ความหมายของ madrigal

มีตำราวรรณกรรมหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือมาดริกัล องค์ประกอบโคลงสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างสั้น การแต่งโคลงสั้น ๆ ประเภทนี้มีความรักเป็นธีมหลักนั่นคือการเรียกร้องความรู้สึก

องค์ประกอบประเภทนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวรรณคดียุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มีนักเขียนที่โดดเด่นสะดุดตาในแนวนี้: Dante และ Petrarca เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ ในความสัมพันธ์กับโครงสร้างของข้อความนี้ผู้เขียนสามารถผสมผสานโองการ hendecasyllable และ heptasyllable เข้าด้วยกันได้อย่างอิสระ

การแสดงออกของความรู้สึก

เป็นองค์ประกอบที่เมื่อให้ความสำคัญกับการแสดงออกของความรู้สึกมีลักษณะทางอารมณ์มาก มันเป็นงานเขียนที่มีโทนสีบ้านนอกที่มีความรุนแรงทางอารมณ์เนื่องจากโองการแสดงความจริงของหัวใจผ่านความรู้สึกที่ผู้เขียนได้สะท้อนออกมา

ควรชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างบทกวีนี้ไม่ต้องการจำนวนข้อที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากผู้แต่งสามารถตัดสินใจที่จะยุติการประพันธ์ของเขาในบทเดียวได้อย่างอิสระ หนึ่งในบันทึกลักษณะเฉพาะของการเขียนวรรณกรรมประเภทนี้คือการแสดงดนตรีของข้อความผ่านเอฟเฟกต์เสียงที่ทำให้เกิดสุนทรียภาพในคำพูด

ผู้หญิงแรงบันดาลใจของผู้เขียน

การค้นหาความงามของบทกวีในวิธีการใช้คำนี้ได้รับการแสวงหาโดยผู้เขียนอย่างมีสติ ความสัมพันธ์ระหว่างกวีนิพนธ์และดนตรีประเภทนี้เห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งเพลงมาดริกัลบางส่วนก็ถูกเปลี่ยนเป็นเพลง

ในบทกวีนี้ผู้แต่งสะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชมและความรักของเขาที่มีต่อผู้หญิงที่กลายเป็นตัวเอกของข้อความและแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจของผู้แต่ง บทกวีที่ยกย่องความงามแบบผู้หญิงของผู้หญิงคนนั้นซึ่งถูกนำเสนอเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบโดยขโมยหัวใจของผู้แต่งไป

บทกวีรักที่สามารถใช้เป็นการแสดงความรักเพื่อหลอกล่อบุคคลในรูปแบบโรแมนติกผ่านบทกวีสั้น ๆ ที่จะทำให้คู่รักรู้สึก แม้ว่ามาดริกัลจะไม่ใช่โครงสร้างบทกวีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ความงามทางวรรณกรรมก็ไม่เคยผิดไปจากรูปแบบ