ความหมายของการเหนี่ยวนำ

ตามการใช้งานที่ให้มาคำว่าอุปนัยนำเสนอการอ้างอิงต่างๆ ในความหมายกว้าง, การเหนี่ยวนำเป็นยั่วยุหรือการส่งเสริมสำหรับคนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่จะดำเนินการกระทำบางอย่างในทางกลับกันในด้านการให้เหตุผลอุปนัยเชิงตรรกะเรียกว่าวิธีการให้เหตุผลแบบไม่นิรนัยซึ่งประกอบด้วยการได้รับข้อสรุปทั่วไปจากสถานที่ที่มีข้อมูลเฉพาะ ตัวอย่างเช่นหากมีการสังเกตวัตถุหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันซ้ำ ๆ กันมากขึ้นหรือน้อยลงจะมีการสรุปข้อสรุปสำหรับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด

ในบริบทเดียวกันนี้เราสามารถค้นหาหลักการของการอุปนัยที่สมบูรณ์ได้ซึ่งเรียกว่าการให้เหตุผลที่ช่วยให้สามารถสาธิตข้อเสนอจำนวนมากหรือประพจน์ไปยังประเภทของการให้เหตุผลซึ่งข้อสรุปที่ได้รับนั้นน่าจะเป็นไปได้

ในกรณีของการอุปนัยทางคณิตศาสตร์มันเป็นสถานการณ์เฉพาะเนื่องจากมันเปลี่ยนจากทั่วไปไปสู่สถานการณ์เฉพาะและข้อสรุปของมันกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น

สำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า , สาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ไฟฟ้าและแม่เหล็กเป็นหนึ่ง, การเหนี่ยวนำเป็นปรากฏการณ์ผ่านที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นในร่างกายเมื่อมีการสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก

ในขณะเดียวกันสำหรับสาขาฟิสิกส์อื่นไฟฟ้าสถิต , การเหนี่ยวนำยังเป็นปรากฏการณ์ แต่โดยที่ร่างกายมีประจุไฟฟ้าผลิตประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดอีก แต่ที่มีเครื่องหมายตรงข้ามสถานการณ์ที่เพิ่มสถานที่ที่

ในทางตรงกันข้ามสำหรับคัพภ, การเหนี่ยวนำคือสิ่งที่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ontogenetic หรือกระบวนการ

ในทางการแพทย์คำนี้นำเสนอการอ้างอิงการชักนำยาโดย barbiturateตัวอย่างเช่นการชักนำของแรงงานโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขับไล่ทารกในครรภ์ซึ่งด้วยเหตุผลบางประการถูกปิดกั้น

อีกประเด็นหนึ่งที่มีการใช้คำนี้ซ้ำอีกเช่นกันคือในกฎหมายในบริบทนี้การชักนำเป็นวิธีหนึ่งในการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมร่วมกับความร่วมมือที่จำเป็นการสมรู้ร่วมคิดและการพยายามมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น ๆ


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found