ความหมายของแต่ละบุคคล

แนวคิดของแต่ละบุคคลนั้นมีความซับซ้อนและร่ำรวยอย่างไม่ต้องสงสัย ในทางเทคนิคมันเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่ออ้างถึงมนุษย์หรือมนุษย์เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกหรือแยกส่วนได้ ดังนั้นบุคคลจึงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดและง่ายที่สุดของระบบสังคมที่ซับซ้อนและยังเป็นแหล่งที่มาของระบบสังคมที่มีการจัดตั้งและจัดระเบียบอีกด้วย

ความหมายของแนวคิดของแต่ละบุคคลสามารถกำหนดได้ในระดับต่างๆ หากใครเริ่มต้นด้วยระดับภววิทยาของการดำรงอยู่ของมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดของแต่ละบุคคลนั้นได้รับการเสริมสร้างอย่างลึกซึ้งจากทฤษฎีของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส R. ด้วยวิธีนี้บุคคลนั้นตราบใดที่เขามีความสามารถในการคิดไตร่ตรองและใช้ของประทานอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันวลีนี้รับรู้ถึงการวางตำแหน่งของบุคคลในสภาพแวดล้อมที่เขามีอยู่ดังนั้นจึงเชื่อมโยงตัวเองกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา

ในอีกแง่หนึ่งความคิดของแต่ละบุคคลในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครและไม่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบได้นั้นได้รับการเสนอเช่นกันเนื่องจากแต่ละคนเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงโดยมีความสามารถทางกายภาพบางอย่างและในบริบทเชิงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ในตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาทำให้เขามีลักษณะและลักษณะที่เขาจะมี (ในระดับใหญ่) ตลอดชีวิตของเขา

อย่างไรก็ตามบุคคลในฐานะมนุษย์ไม่ใช่องค์ประกอบที่ออกแบบมาก่อนหน้านี้และสร้างไว้ล่วงหน้า แต่ตรงกันข้ามเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้รับความรู้ได้รับทักษะและพัฒนาวัฒนธรรม จากนั้นเข้าสู่บทบาทที่สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมครอบครองเพื่อให้แต่ละบุคคลกลายเป็นเช่นนั้น