คำจำกัดความของขยะมูลฝอย

แนวคิดเรื่องขยะมูลฝอยเป็นแนวคิดที่นำไปใช้กับขยะหรือของเสียทุกประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นจากชีวิตประจำวันและมีรูปแบบหรือสถานะที่เป็นของแข็งซึ่งแตกต่างจากของเสียที่เป็นของเหลวหรือก๊าซ ขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่มีสัดส่วนมากกว่าของเสียหรือของเสียทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ของสิ่งที่บริโภคหรือใช้ในชีวิตประจำวันทิ้งขยะประเภทนี้ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยยังเป็นขยะที่มีพื้นที่มากที่สุดเนื่องจากไม่ดูดซึมเข้ากับส่วนที่เหลือของธรรมชาติและเนื่องจากขยะจำนวนมากยังคงอยู่เป็นเวลาหลายปีหรือหลายศตวรรษในสนาม

วิถีชีวิตของประชากรโลกในปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยการบริโภคผลิตภัณฑ์และสินค้าทุกชนิดซึ่งก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจำนวนมากเนื่องจากมีภาชนะบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกัน ดังนั้นตั้งแต่ร้านขายของชำไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดองค์ประกอบทางเทคโนโลยีเสื้อผ้าและอื่น ๆ อีกมากมายมักจะถูกนำเสนอและขายในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเช่นพลาสติกแก้วหรือโพลีสไตรีนองค์ประกอบทั้งหมดที่สามารถกู้คืนได้ แต่ต้องใช้เวลานานกว่าจะหายไป จากนั้นการรวบรวมของเสียทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันขยะมูลฝอยจำนวนมากเช่นแบตเตอรี่โลหะหรือพลาสติกชนิดเดียวกันก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อดินน้ำและอากาศอย่างมาก

ปัญหาขยะหรือขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากวิถีชีวิตที่กล่าวถึงนี้ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการบริโภคไม่ได้คำนึงถึงวิธีการใหม่ ๆ และยั่งยืนมากขึ้นซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงองค์ประกอบเดียวกันได้ แต่ไม่มีจำนวนมาก บรรจุภัณฑ์ หลายประเทศและท้องถิ่นมีระบบสำหรับการแยกความแตกต่างและการรีไซเคิลขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และช่วยลดการสร้างขยะทุกชนิด


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found