คำจำกัดความของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เรือนเพาะชำเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรสำหรับการผลิตพืชซึ่งอาจเป็นป่าไม้ผลหรือไม้ประดับ สถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เรือนเพาะชำในป่ามีไว้สำหรับการผลิตไม้เป็นหลัก สถานรับเลี้ยงเด็กไม้ผลมุ่งไปสู่การได้รับผลไม้ ประเภทไม้ประดับเน้นไปที่การตกแต่งสวนสวนสาธารณะหรือพื้นที่ในเมืองในร่ม

การออกแบบเรือนเพาะชำ

สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือการเลือกพื้นที่และที่ตั้ง ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากประเด็นต่างๆขึ้นอยู่กับเรื่องนี้: ระยะทางไปยังปลายทางสุดท้ายของพืชความพร้อมของแรงงานสภาพอากาศลักษณะของดินแหล่งน้ำหรือการสัมผัสกับแสง แต่ละด้านเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก ในทางกลับกันเมื่อออกแบบเรือนเพาะชำจำเป็นต้องกำหนดขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งประเภทนี้

สถานรับเลี้ยงเด็กประเภทอื่น ๆ

แม้ว่าเรือนเพาะชำจะเป็นพืชที่พบมากที่สุด แต่ก็ไม่ควรลืมว่ายังมีรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากข้อ จำกัด ด้านการประมงจึงมีการสร้างสถานอนุบาลปลาและกุ้งหรือแม้กระทั่งการผลิตหนอนปลาหรือสาหร่ายสำหรับอุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ยังมีสถานรับเลี้ยงหอยทากซึ่งเรียกอีกอย่างว่าโรงฟักไข่

ในทุกรูปแบบและรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในลักษณะที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติแบบดั้งเดิม

สถานรับเลี้ยงเด็กในธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ต้องคำนึงถึงว่าผู้ประกอบการเริ่มต้นกิจกรรมด้วยทรัพยากรที่ จำกัด และเพื่อให้พวกเขามีแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ช่องว่างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตามศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเป็นมากกว่าพื้นที่ทางกายภาพที่มีสำนักงานสายโทรศัพท์ห้องประชุมและเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากมักจะรวมบริการเสริมอื่น ๆ เช่นความช่วยเหลือทางการค้าหรือการสนับสนุนจากองค์กรสาธารณะ

ในโลกธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นที่รู้จักกันในนามตู้อบ โดยไม่คำนึงถึงชื่อในกรอบเหล่านี้มีความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรม ด้วยวิธีนี้การเกิด บริษัท ใหม่จึงได้รับการสนับสนุนและมีส่วนช่วยในการสร้างงาน การจำแนกประเภทของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจะเป็นดังต่อไปนี้: ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐองค์กรและหน่วยงานที่รวมสาธารณะกับเอกชน

รูปภาพ: iStock - Leonardo Patrizi / michaelpuche