นิยามฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมคือการแสดงกราฟิกของสถิติประเภทต่างๆ ประโยชน์ของฮิสโตแกรมนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการสร้างภาพเป็นระเบียบและเข้าใจได้ง่ายข้อมูลตัวเลขทางสถิติทั้งหมดที่อาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ ฮิสโตแกรมมีหลายประเภทและแต่ละประเภทจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับข้อมูลประเภทต่างๆ

ฮิสโตแกรมถูกใช้โดยวิทยาศาสตร์ทางสถิติเสมอ หน้าที่ของมันคือการแสดงตัวเลขตัวแปรและตัวเลขในรูปแบบกราฟิกเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นระเบียบ ฮิสโตแกรมเป็นตัวแทนของแท่งเสมอและด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่สับสนกับกราฟประเภทอื่นเช่นเค้ก คาดว่าเนื่องจากประเภทของข้อมูลที่ให้และวิธีการจัดเรียงฮิสโทแกรมจึงมีประโยชน์และมีประสิทธิผลอย่างยิ่งสำหรับสังคมศาสตร์เนื่องจากอนุญาตให้เปรียบเทียบข้อมูลทางสังคมเช่นผลการสำรวจสำมะโนประชากรจำนวนผู้หญิงและ / หรือหรือ ผู้ชายในชุมชนระดับการไม่รู้หนังสือหรือการเสียชีวิตของทารก ฯลฯ

สำหรับฮิสโตแกรมมีข้อมูลพื้นฐานสองประเภท (ซึ่งอาจเสริมหรือไม่เสริมตามความซับซ้อนของการออกแบบ): ความถี่ของค่าและค่าในตัวเอง โดยปกติความถี่จะแสดงบนแกนแนวตั้งในขณะที่ค่าของตัวแปรแต่ละตัวจะแสดงบนแกนนอน (ซึ่งปรากฏในฮิสโตแกรมเป็นแท่งสองหรือสามมิติ)

ฮิสโตแกรมมีหลายประเภท ฮิสโตแกรมแบบแท่งธรรมดาเป็นสิ่งที่ใช้กันมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีฮิสโตแกรมของแท่งผสมที่ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรสองตัวได้ จากนั้นจะมีการจัดกลุ่มฮิสโตแกรมตามข้อมูลและสุดท้ายคือรูปหลายเหลี่ยมความถี่และหัวรบเปอร์เซ็นต์ซึ่งทั้งสองระบบมักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ การทำงานกับฮิสโตแกรมนั้นง่ายมากและจะช่วยให้เข้าใจข้อมูลและข้อมูลประเภทต่างๆได้ดีขึ้น