ความหมายของ osha

OSHAเป็นคำย่อที่เรียกโดยย่อว่าUnited States Occupational Safety and Health Administrationซึ่งเป็นคณะผู้แทนที่ตอบสนองและขึ้นอยู่กับเรื่องการจัดการของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาและมีภารกิจหลักในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพใน สถานที่ทำงาน . กล่าวคือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมให้คนงานคนใดทำงานของตนให้อยู่ในกรอบที่ดีและปลอดภัย

กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกามีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศอื่น ๆ และเหตุผลในการดำเนินการคือดำเนินนโยบายที่รัฐบาลพัฒนาในเรื่องแรงงานเพื่อประกันความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน แต่ในทำนองเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องดูแลการถ่ายโอนความสุขนี้ไปยังผู้เกษียณอายุและผู้ว่างงาน ผู้เกษียณอายุควรมั่นใจในการเข้าถึงผลประโยชน์ทั้งหมดตามสภาพของพวกเขาและคนว่างงานควรได้รับความช่วยเหลือจนกว่าพวกเขาจะสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้ง

ความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสองประเด็นพื้นฐานและสำคัญยิ่งที่สถานที่ทำงานทั้งหมดต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่เพียง แต่เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้สูงสุดโดยไม่มีปัญหาประเภทนี้ แต่ยังเป็นเพราะโดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ บริษัท ใด ๆ

ดังนั้นพนักงานจะมีสิทธิ์เรียกร้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวในการทำงาน แต่เมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นหรือในขณะที่การปฏิบัติตามปัญหาเหล่านี้บกพร่องในสหรัฐอเมริกาพวกเขาสามารถไปและร้องขอการแทรกแซงได้ ของ OSHA

ในบรรดาการดำเนินการหลักที่ดำเนินการโดย OSHA คือการรณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเช่นในกรณีของ ตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานกลางแดดทั้งวันในช่วงเวลาที่ยากลำบากในแง่นี้เช่นฤดูร้อน

งานทั้งหมดของ OSHA รวมศูนย์อยู่ที่สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศคือวอชิงตัน ดี.ซี.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found