คำจำกัดความของการค้ำประกันรายบุคคล

การค้ำประกันส่วนบุคคลเป็นคำถามทั้งหมดของกฎหมายซึ่งบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจะพึงพอใจและอาจเรียกร้องให้บรรลุผลและวัตถุประสงค์สุดท้ายคือการบรรลุสันติภาพความสามัคคีและความสงบเรียบร้อยในสังคมที่พวกเขาอยู่ในบังคับ พวกเขายังมีขอบเขตเมื่อมันมาถึงการสร้างความมั่นใจร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนที่ร่วมกันและอาศัยอยู่ในดินแดนเดียวกันในการได้รับความยุติธรรมและสวัสดิการสังคมและประสบความสำเร็จร่วมกันที่ดี

บุคคลทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสัญชาติเพศอายุความเชื่อทางศาสนาหรือการเมืองเป็นเจ้าของหลักประกันเหล่านี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิด ไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถละเมิดพวกเขาได้และในขณะเดียวกันก็เป็นรัฐที่ต้องปกป้องว่าพวกเขาได้รับความเคารพ

ในบรรดาการค้ำประกันของแต่ละบุคคลเราสามารถอ้างถึงการทำงานการเผยแพร่อย่างเสรีทั่วดินแดนของประเทศการแสดงความคิดเห็นยอมรับลัทธิที่กำหนดและรับรองความเป็นส่วนตัวของการติดต่อ

รัฐธรรมนูญกฎแม่ที่มีการค้ำประกัน

บุคคลรับรองว่าแต่ละคนมีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของประเทศซึ่งเป็นบรรทัดฐานของบรรทัดฐานทั้งหมดและทุกคนเห็นด้วยในทางใดทางหนึ่งนั่นคือพวกเขามีอันดับตามรัฐธรรมนูญและถือเป็นพื้นฐานใน ระบบการเมืองที่รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องได้ก่อตั้งขึ้นตามกำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งการค้ำประกันของแต่ละบุคคลเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันการวางแนวของพวกเขามักจะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ควรสังเกตว่าการค้ำประกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบการเมือง

รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐและมันเป็นมันที่จะสร้างองค์กรการดำเนินงานโครงสร้างทางการเมืองและสิทธิส่วนบุคคลและการค้ำประกันของผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้น

นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารสูงสุดที่อนุญาตให้ประเทศหนึ่งแตกต่างจากอีกประเทศหนึ่ง

ในฐานะที่เป็นกฎหมายแม่ดังที่เรากล่าวไปแล้วกฎเล็กน้อยใด ๆ ที่ต่อต้านกฎนั้นอาจถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีกฎหมายใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐธรรมนูญแห่งชาติถือไว้

ในบรรดาสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ให้การค้ำประกันบุคคลนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิรุ่นแรกรวมถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในขณะที่สิทธิที่เรียกว่ารุ่นที่สอง ได้แก่ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ในยุคที่สามสิทธิที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและกลมกลืนกัน

กองค้ำประกันรายบุคคล

การประกาศของการค้ำประกันแต่ละคนจะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนซึ่งมีองค์ประกอบของสิทธิเสรีภาพในการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายความเสมอภาคและทรัพย์สิน

หลักประกันความเสมอภาครวมถึง: บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายและในกรณีนี้ไม่ควรมีความแตกต่างในเรื่องนี้นอกจากนี้พวกเขาจะต้องได้รับสิทธิที่ได้รับจากรัฐธรรมนูญการห้ามการเป็นทาสจากทุกมุมมอง ประชาชนทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากความแตกต่างห้ามไม่ให้มีตำแหน่งขุนนางและผู้มีเกียรติ

ภายในการค้ำประกันเสรีภาพเราพบทั้งสามส่วน ได้แก่ เสรีภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เสรีภาพที่สอดคล้องกับบุคคลทางกายภาพและเสรีภาพของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับระนาบทางสังคม ในแง่นี้เป็นที่ยอมรับว่าบุคคลนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการนำวิถีชีวิตแบบใดต้องการคิดหรือรู้สึกอย่างไรในเรื่องการเมืองและศาสนา

ในขณะเดียวกันการรับประกันความปลอดภัยทางกฎหมายจะกล่าวถึง: สิทธิในการยื่นคำร้องการจับกุมบุคคลโดยกองกำลังรักษาความปลอดภัยตามคำสั่งศาลเท่านั้นและสิทธิที่จะได้รับการบริหารงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในทางกลับกันพวกเขายังปกป้องผู้คนจากการถูกรบกวนในพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่มีเหตุผล

และในที่สุดการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินถือได้ว่าดินแดนและน่านน้ำภายในภูมิภาคนั้นสอดคล้องกับรัฐผู้ซึ่งจะมีสิทธิ์โอนให้แก่บุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัว

ควรสังเกตว่าในบางส่วนของการรับประกันของแต่ละบุคคลในโลกอาจถูกระงับเมื่อมีสถานการณ์ของการโจมตีการรุกรานจากภายนอกหรือกระบวนการอื่นใดที่เปลี่ยนแปลงสันติภาพ การตัดสินใจระงับอยู่ในความดูแลของอำนาจบริหารในการออกกำลังกาย


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found