คำจำกัดความของเอฟเฟกต์ดอปเลอร์

Doppler Effectเป็นปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเกิดขึ้นในความถี่ของเสียงหรือในความยาวคลื่นของแสงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของญาติของกิจการที่ปล่อยออกมาในความสัมพันธ์กับผู้สังเกตการณ์ถาวร

หากแหล่งกำเนิดเสียงเข้าใกล้ผู้สังเกตการณ์คงที่จะส่งเสียงสูงกว่าเมื่อมันเคลื่อนตัวออกจากเขาซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลที่กำลังเคลื่อนที่ ในกรณีของแสงเมื่อแหล่งกำเนิดแสงเข้าใกล้จะเกิดสีฟ้าในขณะที่เมื่อมันเคลื่อนออกไปมันจะกลายเป็นสีแดงซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเสมอไปทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้สามารถเน้นได้ มัน.

เอฟเฟกต์ Doppler มีการใช้งานจำนวนมากในสาขาต่างๆในกรณีของเสียงจะมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจจับวัตถุที่อยู่นอกสนามภาพที่เกิดขึ้นกับเรดาร์และในตำแหน่งดาวเทียมด้วย GPS นอกจากนี้ยังใช้เพื่อค้นหาวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำในทะเลและมหาสมุทรหรือเพื่อกำหนดเส้นทางและความเร็วของเป้าหมายทางทหาร

ในกรณีของแสงนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สามารถใช้เอฟเฟกต์นี้เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของดวงดาวและกาแลคซีได้นอกจากนี้ยังเน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเอกภพอยู่ในกระบวนการขยายตัวและไม่ได้เข้าใกล้

หนึ่งในความรู้ที่มีการประยุกต์ใช้มากที่สุดคือด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโดยการศึกษาอัลตราซาวนด์ในระบบหัวใจและหลอดเลือดในแง่นี้อัลตราซาวนด์ของหัวใจหรือการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยให้มองเห็นขนาดของช่องต่างๆของหัวใจและ เรือที่มาถึงและออกจากเรือตลอดจนความดันภายในซึ่งทำให้สามารถวินิจฉัยได้จำนวนมากโดยไม่ต้องใช้วิธีการรุกราน

นอกจากนี้ยังสามารถระบุความเร็วและทิศทางของการไหลเวียนของเลือดซึ่งทำให้สามารถเปิดเผยสภาวะที่ผิดปกติเช่นสิ่งกีดขวางการไหลที่เข้ากันได้กับการตีบหรือการไหลถอยหลังเข้าคลองที่ผิดปกติที่เรียกว่าการสำรอกในสถานะของวาล์วที่แตกต่างกันไม่เพียงพอ นี่เป็นภาพที่ดีขึ้นด้วยเอฟเฟกต์ Doppler ที่เพิ่มเข้าไปในอัลตราซาวนด์ซึ่งแสดงให้เห็นการไหลของเลือดที่เข้าใกล้ผู้สังเกตเป็นสีน้ำเงินและเลือดที่เคลื่อนออกไปเป็นสีแดงจึงสามารถระบุทิศทางของการไหลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังใช้ในการประเมินหลอดเลือดของแขนขาทั้งในระบบหลอดเลือดและหลอดเลือดดำ