ความหมายของเครื่องบินคาร์ทีเซียน

ในการกระตุ้นของคณิตศาสตร์ระนาบคาร์ทีเซียนเป็นระบบการอ้างอิงที่ประกอบด้วยเส้นจำนวนสองเส้นแนวนอนและแนวตั้งหนึ่งเส้นซึ่งตัดกัน ณ จุดหนึ่ง แนวนอนเรียกว่าแกน abscissa หรือแกน x และแกนตั้งของพิกัดหรือใช่ในขณะที่จุดที่จะตัดกันเรียกว่าจุดกำเนิด หน้าที่หลักหรือจุดประสงค์ของระนาบนี้คือเพื่ออธิบายตำแหน่งของจุดซึ่งจะแสดงด้วยพิกัดหรือคู่ที่เรียงลำดับ พิกัดจะเกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงค่าจากแกน x และอื่น ๆ จากแกน

ในขณะเดียวกันในการหาจุดในระนาบคาร์ทีเซียนต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ... เพื่อหาตำแหน่ง abscissa หรือค่าของ x หน่วยที่เกี่ยวข้องจะถูกนับในทิศทางที่ถูกต้องหากเป็นค่าบวกและใน ทิศทางซ้ายถ้าเป็นค่าลบโดยเริ่มจากจุดกำเนิดซึ่งเป็น 0 จากนั้นจากจุดที่ตั้งค่า x หน่วยที่เกี่ยวข้องจะถูกนับขึ้นหากเป็นค่าบวกหากเป็นค่าลบและ วิธีนี้จะค้นหาจุดใดก็ได้ที่ระบุพิกัด

ระยะทางที่แยกสถานที่จากที่เราอยู่ตัวอย่างเช่นสถานที่ที่เราต้องการไปซึ่งสมมติว่าเป็นสี่ช่วงตึกไปทางเหนือและหกไปทางทิศตะวันตกสามารถจับได้ผ่านระนาบคาร์ทีเซียนโดยใช้เป็น จุดเริ่มต้นของเครื่องบินที่เราค้นพบตัวเอง

ที่มาของชื่อเครื่องบินคาร์ทีเซียนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่René Descartes นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่สิบเจ็ดเนื่องจากได้ส่งเสริมความจำเป็นในการเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้ทั้งหมด