ความหมายของมานุษยวิทยา

มานุษยวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมที่มีวัตถุของการศึกษาที่สำคัญคือบุคคลที่เป็นทั้งที่เป็นที่อยู่มานุษยวิทยาเรื่องของมนุษย์ที่มีการผ่านวิธีการต่างๆที่นำเสนอโดยสาขาวิชาเช่นธรรมชาติสังคมและมนุษย์ศาสตร์

ดังนั้นมานุษยวิทยาก็คือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เรารู้จักมนุษย์ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมที่เขาเป็นอยู่และยังมองว่าเขาเป็นผลผลิตจากสิ่งเหล่านี้เช่นเอกซเรย์เฉียบพลันที่กว้างขวางและละเอียดเกี่ยวกับชีวภาพ - กระบวนการทางสังคมที่เข้าใจการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์

แม้ว่าจะเป็นเวลานานแล้วก็ตามที่ผู้ชายในประวัติศาสตร์ล้วนสงสัยเกี่ยวกับมนุษย์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีวิถีชีวิตอย่างไรในประเด็นอื่น ๆ มานุษยวิทยาเป็นระเบียบวินัยเกิดขึ้นในกลางศตวรรษที่ 18 เท่านั้น คำขอของงานที่รับบัพติศมาเป็น Histoire Naturelle ซึ่งเป็นของ Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon นักเขียนนักธรรมชาติวิทยานักคณิตศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์รวมถึงอาชีพอื่น ๆ

ในตอนแรกเป้าหมายของการศึกษามานุษยวิทยาซึ่งหลายคนเชื่อว่าลดลงเหลือเพียงการรู้และมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมหรืออารยธรรมความเข้าใจในสิ่งนี้ศิลปะขนบธรรมเนียมศีลธรรมกฎหมายและความเชื่อที่มนุษย์ได้มาและรับมาเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามของสังคมนั้นไปไกลกว่านั้นมากเนื่องจากมานุษยวิทยายังมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการตอบสนองที่มนุษย์ให้ต่อสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างของมนุษย์ทุกคน

คุณค่าของมานุษยวิทยาคือมีการจัดการรวมตัวกันและรวบรวมข้อมูลจำนวนมากซึ่งนำไปใช้กับเป้าหมายของการศึกษาซึ่งก็คือมนุษย์

ในทางกลับกันลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของมานุษยวิทยาคือวิทยาศาสตร์ยุคแรกที่นำเสนอสิ่งที่เรียกว่างานภาคสนามซึ่งได้รับการพิสูจน์ด้วยเรื่องราวของนักเดินทางของมิชชันนารีเป็นต้น

มานุษยวิทยาสามารถแบ่งออกเป็นสี่สาขาหรือสาขาวิชาย่อยมานุษยวิทยากายภาพหรือชีวภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิเคราะห์ความหลากหลายที่ร่างกายมนุษย์ได้ดำเนินไปในอดีตและปัจจุบันนั่นคือวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับกายวิภาคศาสตร์มานุษยวิทยาสังคมเป็นสาขาย่อยที่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์วัฒนธรรมโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคม ในทางกลับกันสาขาอื่น ๆ คือโบราณคดีทำหน้าที่ศึกษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกในอดีตนั่นคือเป็นสาขาที่ช่วยให้เรารู้ว่าพวกเขาทำอะไรกินอะไร ผู้คนที่อุทิศตนเพื่อสูญพันธุ์ไปแล้ว และมานุษยวิทยาภาษาในที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของมานุษยวิทยาที่จะจัดการกับการศึกษาภาษาของมนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นใดในการพัฒนาที่พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปและด้วยอิทธิพลของปัญหาต่างๆเช่นการย้ายถิ่นและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างท่วมท้นที่มีต่อพวกเขา เกิดขึ้นบนโลกของเรา


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found