ความหมายของปริศนา

ปริศนาหรือปริศนาคือตามที่พจนานุกรมกำหนดไว้ชุดของคำหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแปลกปลอมซึ่งมักจะดึงดูดความฉลาดของผู้รับที่จะค้นพบและตีความโดยทั่วไปการใช้คำนี้หมายถึงองค์ประกอบของชุดคำหรือสัญญาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อนความหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกมของเด็กหรือปัญญา ในอีกกรณีหนึ่งมีคนพูดถึง "ปริศนา" หรือ "ปริศนา" เมื่อข้อความมีความคลุมเครือโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจต่อคู่สนทนาและความหมายของข้อความนั้นเข้าใจยากหรือเข้าใจยาก

เมื่อปริศนาเกี่ยวข้องกับเกมไขปริศนาหรือเกมไขปริศนามักจะมีกฎหรือพารามิเตอร์ต่างๆที่กระตุ้นสติปัญญาของผู้เล่นหรือผู้เล่นเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น สิ่งนี้สามารถทำได้ในรูปแบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและการเริ่มต้นทางประสาทสัมผัสของพวกเขาโดยการค้นพบรูปร่างพื้นผิวและสัญลักษณ์เป็นต้น แต่ของเล่นพัฒนาสมองยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับงานอดิเรกและมักได้รับการชื่นชมในแวดวงทางปัญญาหรือในแวดวงการพัฒนาทางปัญญาหรือจิตใจ

เมื่อปริศนาเชื่อมโยงกับปริศนาไม่มีความตั้งใจของผู้รับที่จะแก้ปัญหาเสมอไปและไม่จำเป็นต้องเสนอในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้หรือขี้เล่น ปริศนาสามารถใช้เพื่อซ่อนข้อมูลหรือแม้กระทั่งเป็นวิธีการสะท้อนความขัดแย้งหรือทรัพยากรที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีนิกมาสมักพบในงานศิลปะหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่นมักเป็นหัวเรื่องและพล็อตของงานวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ หนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือปริศนาหรือริดเดิ้ลซึ่งเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องแบทแมน ริดเลอร์เป็นตัวร้ายที่มักสวมสูทสีเขียวประดับเครื่องหมายคำถามและหมกมุ่นอยู่กับปริศนาและเกมคำศัพท์