ความหมายของสังคม

กลุ่มบุคคลประกอบกันเป็นสังคมและทุกสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งถูกจัดประเภทเป็นสังคม มีสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความเป็นจริงทางสังคมโดยรวม (สังคมวิทยา) สถาบันบางแห่ง (เช่นประกันสังคม) ชุดของความท้าทายและความยากลำบากที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั้งหมด (ปัญหาสังคม) และยังสามารถพูดถึงบุคคลทางสังคมในฐานะ คำพ้องความหมายสำหรับคนที่เปิดกว้างและสื่อสารได้

อย่างที่คุณเห็นคำคุณศัพท์นี้ถูกใช้ในหลาย ๆ ความรู้สึกและบริบท

ผู้ชายเป็นสังคม

มนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เราสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวเศรษฐกิจหรือการเมืองทุกรูปแบบ ความผูกพันเหล่านี้บ่งบอกว่าเราเป็นสังคม สถานการณ์นี้บังคับให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ความจริงของการใช้ชีวิตในชุมชนก็เอื้อให้เราดำรงอยู่ได้ในทุกๆ ชีวิตที่แยกตัวออกจากคนอื่น ๆ (ลองนึกภาพชายคนหนึ่งบนเกาะร้าง) นั้นยากจนและไม่พึงปรารถนา

วิธีต่างๆในการทำความเข้าใจสังคม

ตลอดประวัติศาสตร์มีรูปแบบทางสังคมที่แตกต่างกันมาก ในยุคกลางแบบจำลองขึ้นอยู่กับการแบ่งบุคคลออกเป็นชั้นเรียน โครงการนี้เรียกว่าศักดินาและในนั้นมีการแบ่งชั้นของประชากร (ขุนนางและนักบวชขุนนางศักดินาและข้าราชบริพาร) ในขั้นต่อไปกลุ่มพลเมืองเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ เมื่อเวลาผ่านไปสิทธิของความเป็นพลเมืองได้รับการยอมรับและมีการกำหนดรูปแบบสังคมเปิดซึ่งบุคคลไม่มีบทบาทที่ตายตัวโดยกำเนิด แต่ฐานะทางสังคมของพวกเขาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆเช่นการเตรียมตัวความพยายามและโชค .

มีปัญหาทางสังคมอยู่เสมอและความไม่สบายใจในบางภาคส่วนและเนื่องจากทฤษฎีและข้อเสนอทางเลือกนี้จึงเกิดขึ้นเช่นคอมมิวนิสต์อนาธิปไตยกลุ่มที่ตัดสินใจสร้างสังคมใหม่นอกสังคมโดยรวมเป็นต้น

ความท้าทายของสังคมในศตวรรษที่ 21

ในช่วงปีแรก ๆ ของศตวรรษที่ 21 เราเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ในหมู่พวกเขาเราสามารถเน้นสิ่งต่อไปนี้:

1) ต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม

2) ค้นหาแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเศรษฐกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของสังคม

3) รักษาการเติบโตของประชากรที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่และ

4) ลดความไม่เท่าเทียมกันและความอยุติธรรม

การใช้งานอื่น ๆ

บนมืออื่น ๆ สังคมก็หมายความว่าซึ่งเป็น บริษัท หรือสังคมหรือหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงาน บริษัท ในเครือ, ภาคใต้หรือเกี่ยวข้องกับพวกเขา

นอกจากนี้คำว่าสังคมจะใช้เพื่อหมายถึงสัตว์ที่ที่เป็นธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสังคม

ในทำนองเดียวกันสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เนื่องจากวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเช่นในกรณีของประวัติศาสตร์ปรัชญาสังคมวิทยามานุษยวิทยาและอื่น ๆ พวกเขามักเรียกโดยคำว่าสังคม

การสร้างมูลค่าอื่น ๆ

คำว่าสังคมยังเป็นคำที่ช่วยในการกำหนดแนวความคิดอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกรณีของผู้ช่วยทางสังคม (ผู้เชี่ยวชาญที่อุทิศตนเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านขั้นตอนคำแนะนำความช่วยเหลือทางการเงินและทางเลือกอื่น ๆ ) ทุนทางสังคม (ชุดของเงินและสินค้าที่เป็นวัสดุที่พันธมิตรบริจาคให้กับ บริษัท ), ชั้นทางสังคม (เป็นชั้นเรียนที่เป็นผลมาจากขนบธรรมเนียมวิธีการทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประชาชน), งานสังคมสงเคราะห์ (องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลหรือไม่แสวงหาผลกำไร ) และชื่อธุรกิจ(ชื่อที่ บริษัท เป็นที่รู้จักโดยรวมไม่ระบุตัวตนหรือ จำกัด นั่นคือเป็นชื่อที่เป็นทางการไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่รู้จักเช่นในละตินอเมริกาชื่อ บริษัท ของ Mc Donalds คือ Arcos Dorados) .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found