ความหมายของการพัฒนาสังคม

แนวคิดของการพัฒนาสังคมหมายถึงการพัฒนาทั้งทุนมนุษย์และทุนทางสังคมของสังคม มันแสดงถึงและประกอบด้วยวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มและสถาบันของสังคมที่มีสวัสดิการสังคมเป็นโครงการในอนาคต

โดยพื้นฐานแล้วการพัฒนาสังคมควรเข้าใจว่าเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนจะได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพชีวิตที่สูงเมื่อผู้อยู่อาศัยอยู่ในกรอบแห่งสันติภาพเสรีภาพความยุติธรรมประชาธิปไตยความอดทนความเสมอภาคและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่กว้างและเกิดซ้ำในการตอบสนองความต้องการของพวกเขาและยังมีอำนาจในการปรับใช้ ศักยภาพและความรู้ของพวกเขามีมุมมองในการบรรลุการปรับปรุงในอนาคตในชีวิตของพวกเขาในแง่ของการปฏิบัติตามส่วนบุคคลและในแง่ของการปฏิบัติตามของสังคมโดยรวม

แม้ว่าสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่การพัฒนาสังคมปรารถนาในท้ายที่สุดจะมีภาระสำคัญในเรื่องอัตวิสัยที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่สำหรับฉันคือสวัสดิการสำหรับความดีอื่นไม่สามารถทำได้และในทางกลับกันก็มีปัจจัยกำหนดที่เอื้อต่อ ความสำเร็จของมันและแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวของคดี แต่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามากแม้ในความแตกต่าง

ความสำคัญของเศรษฐกิจสุขภาพและการศึกษาในการพัฒนา

ความสามารถในการเข้าถึงงานที่ดีและได้รับค่าตอบแทนตามงานที่ทำเข้าถึงบ้านที่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวและปกป้องมันจากความเสี่ยงที่ชีวิตบนท้องถนนจะนำมาซึ่งความเป็นไปได้ในการให้ความรู้และให้ความรู้ของเรา เพื่อให้เด็ก ๆ ในวันพรุ่งนี้และพวกเขาสามารถมีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถได้รับการดูแลสุขภาพที่เพียงพอซึ่งจะช่วยให้เราแก้ไขและเอาชนะโรคบางชนิดเพื่อดำเนินโครงการของเราต่อไปได้พวกเขากลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญบางประการ ที่จะช่วยให้เราเพลิดเพลินไปกับเป้าหมายสูงสุดนั่นคือความเป็นอยู่ที่ดีและยังเป็นเงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกันในการพูดถึงพัฒนาการทางสังคมที่น่าพอใจในสังคมหนึ่ง ๆ

ความยุติธรรมและเสรีภาพไม่สามารถและไม่ควรละทิ้งจากการพัฒนาสังคม

แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นเงินและการพัฒนาสังคมยังสนับสนุนให้ประเทศสังเกตประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือไปจากประชากรที่สามารถมีความต้องการพื้นฐานที่พึงพอใจเช่นการบริหารความยุติธรรมที่ถูกต้องและการมีเสรีภาพเพื่อให้พลเมืองสามารถคิดและแสดงออกได้ ได้อย่างอิสระ. เงื่อนไขเหล่านี้ยังจำเป็นสำหรับประเทศในการพัฒนาสังคมให้สอดคล้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมที่รับรองการพัฒนาพลเมือง

ตราบเท่าที่และเพื่อให้บรรลุการพัฒนาของชุมชนในประเทศส่วนใหญ่ของโลกมีผลงานสำนักเลขาธิการหรือกระทรวงตามความเหมาะสมโดยเฉพาะที่รับผิดชอบเรื่องนี้นั่นคือการพัฒนาและส่งเสริมนโยบายสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีทรัพยากรน้อยมีความสำเร็จหรือก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาบางประเภท

น่าเสียดายที่ในสังคมส่วนใหญ่ที่ประกอบขึ้นเป็นความไม่เท่าเทียมกันของโลกนั้นมีอยู่เหนือความเท่าเทียมกันทางสังคมในขณะที่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาช่องว่างระหว่างคนที่มีมากที่สุดและคนที่มีน้อยที่สุดนั้นมีขนาดใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้การปรากฏตัวของรัฐจึงมีความจำเป็นและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้รอยแตกนั้นมีความรุนแรงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จากนั้นตามที่เรากล่าวไว้ข้างต้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดความแตกต่างนี้ผ่านการดำเนินนโยบายสาธารณะ แต่แน่นอนว่ารัฐมีขนาดใหญ่และมีขอบมากมายในการร่วมทุนและด้วยเหตุนี้จึงสามารถโจมตีข้อบกพร่องผ่านความเชี่ยวชาญ กระทรวงการพัฒนาสังคมจะทำหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชากรที่ขาดแคลนที่สุด

โดยหลักการแล้วจะพยายามโจมตีปัญหาผ่านการส่งเงินอุดหนุนโดยปกติการดำเนินการนี้จะดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการที่อาจไม่เป็นที่พอใจและอาจสร้างความยุ่งยากมากมายให้กับบุคคลในการพัฒนาตามที่กำหนด

รัฐโดยรวมสนับสนุนการพัฒนาสังคม

จากนั้นสิ่งที่เหมาะและแนะนำคือรัฐผ่านกระทรวงนี้ดูแลสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถแทรกตัวเข้าสู่สังคมได้งานที่ดีที่ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเองและทำเช่นเดียวกันกับครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยงานและแนวทางทั่วไปนั่นคือกระทรวงการพัฒนาจะต้องทำงานร่วมกับพอร์ตการลงทุนของรัฐมนตรีอื่น ๆ : แรงงานเศรษฐกิจการศึกษาเพื่อให้ทุกคนเห็นด้วยกับนโยบายสาธารณะที่เห็นด้วยกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสังคม

ภาพถ่าย Fotolia: Pukach2012


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found