นิยามของสัญวิทยา

สัญวิทยาเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการสื่อสารเนื่องจากมีหน้าที่ในการวิเคราะห์สัญลักษณ์และสัญญาณประเภทต่างๆที่มนุษย์ผลิตขึ้นเพื่อสื่อสารตลอดจนความหมายและสัญญาณ สัญวิทยาเป็นที่เข้าใจในหลาย ๆ กรณีว่าเทียบเท่ากับสัญวิทยา

เมื่อทำการสื่อสารมนุษย์จะใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายหลายประเภทซึ่งเป็นวิธีการฉายข้อความบางประเภท ทั้งเมื่อพูดหรือเขียนและเมื่อสร้างภาพเป็นสัญลักษณ์มนุษย์จะส่งข้อความไปยังผู้รับบางคนและสามารถสื่อสารได้ แม้แต่คำพูดก็ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรและช่วยให้ความคิดที่ยังคงอยู่ในหัวของบุคคลถูกส่งไปยังต่างประเทศในรูปแบบการเขียนหรือการพูด

สัญลักษณ์อาจมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเป็นที่ยอมรับ (เช่นเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนมี) รวมทั้งสามารถมีความหมายเฉพาะที่แต่ละบุคคลให้ตามประสบการณ์สถานการณ์ความรู้สึกและความรู้ งานของกึ่งวิทยาคือการวิเคราะห์การสื่อสารประเภทนี้อย่างแม่นยำ ความหมายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมจากสังคมสู่สังคมและนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์เช่นมานุษยวิทยาหรือโบราณคดีเข้ามามีบทบาทด้วย

สัญลักษณ์มักมีความหมายบางอย่างที่อาจชัดเจนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรณี ช่องว่างหรือสถานการณ์เช่นพิธีกรรมพิธีการเหตุการณ์หรือแม้แต่สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและปกติส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นช่องว่างสำหรับสัญวิทยาในการกระทำและวิเคราะห์ความหมายเบื้องหลังการสื่อสารแต่ละครั้งเบื้องหลังการส่งข้อความแต่ละครั้งเป็นต้น สัญลักษณ์ถูกใช้ในหลายพื้นที่เช่นศาสนาศิลปะการแพทย์โลกของทหารเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ ฯลฯ


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found