ความหมายของการสอน

การสอนเป็นกิจกรรมและแนวปฏิบัติอันสูงส่งที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นในช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน มันหมายถึงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในรูปแบบต่างๆที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลค่านิยมและทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง แม้ว่าจะมีตัวอย่างการสอนในอาณาจักรสัตว์ แต่กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาการอยู่รอดถาวรและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงและปรากฏการณ์ต่างๆ

การเรียนการสอนมีมากมายหลายประเภท ในกรณีส่วนใหญ่คำว่าการสอนหมายถึงกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ นี่คือการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและสถานศึกษา การสอนประเภทนี้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางปฏิบัติและทรัพยากรที่จัดอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในแต่ละบุคคลที่ประกอบกันเป็นประชากร

ทฤษฎีที่เสนอโดยกระแสการสอนต่างๆได้พัฒนาข้อมูลที่น่าสนใจและสำคัญเกี่ยวกับวิธีการสร้างช่องว่างวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับ ด้วยวิธีนี้กระบวนการเรียนการสอนที่กำหนดขึ้นระหว่างนักการศึกษาและนักเรียนมีความผันแปรและขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาเฉพาะ ในทางกลับกันเราสามารถเสริมว่าการสอนได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่หลากหลายตลอดการดำรงอยู่

ประการสุดท้ายคือต้องจำไว้ว่าการสอนไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ของโรงเรียน ในทางตรงกันข้ามการสอนแบบไม่เป็นทางการสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายภายในสถาบันทางสังคมเช่นครอบครัวคริสตจักรศูนย์ชุมชนละแวกบ้านตลอดจนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการชุมนุมทางสังคม การสอนที่เข้าใจในแง่นี้ไม่จำเป็นต้องมีการวางแผนเนื่องจากเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีวัตถุประสงค์หรือทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจง แต่จะสร้างผลลัพธ์ที่ผันแปรอย่างมากสำหรับแต่ละกรณี คำสอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายทอดค่านิยมการปฏิบัติและทัศนคติให้สอดคล้องกับการเติบโตของมนุษย์


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found