ การปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตออกมา เนื่องจากคลื่นวิทยุมีความยาวมากกว่าแสงที่มองเห็นได้ความเป็นไปได้นี้จะเปิดขึ้น

เพื่อให้สามารถรับสัญญาณที่ซื่อสัตย์ได้จำเป็นต้องใช้เสาอากาศขนาดใหญ่หรือกลุ่มเหล่านี้ แต่สามารถทำงานร่วมกันได้และสถานการณ์นี้สามารถทำได้ผ่านเครื่องมือเช่นกล้องโทรทรรศน์วิทยุเท่านั้น

การใช้เครื่องมือนี้โดยทั่วไปอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามคำร้องขอของโครงการอวกาศเช่นเที่ยวบินอวกาศไร้คนขับ