ความหมายของการรับรู้

การรับรู้เป็นการกระทำของการรับการตีความและการทำความเข้าใจผ่านทางจิตใจโดยส่งสัญญาณทางประสาทสัมผัสที่มาจากประสาทสัมผัสทั้งห้า นี่คือเหตุผลที่การรับรู้แม้ว่าจะดึงดูดความสนใจของร่างกายและปัญหาทางกายภาพ แต่ก็เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบทางจิตวิทยาของแต่ละคนซึ่งทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่บุคคลทำให้สิ่งกระตุ้นสัญญาณหรือความรู้สึกนั้นมีสติและเปลี่ยนแปลงได้

มาจากภาษาละตินจากคำว่าperceptioซึ่งหมายถึงการรับรวบรวมหรือครอบครองบางสิ่งการรับรู้ถูกเข้าใจโดยจิตวิทยาว่าเป็นช่วงเวลาแรกของการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดนั่นคือตัวอย่างแรกที่ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นความรู้ และองค์ประกอบที่เข้าใจได้ มักจะเริ่มต้นจากข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสทั้งห้า (การมองเห็นการดมกลิ่นการสัมผัสการรับรู้และการได้ยิน) กล่าวกันว่าบุคคลนั้นรับรู้ข้อมูลเมื่อพวกเขาได้ทำกระบวนการดูดซึมและทำความเข้าใจกับมันแล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่า ทันที แต่นั่นหมายถึงความละเอียดอ่อนของตัวเอง

เพื่อให้แต่ละคนสามารถดำเนินกระบวนการรับรู้ได้อย่างเพียงพอจิตใจจะหันไปใช้องค์ประกอบต่างๆเช่นหน่วยความจำซึ่งเป็นที่ตั้งของข้อมูลส่วนใหญ่ที่ประมวลผลแล้วซึ่งจะทำให้งานง่ายขึ้น แม้ว่าการรับรู้ของมนุษย์จะพัฒนาไปมากกว่าสัตว์ แต่ก็มีกระบวนการตีความสิ่งเร้าที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสและสิ่งนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการปรับตัวที่จะทำให้เรารู้ว่าอาหารประเภทใดกินอะไร ประเภทของการป้องกันที่ต้องค้นหาพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง ฯลฯ

การรับรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับการวิเคราะห์จิตวิทยาของมนุษย์เนื่องจากดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แต่ละคนมีกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างจากของคนอื่น ๆ ในแง่นี้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกสตัลท์เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในการให้ความสนใจในการศึกษาการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับรูปร่างโครงสร้างภาพวาดและรูปร่างบางอย่างเพื่อทำความเข้าใจระบบกายสิทธิ์ของผู้ป่วย


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found