ความหมายของ empath

โดยปกติแล้วการเอาใจใส่เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานของบุคคลที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น คนที่เอาใจใส่จะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกนั้น เมื่อบุคคลต้องทนทุกข์ทรมานจากสถานการณ์หรือสาเหตุบางอย่างบุคคลอื่น (ที่รู้จักหรือไม่เป็นคนแรก) สามารถรู้สึกเห็นอกเห็นใจในข้อเท็จจริงง่ายๆในการตระหนักว่าสภาวะแห่งความทุกข์ความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศกเป็นลักษณะและสภาวะทั่วไปของมนุษย์ หลายครั้งการเอาใจใส่สับสนกับความสงสาร แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าหากไม่ใช่ความคิดที่มาพร้อมกันแม้ในความรู้สึกนั่นอาจเป็นอารมณ์และไม่มากด้วยวาจาสำหรับคนที่ทุกข์ทรมาน

แนวคิดเรื่องการเอาใจใส่เริ่มต้นจากการสันนิษฐานว่ามนุษย์ทุกคนในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลตระหนักดีในระดับหนึ่งว่าความทุกข์ความเจ็บปวดความเศร้าโศกความรู้สึกไม่สบายตัวหรือความรู้สึกที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้ในที่สุดไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ตาม หรือผ่านไม่ใช่เพราะสถานการณ์บางอย่างที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบุคคลอื่น เนื่องจากความตระหนักรู้ที่เรามีเราจึงตระหนักได้ในกรณีส่วนใหญ่ว่าการที่อีกคนหนึ่งต้องทนทุกข์นั้นไม่เป็นที่พอใจดังนั้นความทุกข์ของอีกคนก็ทำร้ายตัวเราเองเช่นกัน เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือเมื่อความรู้สึกเจ็บปวดถูกจำลองขึ้นในตัวเรา

การเอาใจใส่มักเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมเนื่องจากเพื่อที่จะรู้สึกได้เราต้องมีการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากตนเอง ด้วยเหตุผลนี้เองที่ความเห็นอกเห็นใจจึงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความสัมพันธ์ทางสังคมและประเภทของพันธะที่เราสร้างขึ้นตลอดชีวิตของพวกเขาเนื่องจากสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับพวกเขาจะเป็นสิ่งที่อาจสร้างความเห็นอกเห็นใจได้มากที่สุดในแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับแต่ละคน สถานการณ์..


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found