คำจำกัดความของความสำคัญ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเราในการทบทวนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เราใช้มากที่สุดในภาษาของเราเมื่อเราต้องการระบุว่าบางสิ่งหรือบางคนมีความสำคัญนั่นคือพวกเขามีความสำคัญคุณค่าหมวดหมู่ความมีหน้ามีตาในบางสิ่ง

นั่นหรือสิ่งที่สำคัญเพราะสถานที่ที่มันอยู่มันทำอะไรมันมาจากไหน ...

คำที่สำคัญคือคำคุณศัพท์ของประเภทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งใช้เพื่อให้ลักษณะของความเหนือกว่าหรือเกี่ยวข้องกับบางคนบางสิ่งหรือปรากฏการณ์บางอย่างอาจมี

เมื่อเราพูดถึงบางสิ่งหรือบางคนที่สำคัญเรากำลังอ้างถึงสิ่งที่เหนือกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเช่นเมื่อกฎหมายมีความสำคัญหมายความว่ามันโดดเด่นหรือเป็นศูนย์กลางมากกว่าข้ออื่นเล็กน้อย แนวคิดเรื่องความสำคัญสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆและแง่มุมของชีวิตและมักจะหมายถึงระดับของค่าที่เปลี่ยนจากส่วนกลางที่สุดหรือสำคัญที่สุดไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดหรือสำคัญน้อยที่สุด

โดยทั่วไปแล้วบางสิ่งจะถูกพิจารณาว่ามีความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับคำถามอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันและจากการวิเคราะห์นั้นปรากฎว่ามันเกินกว่านั้น

บุคคลได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสองงานในวันเดียวกัน: วันเกิดลูกพี่ลูกน้องของเขาและงานดินเนอร์กับนักลงทุนในขณะที่แน่นอนว่าเขาจะตัดสินใจไปหาคนที่ในความคิดของเขาสำคัญที่สุดหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อ ส่วนใหญ่เขาจะรายงานถึงอาชีพการงานของเขานั่นคือเขาจะไปทานอาหารเย็นที่ทำงาน

ตอนนี้เราต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าสิ่งที่สำคัญจะถูกครอบงำโดยความเป็นส่วนตัวของบุคคลเพราะสำหรับคน ๆ หนึ่งอาจมีบางอย่างและสำหรับอีกคนหนึ่งไม่ได้ กลับไปที่ตัวอย่างที่เราเพิ่งกล่าวไปสำหรับใครบางคนการทำงานที่มีสิทธิพิเศษจะมีความสำคัญมากกว่าและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเลือกที่จะไปร่วมงานดินเนอร์ในขณะที่คนที่สำคัญกับครอบครัวมากกว่าพวกเขาจะเลือกไปที่ การเฉลิมฉลองของลูกพี่ลูกน้องของพวกเขา

ในทางกลับกันกาลเวลาก็เป็นปัจจัยที่มักจะส่งผลต่อการสูญเสียความสำคัญของสิ่งของหรือผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนหลังไม่ทราบวิธีรักษาความถูกต้องของความเกี่ยวข้องในงานหรือกิจกรรมใด ๆ

สัญญาณเฉพาะของสิ่งของหรือบุคคลแสดงถึงความสำคัญ

ดังที่กล่าวไว้ว่าคำว่าสำคัญมาจากความคิดเรื่องความสำคัญ แนวความคิดนี้ทำให้เกิดวิชชาความเกี่ยวข้องและคุณค่าที่บางสิ่งหรือบางคนสามารถมีได้ คุณค่าของความสำคัญหรือศักดิ์ศรีที่มอบให้กับสิ่งหนึ่ง ๆ นั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของมันสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากส่วนที่เหลือและวางไว้ในระดับที่สูงขึ้น ความสำคัญหรือคุณภาพของความสำคัญที่บางสิ่งหรือบางคนพัฒนาขึ้นอาจไม่ปรากฏอยู่เสมอหากไม่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไป (นั่นคือเมื่อบุคคลไต่เต้าในอาชีพการงานและได้รับตำแหน่งที่สำคัญกว่า) หรือเป็นระยะ ๆ (เมื่อข่าวออกอากาศชั่วขณะ สำคัญ).

ในระดับสังคมแนวคิดเรื่องความสำคัญอาจซับซ้อนกว่ามากเนื่องจากพูดถึงความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างผู้คนซึ่งบางครั้งสร้างขึ้นบนพื้นฐานขององค์ประกอบตามอำเภอใจเช่นการสืบทอดเชื้อสายต้นกำเนิดทางสังคมหรืออำนาจทางเศรษฐกิจ หากเราเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะสมมติว่าอาจมีคนที่สำคัญกว่าคนอื่น ๆ พวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าหรือพวกเขามีสิทธิพิเศษมากกว่าเพราะพวกเขามีนามสกุลมรดกหรือวิถีทางที่แน่นอน ความแตกต่างทางสังคมนี้แตกต่างกันไปตามยุคสมัยและในแต่ละสิ่งนั้นได้รับการกำหนดขึ้นจากองค์ประกอบที่แตกต่างกัน

ตอนนี้นอกเหนือจากยูโทเปียที่เราทุกคนต้องการจะได้รับการเติมเต็มแล้วที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและมีความสำคัญต่อหน้ากฎหมายหรือบริบทอื่น ๆ เรารู้ว่าหลายครั้งที่สถานการณ์นี้ไม่ได้รับการเติมเต็มและผู้ที่ถือว่ามีความสำคัญด้วยเหตุผลบางประการ มีข้อดีและประโยชน์มากกว่าที่ไม่มีที่ไม่มีชื่อเล่นที่สำคัญ

สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา

ในทางกลับกันเราต้องบอกว่าคำนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อระบุสิ่งที่สำคัญสำหรับเราในชีวิตบุคคลกิจกรรมวัตถุทางวัตถุและอื่น ๆ และในบางกรณีเราจะทำทุกอย่างเพื่อดูแลพวกเขาและปกป้องพวกเขา