ความหมายของความคิดเห็น

ความเห็นเป็นความเห็นหรือความล้มเหลวที่ตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นหรือออกในสิ่งหรือคนที่

ความเห็นหรือการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องหรือคำพิพากษาของศาลหรือผู้พิพากษา

แม้ว่ามันจะเป็นคำที่แพร่หลายมากในความเป็นจริงการใช้งานเป็นที่นิยมมากในบริบทตุลาการและนิติบัญญัติ

ตอนนี้เราไม่สามารถเพิกเฉยหรือไม่พูดถึงได้ว่าโดยปกติจะใช้กับความคิดเห็นหรือการประเมินทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคนตัวอย่างเช่นคนที่แต่ละคนทำเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้อื่นและโดยปกติจะเป็นผลมาจากเขา ประสบการณ์และความประทับใจที่เขามีต่อคุณ

นอกจากนี้ยังมักใช้กับความคิดเห็นที่มาจากผู้เชี่ยวชาญเช่นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใด ๆ นักจิตวิทยาจิตแพทย์ซึ่งถูกเรียกตัวเมื่อจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่แม่นยำซึ่งเป็นที่รู้กันเฉพาะผู้ที่ศึกษาเรื่องอย่างละเอียดเท่านั้น

ตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจะสามารถตรวจสอบได้จากการวิเคราะห์ของเขาว่าคนที่ก่ออาชญากรรมใช้อำนาจอย่างเต็มที่เมื่อเขาทำหรือถ้าเขาถูกครอบงำโดยกระบวนการที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร กำลังทำตัวอย่างเช่นเขาฆ่าภรรยาของเขา

ตัวอย่างเช่นมีผู้ที่ประสบกับการแพร่ระบาดของโรคจิตและผู้ที่สามารถกระทำการที่ทำร้ายบุคคลที่สามในกรณีเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญเช่นผู้ที่กล่าวถึงเข้าแทรกแซงเพื่อค้นหาว่าบุคคลนั้นสามารถเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมและถูกลงโทษสำหรับการกระทำที่ได้กระทำหรือหาก ควรจัดขึ้นในคลินิกฟื้นฟูจิตใจ

จากนั้นในพื้นที่ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นความเห็นจะเป็นประโยคหรือมติของศาลที่ออกโดยผู้พิพากษาหรือศาลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการดำเนินคดีหรือคดีที่รอดำเนินการซึ่งได้รับการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ บริบท

หน้าที่หลักของความเห็นคือการรับรู้สิทธิหรือเหตุผลของบางฝ่ายที่ขัดแย้งกันในการดำเนินคดีในขณะที่เมื่อผู้พิพากษาหรือศาลมีความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์จากความเห็นที่เป็นปัญหาจะต้อง ยอมรับผลและปฏิบัติตามจดหมายเพราะมิฉะนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่จะถูกลงโทษ

ในการพิจารณาคดีคุณสามารถเอาผิดหรือตัดสินลงโทษใครบางคนได้

ในการยุยงของกฎหมายอาญาความเห็นอาจพ้นหรือตัดสินว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรม x รายบุคคล หากความเห็นบอกว่าเขาไม่มีความผิดในการกระทำที่เขาถูกตำหนิแน่นอนว่าเขาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะได้รับอิสรภาพหากกระบวนการรอเขาอยู่ในคุกในทางกลับกันหากความเห็นตัดสินว่าเขา มีความผิดดังนั้นบทลงโทษที่กำหนดโดยกฎระเบียบในปัจจุบันจะสอดคล้องกับเขาสำหรับการก่ออาชญากรรมดังกล่าว

ประเภทของความคิดเห็น

ความคิดเห็นมีสี่ประเภท: ความเชื่อมั่น (ผู้พิพากษาตอบสนองในทางที่ดีต่อข้อเรียกร้องของผู้ที่ฟ้อง), พ้นผิด (ผู้พิพากษาจะเห็นด้วยกับผู้ถูกกล่าวหา), บริษัท (การยื่นอุทธรณ์ประเภทใด ๆ หลังจากความเห็นจะไม่ได้รับการยอมรับ ) และดำเนินการได้ (การยื่นอุทธรณ์ภายหลังการพิจารณาคดีเป็นไปได้)

การยื่นทรัพยากรการเรียกร้องหรือการอุทธรณ์เป็นเรื่องธรรมดาและพบได้บ่อยในศาลเมื่อผู้พิพากษาหรือศาลมีความเห็นเกี่ยวกับคดี

ผู้ใดไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่ายุติธรรมพ้นผิดการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดการชดเชยทางเศรษฐกิจและประเด็นอื่น ๆ จะขอให้ผู้พิพากษาพิจารณาความเห็นนั้นก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีที่สูงขึ้นและดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไปเพื่อ เปลี่ยนการตัดสินใจ

เห็นได้ชัดว่าขั้นตอนการพิจารณาคดีใหม่นี้จะบ่งบอกถึงการนำเสนอหลักฐานและมาตรการอื่น ๆ อีกมากมายที่มุ่งเป้าไปที่การได้รับความเห็นที่ดีซึ่งไม่ได้รับในเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ศาลใหม่หรือผู้พิพากษาที่เข้ามาแทรกแซงจะต้องวิเคราะห์กระบวนการก่อนหน้านี้ที่เป็นไปตามนั้นและก่อให้เกิดประโยคที่อ้าง

ผลลัพธ์อาจเป็นการรับรองการตัดสินใจของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีในเวลาที่เหมาะสมหรือหากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะส่งผลต่อคำขอของโจทก์เพราะถือว่าถูกต้อง

แน่นอนว่าสถานการณ์นี้ทำให้กระบวนการยุติธรรมยาวนานขึ้นและบางครั้งก็ขัดแย้งในวัตถุประสงค์ของการดำเนินความยุติธรรมในลักษณะที่สอดคล้องและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเหล่านั้นที่ความยุติธรรมอยู่ภายใต้การเลือกของผู้บริหารที่อยู่ในอำนาจ

เอกสารที่วิเคราะห์อภิปรายและลงมติโดยอำนาจนิติบัญญัติและได้รับลักษณะของบรรทัดฐานหลังจากนั้น

บนมืออื่น ๆ ในฟิลด์นิติบัญญัติความเห็นจะเรียกว่าเป็นเอกสารที่วิเคราะห์กล่าวได้รับการโหวตและได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกของคณะกรรมการนิติบัญญัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะถือว่าเป็นการกระทำทางกฎหมายที่รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found