ความหมายของวัสดุ

เมื่อคำว่าวัสดุถูกใช้ในพหูพจน์นั่นคือวัสดุโดยทั่วไปหมายถึงชุดขององค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมหรืองานเฉพาะ แนวคิดของวัสดุสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์และช่องว่างต่างๆได้ แต่จะวนเวียนอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญและมีประโยชน์ในการดำเนินการบางอย่างตลอดจนเป็นวัตถุที่ต้องใช้ร่วมกัน

ลักษณะเฉพาะของความคิดของวัสดุคือเมื่อพูดถึงองค์ประกอบเหล่านั้นที่ใช้ในการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่นอิฐเครื่องมือหลายชนิดสีปูนปลาสเตอร์องค์ประกอบทางไฟฟ้าคานโลหะไม้และอื่น ๆ มักถือเป็นวัสดุ พวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างหรือซ่อมแซมช่องว่างบางอย่างและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงเสมอ ในแง่นี้เครื่องจักรสามารถเข้าสู่แนวคิดของวัสดุได้ แต่จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จะใช้

คำศัพท์นี้ยังนำไปใช้กับองค์ประกอบเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย วัสดุเช่นดินสอปากกากระดาษกาวสียางลบโฟลเดอร์และเครื่องหมายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดที่นักเรียนต้องมีเพื่อดำเนินงานของโรงเรียนด้วยวิธีที่ดีที่สุด

แน่นอนว่าแนวคิดเรื่อง 'วัสดุ' สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ ได้มากมายและในบางกรณีก็กลายเป็นชุดขององค์ประกอบนามธรรมไม่เป็นรูปธรรมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่นเมื่อเราพูดถึงสื่อการสอน (ซึ่งอาจเป็นความคิดมากกว่าวัตถุ) สื่อทางสังคม (รูปแบบของพฤติกรรมและทัศนคติ) สื่อทางจิตวิทยา (องค์ประกอบที่ประกอบกันเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล) เป็นต้น อย่างไรก็ตามวัสดุเหล่านี้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายและความเกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์เฉพาะกับวัสดุเหล่านั้นที่ถือว่าเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น