ความหมายของภาพหรือศิลปะที่เป็นรูปเป็นร่าง

แม้ว่าความคิดเรื่องศิลปะจะมีคำจำกัดความมากมาย แต่ก็เห็นได้ชัดว่าผู้สังเกตจะต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกของผู้สังเกตการณ์ มีการสื่อสารผ่านภาพและการแสดงความคิดคุณค่าและแนวทางความงาม

ภาพสามารถมีได้สองประเภทคือภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและภาพที่ห่างไกลจากความเป็นจริง ศิลปะหรือภาพที่เป็นรูปเป็นร่างหมายถึงงานสร้างสรรค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยมีสิ่งที่สังเกตได้

ภาพที่เป็นรูปเป็นร่างกับภาพที่ไม่เป็นรูปเป็นร่าง

อย่างแรกคือสิ่งที่ดูเหมือนบางอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นภาพบุคคลที่มีคุณลักษณะที่กำหนดไว้ปรากฏขึ้นภาพนิ่งตามธรรมชาติหรือทิวทัศน์ที่เหมือนจริงจึงเป็นตัวอย่างของศิลปะโดยเปรียบเปรย

กระแสทางศิลปะบางอย่างเป็นการแสดงออกถึงวิธีการทำความเข้าใจศิลปะเช่นความเหมือนจริงการแสดงออกหรือศิลปะดึกดำบรรพ์ ธรรมชาติทั้งหมดถูกเลียนแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นในศิลปะเปรียบเปรยจึงสามารถระบุการสร้างสรรค์ของผู้สังเกตการณ์ได้อย่างชัดเจน วิธีการจัดวางผลงานศิลปะนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการทั่วไป: ศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ

ภาพที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เข้ากับโลกที่สังเกตได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงที่ไม่ใช่ของจริงในความหมายที่เข้มงวด ด้วยวิธีนี้แทนที่จะจับจุดมุ่งหมายบางสิ่งบางอย่างถูกสร้างขึ้นจากความเป็นส่วนตัวของศิลปิน ในรูปแบบของการแสดงออกนี้เส้นรูปร่างและสีของภาพวาดจะไม่เชื่อมโยงกับวัตถุที่เปิดเผยเนื่องจากศิลปินจะแสดงความคิดและอารมณ์ของเขาออกไปจากการแสดงความเป็นจริงตามที่เป็นจริง

ศิลปะนามธรรมในกระแสที่แตกต่างกันเป็นแนวโน้มที่เป็นตัวแทนมากที่สุดของวิธีการทำความเข้าใจศิลปะนี้

ปัญหาของคำจำกัดความเมื่อแสดงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความงาม

เราทุกคนมีความคิดว่าศิลปะคืออะไร แต่เป็นการยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในประเด็นหนึ่งนั่นคือความต้องการของมนุษย์

ในขณะเดียวกันงานสร้างสรรค์ใด ๆ ก็มุ่งเป้าไปที่ความสุขทางสุนทรียภาพ

วินัยที่ศึกษาความงามคือสุนทรียศาสตร์ เราว่าสิ่งที่สวยงามเพราะเราให้คุณค่าบางอย่าง ศิลปะทั้งที่เป็นรูปเป็นร่างและไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นสองวิธีในการทำความเข้าใจความงาม ศิลปินที่เป็นรูปเป็นร่างเน้นมิติภายนอกและวัตถุประสงค์ของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในขณะที่ศิลปินที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเน้นส่วนที่เป็นอัตวิสัยของความงาม

สุนทรียศาสตร์พยายามให้คำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความงาม คำถามเหล่านี้บางคำถามมีดังต่อไปนี้เราจับความงามผ่านอารมณ์หรือผ่านสติปัญญาความงามมีอยู่ในตัวเองหรือเราเป็นผู้สร้างความสุขทางสุนทรียะเป็นผลผลิตจากการใช้เหตุผลหรือความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสล้วนๆ?

ภาพ: Fotolia - Mikhail Zahranichny


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found