ความหมายของปรัชญายุคกลาง

ปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเหตุผลเป็น ยานพาหนะสำหรับการสะท้อนในประเด็นที่สำคัญเช่นความสุขและมนุษย์ ประวัติความเป็นมาของปรัชญาเช่นเดียวกับสาขาวิชาใด ๆ สามารถศึกษาได้ในบริบททางประวัติศาสตร์ที่แน่นอน นักเรียนที่เรียนปรัชญาในมหาวิทยาลัยจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ปรัชญา หนึ่งในวิชานั้นคือปรัชญายุคกลาง ปรัชญานี้เป็นปรัชญาที่รวมเข้ากับยุคกลาง

ศรัทธาและเหตุผลการถกเถียงพื้นฐานในปรัชญายุคกลาง

เสาหลักที่สำคัญของปรัชญาในยุคกลางหัวข้อที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการถกเถียงและการวิเคราะห์คือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างศรัทธาและเหตุผล จากมุมมองของผู้เขียนคนสำคัญบางคนเช่นนักบุญโธมัสควีนาสแสงสว่างแห่งเหตุผลเป็นวิธีการแห่งความรู้ที่แตกต่างจากศรัทธาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความเชื่อมั่นของศรัทธา ปรัชญาในยุคกลางผสมผสานความรู้ที่เปิดเผยผ่านศาสนาเพื่อเป็นวิธีการสะท้อนในระดับมนุษย์เพื่อเจาะลึกถึงพระเจ้าในฐานะสาเหตุของจักรวาลมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นในรูปลักษณ์และรูปเหมือนของพระเจ้าและความสุขเป็นของขวัญที่แยกออกจากกันไม่ได้ ของการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณธรรม

ข้อเสนอของ Saint Thomas Aquinas

มีนักเขียนคนสำคัญเช่นเดียวกับSanto Tomás de Aquinoผู้ซึ่งอธิบายการพิสูจน์ของเขาเองเกี่ยวกับการไตร่ตรองเชิงปรัชญาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของพระเจ้าจากสิ่งที่สังเกตได้ การทดสอบนี้เรียกว่า Five Ways of Saint Thomas Aquinas จากมุมมองที่เลื่อนลอยไม่มีใครให้สิ่งที่พวกเขาไม่มี นั่นคือจากการสังเกตความฉลาดในตัวมนุษย์เป็นไปตามที่ผู้สร้างเป็นสาเหตุแรกก็มีความฉลาดเช่นกัน เป้าหมายพื้นฐานของการศึกษาปรัชญาในยุคกลางคือพระเจ้า

การวิเคราะห์มุมมองของศาสนาและความลึกลับของชีวิต

ความจริงที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของศาสนาคริสต์ จากมุมมองนี้ปรัชญาในยุคกลางถือว่าศาสนาเป็นเครื่องมือที่นอกเหนือไปจากจิตวิญญาณและให้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความลึกลับที่เปิดเผยและสามารถรวมความลึกลับเหล่านี้เข้ากับความรู้ทางปรัชญาได้ จากมุมมองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาบทสนทนาที่คงที่ระหว่างเหตุผลและศรัทธาเพื่อสร้างสะพานเชื่อมของการสนทนาและการสื่อสาร

ปรัชญาในยุคกลางเป็นหนึ่งในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในปรัชญา อีกช่วงหนึ่งที่เป็นตำนานคือประวัติศาสตร์ของปรัชญากรีกที่มีผู้เขียนเช่นเพลโตโสกราตีสและอริสโตเติล


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found