ความหมายของรัฐ

คำว่ารัฐเป็นคำคุณศัพท์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งทำหน้าที่กำหนดและกำหนดลักษณะขององค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและอยู่ในสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของรัฐนั่นคือทุกสิ่งที่เหมาะสมจะถูกจัดประเภทเป็นรัฐ รัฐหรือเชื่อมโยงกับมัน

เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับรัฐ

เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เป็นสถานะเราจะอ้างถึงสิ่งนั้นเป็นของรัฐนั้นเข้าใจว่าเป็นสถาบันที่สร้างขึ้นโดยและเพื่อมนุษย์ รัฐมักจะตรงข้ามกับเอกชนนั่นคือสิ่งที่จัดการอยู่ในมือของปัจเจกบุคคลและนั่นไม่ใช่ส่วนโดยตรงของรัฐบาลของสังคม

รัฐคืออะไร? ต้นกำเนิดการเชื่อมต่อกับอาณาเขตและโครงสร้าง

ความคิดของรัฐเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่มนุษย์สร้างสถาบันที่เรียกว่ารัฐแม้ในรูปแบบดั้งเดิมที่สุด

รัฐเป็นสถาบันที่ควบคุมชีวิตทางสังคมในรูปแบบต่างๆ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการปัญหาต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตการกระทำทางแพ่งและสังคมของแต่ละภูมิภาคที่ตนมีอำนาจ

เมื่อเราพูดถึงรัฐเราพยายามอ้างถึงองค์ประกอบการตัดสินใจหรือปรากฏการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานทางการเมืองที่เรียกว่ารัฐ

สามารถเข้าใจและกำหนดได้ดีขึ้นว่าเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยสถาบันทั้งหมดที่มีภารกิจในการชี้นำการทำงานของชุมชนในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด

ความคิดเกี่ยวกับรัฐไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีดินแดนที่สร้างขึ้นและทำหน้าที่ตามปกติแล้วอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งชาติซึ่งมีการกำหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกันของสังคมและรวมถึงการวาดภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่จะ ติดตามดินแดนนั้น

เมื่อมนุษย์ละทิ้งการเร่ร่อนและตัดสินใจที่จะตั้งถิ่นฐานในสถานที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะเพื่อก่อตั้งครอบครัวความคิดเกี่ยวกับรัฐนี้ก็ปรากฏขึ้น

ผู้คนตั้งถิ่นฐานในดินแดนจัดระเบียบตัวเองและสร้างโครงสร้างอำนาจที่จะจัดระเบียบและควบคุมมันในชีวิตทางสังคมทั้งหมด

ดังนั้นสถาบันและระบบของรัฐที่มีหน้าที่สั่งการและควบคุมชีวิตทางสังคมจึงค่อยๆปรากฏขึ้น

แอปพลิเคชัน

ยกตัวอย่างเช่นรัฐเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่พยายามหยุดความก้าวหน้าของ บริษัท ข้ามชาติต่างชาติและพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมในภูมิภาค รัฐสามารถจัดการศึกษาได้เช่นกันนั่นคือการศึกษาประเภทหนึ่งที่จัดการโดยรัฐนั้นเหมือนกันสำหรับทุกคนและต่อต้านการศึกษาของเอกชนที่ยังคงอยู่ในมือของปัจเจกบุคคล (และโดยที่รัฐไม่มีการแทรกแซง)

เนื่องจากรัฐประกอบด้วยหน่วยงานกระทรวงและสถาบันขนาดเล็กจำนวนมากและหลากหลายหน่วยงานทั้งหมดจึงกลายเป็นรัฐทันทีตัวอย่างเช่นหน่วยงานจัดเก็บภาษีกระทรวงยุติธรรมการศึกษาสุขภาพหรือการเมืองสถาบันช่วยเหลือพลเมืองทะเบียนราษฎรที่ สามารถดำเนินการได้หลายขั้นตอนและอำนาจอยู่ในมือของรัฐ ฯลฯ

การแทรกแซงของรัฐนั่นคือคำถาม

ในทางกลับกันและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงที่รัฐดำรงอยู่ในประเทศมีข้อถกเถียงและตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างเช่นมีผู้ที่พิจารณาว่าบทบาทของสิ่งนี้ควร จำกัด อยู่ที่ประเด็นพื้นฐานและน้อยที่สุดจากนั้นควรให้เสรีภาพในการดำเนินการในส่วนของพลเมืองและ บริษัท นี่คือวิสัยทัศน์พื้นฐานของลัทธิเสรีนิยม

ในทางกลับกันมีจุดยืนที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงและยืนยันว่าการมีอยู่ของรัฐจะต้องมีทั้งหมดในเกือบทุกระดับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือของเอกชนซึ่งมักมีความกังวลไม่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ส่วนรวมลงเอยด้วย ผลประโยชน์และทรัพยากรของรัฐ

เราต้องบอกว่าไม่มีตำแหน่งสุดขั้วใดที่ดีอุดมคติคือการมีสถานะปัจจุบันที่จำเป็นที่สุดตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือประชากรที่ต่ำต้อยและเปราะบางที่สุด แต่ยังยอมให้มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าโดยมีการแทรกแซงน้อยที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจไม่ หยุดนิ่งและเติบโตอย่างแม่นยำอันเป็นผลมาจากการเดินทางรอบนี้


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found