ความหมายของวิทยานิพนธ์

แนวคิดของวิทยานิพนธ์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยเพราะมันกำหนดให้งานสืบสวนดำเนินการโดยนักเรียนในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขาและการอนุมัติจะทำให้คุณสำเร็จการศึกษาในฐานะ จบการศึกษา . กล่าวคือวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยงานเดี่ยวที่มีความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ แต่จะนำเสนอส่วนขยายและความซับซ้อนที่น้อยกว่าวิทยานิพนธ์แบบดั้งเดิม

เหตุผลหลักในการเป็นวิทยานิพนธ์คือนักเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงการฝึกอบรมที่ได้รับจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากนั้นพวกเขาจะสามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหาในอาชีพที่เป็นปัญหา นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ยังช่วยให้แสดงให้เห็นว่านักเรียนรู้วิธีจัดระเบียบความรู้ตามและที่สำคัญที่สุดคือแสดงออกในลักษณะที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้

ควรสังเกตว่าวิทยานิพนธ์เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้นและรอบคอบมากขึ้นซึ่งนักศึกษาดำเนินการในมหาวิทยาลัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในอาชีพที่เขากำลังศึกษาอยู่

ตอนนี้ในระดับโครงสร้างและระเบียบวิธีขั้นตอนในการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่มีจุดติดต่อหลายจุด

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของวิทยานิพนธ์คือข้อสรุปที่อนุญาตให้สร้างได้หลังจากเสร็จสิ้นซึ่งจะต้องมีความชัดเจนและมีพลังเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจะไม่สามารถนำเสนอตัวเองว่าขัดแย้งหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่จำเป็นเพียงอย่างเดียวในหัวข้อที่อภิปราย แนวคิดก็คือวิทยานิพนธ์มีความเข้มงวดเชิงสืบสวนและวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์และยังให้ความแปลกใหม่ในหัวข้อที่กล่าวถึง

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์เช่นการเลือกครูสอนพิเศษอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในเก้าอี้และผู้ที่จะทำหน้าที่ชี้นำและควบคุมความคืบหน้าของเอกสารและเกี่ยวกับ การกำหนดหัวข้อที่จะปฏิบัติ

เมื่อได้รับการตัดสินข้างต้นแล้วข้อมูลและสารสนเทศจะถูกรวบรวมจากนั้นทำการวิเคราะห์เดียวกันการเขียนและสุดท้ายการป้องกันวิทยานิพนธ์ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ