ความหมายของการทำให้เป็นมนุษย์

แนวคิดเรื่องการทำให้เป็นมนุษย์เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนมากซึ่งมาจากสังคมศาสตร์และทำให้อ้างอิงโดยตรงกับปรากฏการณ์ที่วัตถุที่ไม่มีชีวิตสัตว์หรือแม้แต่บุคคลได้รับลักษณะบางอย่างที่ถือว่าเป็นมนุษย์และไม่เคยมีมาก่อน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าคำว่า humanization นั้นอธิบายถึงกระบวนการที่ดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งและมีจุดประสงค์ในการแปลงหัวเรื่องหรือวัตถุที่เป็นปัญหาให้เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่มนุษย์เข้าใจตามปกติ

ก่อนที่เราจะพูดถึงสิ่งที่เราเข้าใจโดยการทำให้เป็นมนุษย์เราต้องทำให้ชัดเจนว่าเราเข้าใจอะไรจากการเป็นมนุษย์ ในแง่นี้แนวคิดหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นมีการจัดการเพื่อพัฒนาความรู้สึกที่มีสติและจัดการได้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความรักต่อผู้อื่นการเอาใจใส่ความมุ่งมั่นต่อสาเหตุบางอย่างที่โดดเด่นเป็นต้น แม้ว่ามนุษย์จะมีองค์ประกอบเชิงลบมากมายในแก่นแท้ของเขา แต่ตัวละครที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นเอกสิทธิ์ของเขาและสัตว์หรือพืชก็ไม่สามารถพัฒนาพวกมันได้อย่างมีสติและมีเหตุผล

นี่คือเหตุผลที่เมื่อเราพูดถึงความเป็นมนุษย์เราหมายถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่งลักษณะของมนุษย์โดยทั่วไป ความซับซ้อนของแนวคิดนี้คือโดยทั่วไปใช้กับมนุษย์เองและไม่มากกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นสัตว์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลที่รักษาลักษณะที่ไม่เป็นมนุษย์ (เช่นความอิจฉาความเกลียดชังความโกรธ) ได้ละทิ้งพวกเขาเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่มีค่ามากกว่าที่จะถูกเรียกว่ามนุษย์

ในอีกแง่หนึ่งคำว่า humanization ยังสามารถนำเสนอได้ในบางสาขาศิลปะเมื่อองค์ประกอบต่างๆเช่นสิ่งของสัตว์พืชเป็นตัวแทนที่ไม่สมจริงและได้รับลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์หรือลักษณะทางกายภาพเช่นท่าทางตรงภาษา ฯลฯ