ความหมายของดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดคือการใช้เพลงและองค์ประกอบทางดนตรีเช่นจังหวะเสียงทำนองเพลงและความสามัคคีซึ่งจะทำให้ดนตรีบำบัดที่ผ่านการรับรองมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเข้าร่วมทางกายภาพสังคมและความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย, การฟื้นฟูผู้ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ เงื่อนไขใด ๆ แต่ยังมีจุดประสงค์ในการป้องกันเพื่อช่วยเพิ่มหรือฟื้นฟูสุขภาพจิตหรือร่างกายของใครบางคน

การใช้ดนตรีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเพื่อรักษาหรือป้องกันโรคและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

วัตถุประสงค์คือเพื่ออำนวยความสะดวกส่งเสริมการสื่อสารการเรียนรู้การแสดงออกการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ทั่วไปและแน่นอนว่าหากเหมาะสมจะทำให้สถานการณ์ด้านสุขภาพดีขึ้น

นั่นคือดนตรีบำบัดจะพัฒนาศักยภาพที่ไม่รู้จักหรือหากล้มเหลวก็จะฟื้นฟูสิ่งที่สูญหายหรือถูกลืมเพื่อให้บุคคลที่มีปัญหาสามารถบรรลุการบูรณาการที่ดีขึ้นและเหมาะสมที่สุดทั้งภายในและระหว่างบุคคลและจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวเขาเอง ..

เชื่อมโยงกับยาและความคิดสร้างสรรค์

เห็นได้ชัดว่าเป็นวินัยที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการแพทย์ แต่ก็มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแง่มุมที่เห็นอกเห็นใจและความคิดสร้างสรรค์เพราะจุดประสงค์คือการมีอิทธิพลต่อและกระทำต่ออารมณ์ค่านิยมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้รับสาร

ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงชอบพูดถึงการบำบัดที่สร้างสรรค์และรวมอยู่ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเช่นการบำบัดด้วยการเต้นรำซึ่งใช้การเต้นรำแน่นอนหรือศิลปะบำบัดซึ่งตามชื่อที่คาดการณ์ไว้ใช้เพื่อบำบัดพัฒนาการของศิลปะ ในอาการต่างๆ

ดนตรีบำบัดไม่เพียง แต่ใช้ดนตรีเพื่อฟังและเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังใช้ส่วนประกอบพื้นฐานเช่นทำนองเพลงความสามัคคีและจังหวะเพื่อเข้าหาผู้ป่วย นอกจากนี้ยังคำนึงถึงร่างกายความเงียบและทรัพยากรอื่น ๆ ด้วย แนวคิดนี้มักจะปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ป่วยดังนั้นจึงต้องมีข้อเสนอและองค์ประกอบที่หลากหลายตามความโปรดปรานของพวกเขา

ขยายการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม

ดนตรีบำบัดในฐานะพันธมิตรด้านสุขภาพในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตหรือโรคที่มีความหลากหลายมากที่สุดในปัจจุบันมีส่วนขยายที่สำคัญมากเกือบทุกประเทศทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากมันและยังมีอาชีพในระดับที่ กระจายมันสอนมัน

การฝึกอบรมนักดนตรีบำบัดและกิจกรรมหลักดำเนินการ

ดนตรีบำบัดที่กำหนดที่จะดำเนินการการทำงานของดนตรีบำบัดในลักษณะมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพทั้งในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางดนตรีด้วยเช่นเดียวกับในเรื่องเกี่ยวกับบริบทการรักษาโรคที่อยู่กับในเรื่องการจดทะเบียนยาที่เขาไม่สามารถ เพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของตนในลักษณะใด ๆ

ผ่านกิจกรรมดนตรีที่แตกต่างกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องดนตรีดนตรีที่ตัดต่อเสียงของร่างกายเสียงการบันทึกและเครื่องมืออื่น ๆ นักดนตรีบำบัดจะประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยของเขาตลอดจนวิวัฒนาการของเขาสำหรับการปลดปล่อยในภายหลัง

ในแง่มุมเหล่านี้เราสามารถเน้นถึงสุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทักษะการแสดงออกและความสามารถในการรับรู้ซึ่งจะได้รับการประเมินโดยนักดนตรีบำบัดผ่านขั้นตอนที่ผสมผสานประเด็นทางดนตรีประเด็นทางจิตวิทยาและทางคลินิกเช่นการด้นสดทางดนตรี การสร้างเพลงเทคนิคการเปล่งเสียงเทคนิคการรักษาและทางเลือกอื่น ๆ

แม้ว่าหลายคนเชื่อว่าดนตรีบำบัดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ แต่ในความเป็นจริงมันเป็นระเบียบวินัยที่แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ชื่อนั้นซึ่งจะมาหลายศตวรรษและหลายศตวรรษต่อมา แต่ก็ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยของชาวอียิปต์ เอกสารและวัสดุบางส่วนที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าร้อยปีก่อนคริสตกาลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เป็นรูปธรรมในการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดจิตใจและจิตวิญญาณ

อิทธิพลเชิงบวกของดนตรี

ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนผ่านการทดสอบที่แตกต่างกันว่าดนตรีอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ของมนุษย์และยังมีส่วนช่วยในการปรับตัวของแต่ละบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเขา นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นความรู้สึกจิตใจและกระบวนการทางยนต์

ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าบางครั้งในชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่เศร้าหรือเศร้าโศกที่ผ่านเขาไปเขาไม่ได้ใช้ดนตรีดนตรีที่เขาชอบรู้สึกดีขึ้นเหมือนยาหม่องและในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ รู้สึกดีขึ้นขณะฟังเพลงนั้น

ดนตรีมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอารมณ์และความรู้สึกของเราแม้กระทั่งช่วงเวลาในชีวิตของเราที่เชื่อมโยงกับเพลงนี้หรือเพลงนั้นหรือกับกลุ่มดนตรีหรือนักร้องและตัวอย่างเช่นดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นในช่วงเวลาที่อารมณ์ตกต่ำหรือจาก ต้องจดจำช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านั้นอีกครั้งเราเข้าใกล้“ ดนตรี” เหล่านั้นมากขึ้น


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found