ความหมายของงานสังคมสงเคราะห์

วินัยมุ่งปรับปรุงสภาพและการพัฒนาชุมชนที่ดำเนินการ

งานสังคมเป็น transdiscipline ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้รับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของมนุษย์และการเสริมสร้างคนที่มีจุดมุ่งหมายของการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่

นั่นคือโดยพื้นฐานแล้วพื้นที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสภาพวัตถุสุขภาพวัฒนธรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ดำเนินการด้วยการกระทำ เป็นผลให้งานที่ทำโดยภาคนี้ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใด ๆ โดยปกติจะดำเนินการโดยรัฐหรือโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเช่นในกรณีขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับความนิยมดังที่เราจะเห็นในภายหลัง พวกเขาเป็นคนที่รวมงานทั้งหมดนี้ไว้ในมือของพวกเขา ตอนนี้สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่านักแสดงโซเชียลคนอื่น ๆ ไม่สามารถแทรกแซงในแง่นี้ได้แน่นอนว่าพวกเขาทำได้ แต่สิ่งที่ปกติคือการจัดการในมือข้างต้น

วัตถุประสงค์: ภาคส่วนชายขอบและผู้ที่มีความต้องการไม่เพียงพอ

ภาคสังคมชายขอบส่วนใหญ่และผู้ที่มีความต้องการไม่เพียงพอในเกือบทุกระดับมักเป็นผู้รับงานสังคมสงเคราะห์ ภารกิจคือการช่วยเหลือในการตอบสนองความต้องการ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้ภาคส่วนเหล่านี้มีอนาคตที่ดีขึ้น

ตามและใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ระบบสังคมหลักการสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคมงานสังคมสงเคราะห์แทรกแซงและชี้นำงานของมันไปสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากที่เกิดขึ้นในบุคคลและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่

ไม่มีบุคคลใดถูกผลักไสจากการพัฒนา

โดยพื้นฐานแล้วภารกิจของสังคมสงเคราะห์คือการอำนวยความสะดวกให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดในขณะที่เสริมสร้างชีวิตของพวกเขาและป้องกันความผิดปกติที่อาจส่งผลในลักษณะนี้

ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอย่างมืออาชีพในสาขาวิชานี้เรียกว่านักสังคมสงเคราะห์

ฟังก์ชั่น:

หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์มีดังต่อไปนี้: การชี้นำบุคคลให้พัฒนาขีดความสามารถซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมบุคคลและส่วนรวมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมในคณะการตัดสินใจตนเองการปรับตัวและการพัฒนาเหล่านี้ ส่งเสริมความสำเร็จของบริการและนโยบายที่ตรงกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ ให้ข้อมูลและความเชื่อมโยงทางสังคมกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เสนอการบำบัดทางจิตบำบัดหรือการบำบัดโดยครอบครัวที่ความขัดแย้งในครอบครัวหรือโศกนาฏกรรมครอบงำและ จำกัด พลเมือง โครงการโครงการที่สอดคล้องกับรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมของชนชั้นที่ จำกัด ที่สุดชี้นำครอบครัวให้แก้ไขปัญหาผ่านการสนทนาและฉันทามติไม่ใช่ผ่านการต่อสู้ การวิเคราะห์กรณีต่างๆเพื่อตีความสาเหตุอย่างครบถ้วนและได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามภาคส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือนอกสถานที่และอื่น ๆ

เกี่ยวกับบริบทที่สังคมสงเคราะห์ดำเนินการพวกเขามีความแปรปรวนอย่างมาก แต่ความสนใจและความสำคัญจะอยู่ที่ภาคส่วนที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการปฏิบัติมิชอบ , นักโทษ, เหยื่อของการก่อการร้าย, ผู้อพยพ, ชนกลุ่มน้อย, ผู้ติดยาเสพติดและบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทที่ถูกกีดกันทางสังคม

ความเกี่ยวข้องของภาคที่สาม: สมาคมมูลนิธิและองค์กรพัฒนาเอกชน

ปัจจุบันงานสังคมสงเคราะห์มีบทบาทมากในสิ่งที่เรียกว่าภาคที่สามสมาคมมูลนิธิองค์กรพัฒนาเอกชนและใน บริษัท เอกชนและในบริบททางการศึกษา ในกรณีหลังนี้นักสังคมสงเคราะห์จะรับบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของชุมชนการศึกษาโดยส่งเสริมประสิทธิภาพของการบำบัดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาทางออกของปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์

ดังที่เห็นได้จากทั้งหมดข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ระเบียบวินัยนี้จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุกส่วนของโลก ในกรณีที่มีผู้ยากไร้ต่ำต้อยหรือคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีคำตอบสำหรับสถานการณ์การเลือกปฏิบัติที่นั่นงานสังคมสงเคราะห์จะต้องเปิดใช้งาน