คำจำกัดความของฉันทามติ

คำว่าฉันทามติคือคำที่ใช้เพื่ออ้างถึงการกระทำที่หลายฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ทำให้ทุกคนพึงพอใจ ฉันทามติเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากถือว่าการตัดสินใจใด ๆ ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มมิฉะนั้นเราจะพูดถึงเผด็จการบางประเภทที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของฉันทามติสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณและกองกำลังที่ไม่สามารถบีบอัดได้ แต่จัดอยู่ในหลักการที่มีเหตุผลและนั่นหมายความว่าสำหรับหลายสิ่งในชีวิตประจำวันบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถตกลงกันได้ สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดตามสภาพแวดล้อมและบริบท ฉันทามติสมมติว่าฝ่ายที่เข้าร่วมในปรากฏการณ์เห็นด้วยยอมรับแม้องค์ประกอบเหล่านั้นที่พวกเขาไม่พอใจทั้งหมด แต่จะทำให้ไปถึงจุดกึ่งกลางได้

ฉันทามติสามารถนำเสนอได้ในสถานการณ์ที่นับไม่ถ้วนในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นเมื่อสองฝ่ายขึ้นไปตกลงราคาสินค้าหรือวิธีดำเนินการในสถานการณ์เฉพาะเป็นต้น อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ของชีวิตทางการเมืองฉันทามติเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงและทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นเมื่อฝ่ายต่างๆหรือองค์กรทางการเมืองต้องเห็นพ้องกันหรือได้รับฉันทามติว่าจะดำเนินการอย่างไรเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งที่ยากจะแก้ไข สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกของพรรคเดียวกันต้องเห็นด้วยกับวิธีการและแนวปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามในสถานการณ์หนึ่ง ๆ (ตัวอย่างเช่นการเลือกผู้สมัครที่จะดำรงตำแหน่งในการเลือกตั้ง)

ฉันทามติยังมีอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์และที่นี่มีความสำคัญเนื่องจากมีนัยว่าเมื่อมีการเสนอหรือเผยแพร่ทฤษฎีจะต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนวิทยาศาสตร์ที่เหลือจึงจะสามารถตรวจสอบและไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปได้