หมวดหมู่: สังคม

ความหมายของเอกลักษณ์ประจำชาติ

ความหมายของเอกลักษณ์ประจำชาติ

อัตลักษณ์ของชาติถูกเข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชาติที่ตนเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาเกิดในดินแดนนั้นเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือเพราะเขารู้สึกผูกพันกับขนบธรรมเนียมและประเพณี ของประเทศนั้น เอกลักษณ์ประจำชาติเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของยุคปัจจุบันซึ่งเป็นการปะทะและต่อสู้ในหลาย ๆ ด้านด้วยแนวคิดโลกาภิวัตน์หรือหมู่บ้านโลก ความคิดเกี่ยวกับประเทศเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้าอันเป็นผลโดยตรงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789 ด้วยความก้าวหน้าของนโปเลียนและการปฏิรูปประเทศของรัฐในยุโรปหลายแห่งความคิดเรื่องชาติจึงเริ่มสร้างตัวเองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท
ความหมายของวัฒนธรรม

ความหมายของวัฒนธรรม

วัฒนธรรมคือชุดของรูปแบบและการแสดงออกที่จะแสดงลักษณะของสังคมในช่วงเวลาที่กำหนดโดยชุดของรูปแบบและการแสดงออกเป็นที่เข้าใจและรวมถึงขนบธรรมเนียมความเชื่อการปฏิบัติทั่วไปกฎบรรทัดฐานรหัสเสื้อผ้าศาสนาพิธีกรรมและวิธีการเป็นที่ครอบงำในคนทั่วไปที่รวมเข้าด้วยกัน คำว่าวัฒนธรรมมีความหมายกว้างมากและมีหลายความหมาย สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคำต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ความรู้หรือศรัทธาคำเฉพาะที่มีการประเมินและความหมายที่แตกต่างกัน เมื่อกล่าวถึงคำว่าวัฒนธรรมหนึ่งหมายถึงชุดความรู้กว้าง ๆ ที่อ้างถึงสาขาเฉพาะ เราสามารถพูดถึงวัฒนธรรมจากแนวทางส่วนบุคคลสหภาพหรือส่วนรวมและยังเป็นแนวคิดที่อ้างถึงคุณค่าทั่วโลกที่แบ่งปันโดยชุมช
นิยามโครงการชีวิต

นิยามโครงการชีวิต

โครงการชีวิตเป็นแผนงานที่วาดไว้ซึ่งเป็นโครงร่างสำคัญที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญค่านิยมและความคาดหวังของบุคคลที่ในฐานะเจ้าของชะตากรรมของเขาตัดสินใจว่าเขาต้องการดำเนินชีวิตอย่างไร โครงการชีวิตนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความสุขเพราะสิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการจริงๆคือการเชื่อมต่อกับความสุขของชีวิตที่สมบูรณ์ โดยพื้นฐานแล้วโครงการชีวิตนี้รวมถึงแผนการที่เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนที่ตระหนักถึงสิ่งที่เขาต้องการและต่อสู้เพื่อให้บรรลุ การรู้จักปรับตัว: แผนการไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการเสมอไป โครงการชีวิตที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในระดับทฤษฎีไม่พอดีกับปริศนาในการปฏิบัติจริงเสมอไปเนื่องจากชีวิตไม่สามารถควบคุมได้ห
ความหมายของบุคลิกภาพ

ความหมายของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพคือชุดของลักษณะทางกายภาพพันธุกรรมและสังคมที่แต่ละบุคคลมีและทำให้แตกต่างและไม่เหมือนใครจากคนอื่นๆ มีการอ้างอิงในภาษาละตินpersonalisซึ่งประกอบด้วยคำว่าpersonaซึ่งมีความหมายถึงหน้ากากที่ได้รับความนิยมในประวัติศาสตร์ในโรงละครโดยมีการอ้างอิงในpropsopon ของกรีก(ตามตัวอักษรสำหรับหน้ากาก) และ subjijo -alisแปลว่า "อ้างถึง ดังนั้นเขาจึงเข้าใจ "คุณสมบัติของแต่ละบุคคล" การตีความหน้ากากควรเข้าใจว่าเป็นรายละเอียดไม่ใช่เป็นที่หลบซ่อน กำหนดว่าแต่ละคนคือใคร ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของลักษณะทั้งหมดเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีเสถียรภาพจะเป็นตัวกำหนดความประพฤติและพฤติกรรมของบุคคลและทำไมไม่เช่นกันตามความมั่น
ความหมายของนันทนาการ

ความหมายของนันทนาการ

การพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกิจกรรมและสถานการณ์ทั้งหมดที่ความสนุกสนานกำลังดำเนินอยู่ตลอดจนการผ่อนคลายและความบันเทิง ความเป็นไปได้ในการพักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในปัจจุบันแทบไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่ละคนสามารถค้นพบและพัฒนาความสนใจในรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงที่แตกต่างกัน นั่นคือไม่ใช่ว่าบุคคลทุกคนจะเหมือนกันหรือมีประสบการณ์หรือความสนใจเหมือนกันจากนั้นแต่ละคนจะมีความโน้มเอียงในกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมสันทนาการนั้น อาจเป็นที่ชัดเจนว่ามีความบังเอิญแม้ว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่สำหรับใครบางคนคือการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับอีกคนหนึ่งอาจไม่ใช่และในทางกลับกัน ตัวเลือกการพ
คำจำกัดความของเหตุผล

คำจำกัดความของเหตุผล

เหตุผลคือข้อโต้แย้งที่สนับสนุนหรือสนับสนุนความคิด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือวิธีการอธิบายสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมหรือชี้แจงคำสั่งก่อนหน้า แนวคิดเรื่องเหตุผลถูกใช้ในภาษาในชีวิตประจำวันในบริบทที่เป็นทางการและสุดท้ายในสาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เราต้องแสดงเหตุผลในสิ่งที่เราพูด ถ้าฉันแถลงข่าวมีโอกาสมากที่คู่สนทนาของฉันจะขอคำชี้แจงจากฉันนั่นคือเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ เมื่อเราตอบคำถามว่าเหตุใดเราจึงให้เหตุผลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนั่นคือเหตุผลหรือแรงจูงใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูด บางครั้งเราพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่ยอมรับและในการตอบสนองเราจำเป็นต้องมีคำอธิบายที่เป็นเหตุผล การอ้างสิทธิ์ทั้ง
ความหมายของอัตลักษณ์ทางเพศ

ความหมายของอัตลักษณ์ทางเพศ

อัตลักษณ์ทางเพศเป็นประสบการณ์ภายในและใกล้ชิด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแต่ละคนมีอิสระที่จะตัดสินใจว่าตนมีแนวโน้มทางเพศร่วมกับใครหรือไม่ ความจริงก็คือมีอัตลักษณ์ทางเพศหลายประเภทซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีวิธีการทำความเข้าใจความรักที่แตกต่างกัน มนุษย์แต่ละคนเกิดมาเป็นชายหรือหญิงอัตลักษณ์ทางเพศทำให้เราสามารถเลือกเพศที่ระบุตัวตนของเขาได้ แต่ละคนเกิดเป็นชายหรือหญิงความแตกต่างที่แสดงในระดับชีวภาพและระดับอารมณ์ ความแตกต่างนี้แสดงในระดับการสืบพันธุ์ด้วย เป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ในการคลอดบุตรและตั้งครรภ์ จากมุมมองนี้ชายและหญิงเป็นคู่กัน อัตลักษณ์ทางเพศเป็นแนวคิดที่หมายถึงวิธีการในการที่จะระบุบุคคลที่เป็นชายหรือหญ
ความหมายของความขัดแย้ง

ความหมายของความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่แสดงถึงปัญหาความยากลำบากและสามารถนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ตามมาโดยทั่วไประหว่างสองฝ่ายหรือจะมีมากขึ้นเช่นกันซึ่งผลประโยชน์ค่านิยมและความคิดสังเกตตำแหน่งอย่างที่แตกต่างกันและไม่เห็นด้วย จากนั้นความขัดแย้งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนสองคนที่ถือผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามและสามสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจยังคงอยู่ในการอภิปรายนั้นหรือพัฒนาไปสู่การจัดเตรียมหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว เสร็จแล้วเห็นและมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ระหว่างประเทศที่ล้มเหลวในการยุติความขัดแย้งในอดีต ความขัดแย้งอาจ
ความหมายของคติชน

ความหมายของคติชน

ชาวบ้านเป็นชุดของประเพณีศุลกากรและเพลงอื่น ๆ ในกลุ่มของคนภูมิภาคหรือประเทศคือชาวบ้านยังเรียกว่า จะ เป็นชาวบ้านหรือชาวบ้านคือการแสดงออกของวัฒนธรรมของผู้คนและที่จึงจะเห็นความแตกต่าง จากส่วนที่เหลือ ดนตรีการเต้นรำเรื่องราวตำนานของมันประวัติโดยปากเปล่าเรื่องตลกความเชื่อโชคลางขนบธรรมเนียมศิลปะและผลผลิตทั้งหมดของวัฒนธรรมย่อยหรือกลุ่มทางสังคมที่อยู่ร่วมกันในเมือง คติชนหรือคติชนเป็นคำที่หมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมและดั้งเดิมของภูมิภาคเมืองหรือประเทศ เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลงตำนานการเต้นรำงานฝีมือหรืองานเฉลิมฉลอง ในการแสดงออกใด ๆ คติชนช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของผู้ค
ความหมายของความปลอดภัย

ความหมายของความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือความรู้สึกของการป้องกันข้อบกพร่องและอันตรายภายนอกที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต ตราบเท่าที่มีการอ้างถึงความรู้สึกเกณฑ์ในการกำหนดระดับความปลอดภัยจะทำให้บาปมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง โดยทั่วไปคำนี้มักใช้เพื่ออ้างถึงชุดของมาตรการและนโยบายสาธารณะที่ดำเนินการเพื่อปกป้องประชากรจากอาชญากรรมที่ต้องทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้ความสมบูรณ์ทางกายภาพตกอยู่ในความเสี่ยง สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเมื่อวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยของชุมชนที่กำหนดมักจะเป็นกรอบกฎหมายที่กำหนดแนวทางสำหรับการอยู่ร่วมกันทำหน้าที่ชี้ขาดในความขัดแย้งและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิด ในแง่นี้กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุง
ความหมายของโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ความหมายของโซเชียลเน็ตเวิร์ก

เครือข่ายทางสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยความสัมพันธ์ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทเช่นมิตรภาพเครือญาติเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางเพศความสนใจร่วมกันการทดลองความเชื่อเดียวกัน ความเป็นไปได้อื่น ๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียได้ปกครองโลกและทำให้วิธีการสื่อสารของเราเปลี่ยนไป จากการสำรวจ Smart Insights ล่าสุดเกี่ยวกับการตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปี 2558 ผู้ใช้สมาร์ทโฟน 79% กล่าวว่าพวกเขาใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเกือบทุกวันและใช้เวลาประมาณ 86% ในการท่องเว็บลองนึกดูว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไร! เชื่อมต่อกับโลก เทคโนโลยีทำให้การสื่อสารทางไกลสามารถเข้าถึงได้
ความหมายของโรงเรียน

ความหมายของโรงเรียน

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนเราเข้าใจว่าสถาบันที่ทุ่มเทให้กับกระบวนการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนและครู โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในชีวิตของบุคคลหรืออาจเป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญที่สุดรองจากครอบครัวเนื่องจากในปัจจุบันมีการสันนิษฐานว่าเด็กจะถูกรวมเข้ากับโรงเรียนตั้งแต่ปีแรก ๆ จนจบตามปกติเมื่อใกล้ถึงวัยผู้ใหญ่ . โรงเรียนประถมและมัธยม: เสนอการฝึกขั้นพื้นฐาน ภายในสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนบังคับมีสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทั้งสองอย่างบุคคลนั้นจะได้รับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐานซึ่งจะทำหน
ความหมายของกลุ่ม

ความหมายของกลุ่ม

กลุ่มถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่เล่นที่เฉพาะเจาะจงและซึ่งกันและกันบทบาทที่ทำหน้าที่ตามบรรทัดฐานค่านิยมและเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะมีการสร้างอย่างเป็นทางการของพวกเขาเพื่อรักษาความต่อเนื่องและความมั่นคงในสังคมได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึงสังคมโดยไม่มีการแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มคน ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึงมนุษย์ที่แยกตัวออกจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่สังคมทั้งหมดก่อตัวขึ้นด้วย มนุษย์ต้องการคนอื่นตลอดเวลาและจากความสัมพันธ์ของเขากับพวกเขาเขามีความต้องการปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติ นี่คือสาเหตุที่กลุ่มต่างๆเกิดขึ้นในสังคมและโดยทั่วไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะถูกรวมกลุ่มโดยคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว
คำจำกัดความของความเท่าเทียมกัน

คำจำกัดความของความเท่าเทียมกัน

ความเสมอภาคคือการปฏิบัติเหมือนกันที่สิ่งมีชีวิตรัฐ บริษัท สมาคมกลุ่มหรือบุคคลเสนอให้กับผู้คนโดยไม่มีการคัดค้านใด ๆ เนื่องจากเชื้อชาติเพศชนชั้นทางสังคมหรือสถานการณ์ที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของความแตกต่างหรือเพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้นคือการขาด ประเภทของการเลือกปฏิบัติใด สำหรับคำอธิบายความหมายของคำว่าความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นปัญหาความเท่าเทียมกันนั้นมีมา แต่ไหน แต่ไรแล้ว ... ฉันแทบจะเสี่ยงที่จะพูดว่า "โลกนี้เป็นโลกและมนุษย์ก็คือมนุษย์" เพราะมันเป็นประเด็นของการต่อสู้ซ้ำซากมาโดยตลอด ทั่วโลก แม้ว่าในศตวรรษที่ 18 ในช่วงเวลาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสถานการณ์ของความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในโลกได้
ความหมายของ Empathic

ความหมายของ Empathic

โดยปกติแล้วการเอาใจใส่เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานของบุคคลที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น คนที่เอาใจใส่จะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกนั้น เมื่อบุคคลต้องทนทุกข์ทรมานจากสถานการณ์หรือสาเหตุบางอย่างบุคคลอื่น (ที่รู้จักหรือไม่เป็นคนแรก) สามารถรู้สึกเห็นอกเห็นใจในข้อเท็จจริงง่ายๆในการตระหนักว่าสภาวะแห่งความทุกข์ความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศกเป็นลักษณะและสภาวะทั่วไปของมนุษย์ หลายครั้งการเอาใจใส่สับสนกับความสงสาร แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าหากไม่ใช่ความคิดที่มาพร้อมกันแม้ในความรู้สึกนั่นอาจเป็นอารมณ์และไม่มากด้วยวาจาสำหรับคนที่ทุกข์ทรมาน แนวคิดเรื่องการเอาใจใส่เริ่มต้นจาก
ความหมายขององค์กร

ความหมายขององค์กร

คำว่าองค์กรมีการอ้างอิงพื้นฐานสองประการ ในมือข้างหนึ่งองค์กรคำที่ใช้ในการอ้างถึงการกระทำหรือผลของการจัดระเบียบหรือการจัดระเบียบ และในทางกลับกันระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายบางอย่างเป็นที่น่าพอใจจะถูกกำหนดไว้ในขณะที่ระบบเหล่านี้สามารถประกอบขึ้นจากระบบย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เฉพาะได้ องค์กรเงื่อนไขที่จำเป็นในกิจกรรมใด ๆ องค์กรกลายเป็นคำถามที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนากิจกรรมต่างๆหรือการล้มเหลวนั้นรวมถึงในชีวิตประจำวันของเราด้วย โดยพื้นฐานแล้วเป็นเช่นนั้นเนื่องจากองค์กรแสดงนัยถึงความเป็นระเบียบและตามที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามเช่นความระส่ำระสายห
ความหมายของสถานะ

ความหมายของสถานะ

สถานะคือตำแหน่งขนาดทางสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลอยู่ในชุมชนความจริงที่จะถูกกำหนดโดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่พวกเขามีงานหรือกิจกรรมทางวิชาชีพที่พวกเขาแสดงและศักดิ์ศรีที่พวกเขาได้รับในชีวิตของพวกเขาสำหรับบางคน ตัวอย่างเช่นสถานการณ์ X สำหรับการเป็นนักเปียโนที่มีความสามารถหรือการเป็นนักเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่เพื่อสนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและอื่น ๆ สถานการณ์ทางสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ในสังคมอันเป็นผลมาจากรายได้ของพวกเขาหรือกิจกรรมทางวิชาชีพที่พวกเขาดำเนินการ สถานะทางสังคมบ่งบอกถึงตำแหน่งทางสังคมที่บุคคล x อยู่ในสังคมหรือกลุ่มทางสังคม ตำแหน่งที่เราแต่ละคนครอบครองในสังคมจะขึ้นอยู่กับประเด็นต่างๆที
ความหมายของสังคมวัฒนธรรม

ความหมายของสังคมวัฒนธรรม

คำว่าสังคมวัฒนธรรมใช้เพื่ออ้างถึงกระบวนการหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหรือสังคม ด้วยวิธีนี้องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมจะต้องทำเฉพาะกับความสำเร็จของมนุษย์ที่สามารถให้บริการทั้งในการจัดระเบียบชีวิตชุมชนและเพื่อให้ความหมาย เมื่อคำคุณศัพท์ของสังคมวัฒนธรรมถูกนำไปใช้กับปรากฏการณ์หรือกระบวนการบางอย่างมันหมายถึงความเป็นจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอื่น ๆ ในแง่นี้ความก้าวหน้าหรือการสร้างสรรค์ทางสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่วันแรกของการดำรงอยู่อาจเป็นรูปแบบขององค์กรและลำดับชั้นทางสังคมที่แตกต่างกั
ความหมายของจิตวิทยา

ความหมายของจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าข้อเสนอทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติจริงกับการศึกษาของทางชีวภาพทางสังคมและวัฒนธรรมด้านของพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในระดับสังคมและบุคคลเช่นเดียวกับการทำงานและการพัฒนาของจิตใจมนุษย์ สิ่งที่จิตวิทยาโดยทั่วไปคือการศึกษาบุคคลโดยตรงแม้ว่าโดยปกติจะใช้สัตว์ทดลองบางชนิดเพื่อการศึกษาซึ่งในบางกรณีมีพฤติกรรมเทียบเท่ากับมนุษย์และมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความรู้สึกคิดและการกระทำของพวกเขาปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่และวิธีการกำหนดสิ่งเหล่านี้ด้วยในภายหลังข้อสรุปทั้งหมดที่เกิดจากการวิเคราะห์และการสังเกตโดยตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นทฤษฎีที่จะใช้เป็นแนวทางในการรู้อธิบายและแม้แต่ทำนาย
ความหมายของพฤติกรรม

ความหมายของพฤติกรรม

พฤติกรรมเป็นวิธีที่ที่พฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือการกระทำในชีวิตของนักแสดงหรืออื่น ๆ ในสังคม นั่นคือพฤติกรรมเป็นวิธีดำเนินการที่คนหรือสิ่งมีชีวิตมีต่อสิ่งเร้าต่างๆที่พวกเขาได้รับและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาดำเนินการ วิธีที่บุคคลหรือนักแสดงทางสังคมอื่น ๆ ดำเนินการด้วยตัวเองและทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นอย่างไรผ่านการกระทำหรือการละเว้นของเขา เรามักจะใช้แนวคิดนี้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับพฤติกรรมและในทางกลับกัน พฤติกรรมของใครบางคนทำให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนว่าวิถีการเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไร เนื่องจากพฤติกรรมหมายถึงการกระทำของแต่ละบุคคลและเหตุการณ์ที่เขาแสดงในชีวิตประจำวัน ผู้คนไม่เพียง แต่สามารถ
ความหมายของการประเมินตนเอง

ความหมายของการประเมินตนเอง

การประเมินตนเองเป็นวิธีการที่ประกอบด้วยการประเมินตนเองถึงขีดความสามารถของตนเองที่มีอยู่สำหรับงานนี้หรืองานนั้นตลอดจนคุณภาพของงานที่ดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอน ขั้นตอนที่ประกอบด้วยการประเมินตนเองและประเมินความสามารถหรือความรู้ในบางด้าน ผู้คนคุ้นเคยกับกระบวนการประเมินผลปกติทั่วไปที่เราได้รับจากการยุยงของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นครูที่ประเมินว่าความรู้นั้นได้เรียนรู้อย่างถูกต้องหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนภายนอกกล่าวคือดำเนินการโดยบุคคลที่สามครูผ่านการทดสอบด้วยปากเปล่าหรือข้อเขียนหรือโดยการนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ ในขณะเดียวกันการประเมินผลอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลและแต่ละคนสามาร
ความหมายของความสัมพันธ์ทางสังคม

ความหมายของความสัมพันธ์ทางสังคม

ความสัมพันธ์เรียกว่าการติดต่อหรือการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นระหว่างบางสิ่งหรือบางคนกับสิ่งอื่นหรือกับบุคคลอื่น ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางสังคมคือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกควบคุมโดยบรรทัดฐานทางสังคมระหว่างคนสองคนขึ้นไปแต่ละคนแสดงตำแหน่งทางสังคมและแสดงบทบาททางสังคม พวกเขาชอบวัฒนธรรมกลุ่มและส่งเสริมการขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางใดทางหนึ่งกำหนดแนวทางของวัฒนธรรมกลุ่มและการถ่ายทอดผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมส่งเสริมการรับรู้แรงจูงใจการเรียนรู้และความเชื่อ ภายในกลุ่มนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมเราสามารถพบความสัมพันธ์ประเภทต่อไปนี้: มิตรภาพครอบครัวงานและอื่น ๆ ค
คำจำกัดความของปีใหม่

คำจำกัดความของปีใหม่

เวลาผ่านไปตามจังหวะชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถูกกำหนดไว้ตามวัฏจักร ปีมี 365 วันสิบสองเดือน ทุกๆเดือนธันวาคมเราจะบอกลาปีปัจจุบันเพื่อต้อนรับเดือนถัดไปของเดือนมกราคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ การเปลี่ยนแปลงในปฏิทินซึ่งเป็นสาเหตุของการเฉลิมฉลองเนื่องจากคุณค่าทางอารมณ์ของประสบการณ์นี้ที่แม้จะซ้ำซาก แต่ในแต่ละปีก็น่าตื่นเต้น ปีใหม่แสดงถึงการเปรียบเปรยของโชคชะตาต่อไปของสิ่งที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นเราจึงตั้งตัวต่อหน้าเขาด้วยภาพลวงตาว่าสามารถทำความปรารถนาสำคัญความฝันส่วนตัวและเป้าหมายแห่งความสุขให้เป็นจริงได้ ในทำนองเดียวกันเราต้องการให้ความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังที่สะสมและช่วงเวลาที่เลวร้ายยังค
ความหมายของประชากรในชนบท

ความหมายของประชากรในชนบท

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรในชนบทถูกนำไปใช้กับประชากรประเภทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกเมืองที่อุทิศให้กับการผลิตขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ประชากรในชนบททั้งในสมัยโบราณและในยุคกลางเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของการกระจุกตัวของประชากรอำนาจและความสำคัญที่สูญเสียไปจากการเติบโตของเมืองและศูนย์กลางเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน ประชากรในชนบทมักเชื่อมโยงโดยตรงกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างชัดเจนและโครงสร้างของความคิดหรือการจัดระเบียบทางสังคมที่หลายคนมองว่าเป็นแบบดั้งเดิมมากกว่า แต่เราสามารถกำหนดแทนได้ว่ามีโครงสร้างและแบบดั้งเดิม ประชากรในชนบทมักเป็นกลุ่มป
ความหมายของความเป็นปึกแผ่น

ความหมายของความเป็นปึกแผ่น

เป็นที่รู้จักกันในแง่ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อความรู้สึกนั้นหรือยังได้รับการพิจารณาจากคุณค่ามากมายโดยที่ผู้คนรู้สึกและรับรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและแบ่งปันภาระหน้าที่ความสนใจและอุดมการณ์เดียวกันและยังเป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐานที่ทำให้เกิดความทันสมัย จริยธรรม. ตามคำร้องขอของสังคมวิทยาคำว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมเป็นพิเศษในบริบทนี้ดังที่เรากล่าวไว้คือความรู้สึกที่สนับสนุนความสามัคคีของความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะรวมสมาชิกของสังคมหนึ่งๆ ด้วยวิธีนี้มีการกล่าวกันว่าการกระทำนั้นเป็นปึกแผ่นเมื่อมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่นไม่ใช่ของตนเอง ดังนั้นแนวคิดเรื่องความเป็นน้ำห
ความหมายของการทดสอบไซโครเมตริก

ความหมายของการทดสอบไซโครเมตริก

ในสาขาจิตวิทยาสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาอย่างเป็นกลางและแม่นยำ โปรดทราบว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์และด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เครื่องมือวัดที่เข้มงวดและเชื่อถือได้ แบบทดสอบไซโครเมตริกเป็นการประเมินบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับความถนัด ตามกฎทั่วไปการทดสอบเหล่านี้จะใช้ในระหว่างกระบวนการสรรหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับงานบางอย่างที่ต้องดำเนินการ อย่าลืมว่านายจ้างกำลังมองหาคนงานในอนาคตที่มีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่าง ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการผ่านการทดสอบไซโครเมตริก แบบทดสอบไซโครเมตริกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นายจ้างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผ
ความหมายของอาณาเขต

ความหมายของอาณาเขต

คำว่าอาณาเขตหมายถึงพื้นที่ที่กำหนดซึ่งอยู่ในความครอบครองตามกฎหมายของบุคคลองค์กรสถาบันรัฐหรือประเทศ แนวคิดเรื่องอาณาเขตกว้างและหลากหลาย ในทางภูมิศาสตร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและหากในบางกรณีการใช้งานมีแนวคิดทางการเมืองในทางอื่น ๆ จะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความแตกต่างของภูมิทัศน์ภูมิภาคพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่นในทางฟิสิกส์อาณาเขตหมายถึงพื้นผิวแผ่นดินหรือความโล่งใจดังนั้นจึงเชื่อมโยงกับแนวคิดของธรณีภาคบรรยากาศและอื่น ๆ สำหรับนิเวศวิทยาอาณาเขตมีความหมายเหมือนกันกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ในประเพณีดาราศาสตร์และอวกาศดินแดนดังกล่าวไม่มีล
ความหมายของมุมมอง

ความหมายของมุมมอง

มุมมองที่เป็นคอนกรีตโดยเฉพาะประเด็นและทัศนะของมุมมองที่มีบุคคลที่มีในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง มุมมองไม่ได้รับการแก้ไขและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากสิ่งที่เป็นนิสัยคือการที่บุคคลเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องตลอดชีวิตของเขาอย่างแม่นยำเนื่องจากประสบการณ์ยังปรับเปลี่ยนวิธีการตีความความเป็นจริง เมื่อคน ๆ หนึ่งไม่เคยเปลี่ยนใจเขาจะดื้อรั้นและให้ความสำคัญกับความถูกต้องมากกว่าความจริง มุมมองที่แตกต่างกันตามความรู้และโปรไฟล์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่ถ่อมตัวคือผู้ที่แสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลอ่านเพื่อรับทราบข้อมูลบ่อยครั้งเป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อเรียนรู้และด้วยเหตุนี้จึงสามารถมีมุมมองเชิงบว
ความหมายของการออกเดท

ความหมายของการออกเดท

การออกเดทเป็นขั้นตอนพื้นฐานในความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคนสองคนที่อุทิศเวลาให้กับคำพูดที่แสดงกระบวนการยั่วยวนตามแบบฉบับของช่วงเวลาแห่งการพิชิต ความติดพันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่เกิดจากการตกหลุมรัก ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด หลงใหลเป็นขั้นตอนในการที่บุคคล ใน ผีเสื้อความรักความรู้สึกในกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ที่คุณ มีความรู้สึกของการลอยอยู่ในความสุขเมฆรู้สึกเปราะบางเขา idealizes วัตถุของความปรารถนา. .. จุดประสงค์ของการเกี้ยวพาราสีคือการรู้จักอีกฝ่ายอย่างแท้จริงเพื่อให้รู้ว่าเข้ากันได้หรือไม่และแบ่งปันชีวิตร่วมกันไม่ว
รักแท้คืออะไร

รักแท้คืออะไร

ความรักที่แท้จริงคือความรู้สึกที่มีต่อคู่รักที่หลายคนใฝ่ฝัน ควรชี้ให้เห็นว่าความรักที่จะเป็นจริงนั้นต้องมีการตอบแทนซึ่งกันและกัน ไม่มีความรักถ้าใครรัก แต่ไม่ได้รับการตอบแทน เป็นไปได้ที่จะสร้างโครงการที่ใช้ร่วมกันโดยอาศัยความช่วยเหลือจากการทำงานร่วมกันและความตั้งใจของทั้งสองฝ่าย ความรักที่แท้จริงมาจากมือของความเสน่หาที่ไม่มีเงื่อนไข ความรู้สึกที่แข็งแกร่งที่ทำให้คน ๆ หนึ่งรู้จักอีกคนอย่างแท้จริงไม่เพียง แต่ในคุณธรรมของพวกเขาเท่านั้น ไม่มีความรักหากไม่มีความรู้ที่แท้จริงของอีกฝ่าย ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถรักอีกคนได้อย่างแท้จริงในเดทแรกหรือในเดือนแรกของการออกเดท การตกหลุมรักไม่ใช่ความรักมันเป็นเวท
ความหมายของการทำงานเป็นทีม

ความหมายของการทำงานเป็นทีม

ทำงานโดยคนหลายคนและบรรลุเป้าหมายเดียว การทำงานเป็นทีมที่เรียกว่าการทำงานร่วมกันร่วมกันของคนในเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของผลบางอย่าง จากมุมมองนี้การทำงานเป็นทีมสามารถอ้างถึงกีฬาบางประเภทเพื่อความร่วมมือเพื่อจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมไปจนถึงการริเริ่มที่ดำเนินการร่วมกันในด้านการเมืองเป็นต้น เพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงบวกเพื่อสนับสนุนภารกิจของกลุ่ม ดังนั้นการทำงานเป็นทีมจึงกลายเป็นพื้นฐานในหลาย ๆ ด้านของชีวิตและความสำเร็จของมันอยู่ที่การรู้วิธีเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล ทีมทำงานได้อย่างน่าพอใจเมื่อสมาชิกทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพวกเขามีความสามารถและเมื่อพวกเขาเคารพ
ความหมายของระบบประสาทส่วนกลาง

ความหมายของระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบประสาทจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ระบบประสาทกลางและระบบประสาท ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลังสมองส่วนนั้นประกอบด้วยสมองสมองน้อยและก้านสมอง ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วยเส้นประสาทส่วนปลายต่างๆที่โผล่ออกมาหรือไปถึงไขสันหลังซึ่งกระจายไปทั่วร่างกาย อวัยวะทั้งหมดที่ประกอบเป็นระบบประสาทส่วนกลางถูกบรรจุไว้ในโครงสร้างป้องกันกระดูกที่เกิดจากกะโหลกศีรษะและช่องกระดูกสันหลังนอกจากนี้ยังมีเยื่อหุ้มสามชั้นที่เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองระหว่างช่องว่างที่เรียกว่า subarachnoid ซึ่งสร้างขึ้นในที่ที่ไขสันหลัง ของไหลไหลเวียน ของเหลวนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีนไอออนกลูโคสและเซลล์เม็ดเ
นิยามของฮิปสเตอร์

นิยามของฮิปสเตอร์

คำว่าฮิปสเตอร์เป็นคำที่มีพื้นเพมาจากทศวรรษที่ 1940 ของศตวรรษที่แล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงในช่วงทศวรรษที่ 1990 เท่านั้นที่ได้รับความอื้อฉาวมากขึ้นเมื่อเริ่มใช้เพื่ออธิบายคนหนุ่มสาวและวัยรุ่นที่อยู่ในชนชั้นกลางและระดับสูงจาก เมืองและผลประโยชน์ที่แสดงออกมานั้นห่างไกลจากสิ่งที่โดดเด่นในเรื่องแฟชั่นและวัฒนธรรมเช่นกรณีของดนตรีทางเลือกหรือภาพยนตร์อิสระพูดง่ายๆว่าทางเลือกหรือการต่อต้านแฟชั่นคือสิ่งที่คนเหล่านี้ชอบมากที่สุด ชนเผ่าในเมืองประกอบด้วยคนหนุ่มสาวชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองและมีความสนใจในประเด็นที่ไม่ใช่แฟชั่นเพราะเป็นตัวแทนของการต่อต้านแฟชั่น เป็นคำที่อยู่ในภาษาอังกฤษซึ่งในบรรดาการอ้างอิงนั้นหม
ความหมายของการจัดระเบียบสังคม

ความหมายของการจัดระเบียบสังคม

การจัดระเบียบทางสังคมเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกลุ่มคนที่ก่อตั้งขึ้นจากองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันความคิดร่วมกันวิธีการมองโลกที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้กลุ่มคนดังกล่าวถือเป็นองค์กรทางสังคมที่มีเป้าหมายที่จะบรรลุผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความเป็นปึกแผ่นหรือเป็นส่วนตัว นี่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากองค์กรทางสังคมต้องมีอยู่เสมอด้วยเหตุผลและไม่ใช่สำหรับตัวแปรเชิงสาเหตุที่เกิดขึ้นเอง (ซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่พูดถึงองค์กรทางสังคม แต่เป็นการแสดงออกทั่วไปของกลุ่มสังคมบางกลุ่ม) องค์กรทางสังคมมีอยู่ตั้งแต่ช่วงที่มนุษย์เริ่มอยู่ในสังคม แม้ว่านี่จะเป็นคำที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันองค์กรทางสังคมสามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกันได้มากมา
ความหมายของครอบครัวนิวเคลียร์

ความหมายของครอบครัวนิวเคลียร์

ครอบครัวเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคนที่ในวัยผู้ใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าและในช่วงวัยเด็กเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมของการปกป้องการดูแลและความรัก ครอบครัวนิวเคลียร์หมายถึงนิวเคลียสของความใกล้ชิดส่วนตัว นั่นคือแม้ว่ากลุ่มครอบครัวจะกว้างมากเนื่องจากประกอบด้วยปู่ย่าตายายลุงและลูกพี่ลูกน้องในทางตรงกันข้ามนิวเคลียสจะลดลงเฉพาะพ่อแม่และลูกเท่านั้น ควรชี้ให้เห็นว่าคู่รักที่ไม่มีลูกก็ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวนิวเคลียร์เช่นกัน หรือกรณีของผู้ปกครองคนเดียวที่ใช้บทบาทของพ่อและแม่ในการดูแลเด็กรวมอยู่ในการจำแนกประเภทนี้ ควรเสริมว่าครอบครัวซึ่งห่างไกลจากการเป็นหน่วยงานที่คงที่และไม่สามารถเคลื่อนย้า
ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความหลากหลายของคำเป็นคำที่อนุญาตให้อ้างถึงความแตกต่างความหลากหลายความแตกต่างและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งที่แตกต่างกันในบริบทหนึ่ง ๆ และวัฒนธรรมเป็นคำที่ช่วยให้เราสามารถอ้างถึงทุกสิ่งที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม สิ่งนี้ให้ความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประเพณีอื่น ๆ และการพัฒนาความเคารพซึ่งกันและกัน แนวคิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมบัญชีสำหรับการอยู่ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถือเป็นมรดกที่สำคัญมากของมนุษยชาติเนื่องจากประเด็นนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและขยายความรู้อย
ความหมายของความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ

ความหมายของความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของหมายถึงความรู้สึกของการเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่มีบุคคลที่มีมากกว่าวัตถุหรือวัสดุที่ดี นั่นคือความรู้สึกเป็นเจ้าของแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างเจ้าของสิ่งของและทรัพย์สินดังกล่าว ความรู้สึกเป็นเจ้าของให้สิทธิ์เฉพาะแก่เจ้าของในการใช้งานและความเพลิดเพลินในเนื้อหาวัสดุนั้น ๆ จากความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้ระเบียบและความเคารพทางสังคมจึงถูกกำหนดขึ้นเนื่องจากจากมุมมองทางจริยธรรมและศีลธรรมบุคคลใดก็ตามมีความรับผิดชอบในการเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น เราอยู่ในสังคมที่มีแนวโน้มชัดเจนในเรื่องวัตถุนิยมซึ่งหลายคนใส่คุณค่าของตนในทางที่ผิดในสิ่งที่ตนมี คนหนึ่งไม่เคยเป็นของคนอื่น ความรู้ส
ความหมายของครอบครัว

ความหมายของครอบครัว

เป็นความผูกพันทางอารมณ์และ / หรือทางสายเลือดระหว่างคนอย่างน้อยสองคนซึ่งการยอมรับมีวิวัฒนาการในด้านกฎหมายและสังคมวัฒนธรรมตามพลวัตของตัวเลือกส่วนใหญ่ในขณะที่ศาสนากดดันให้รักษาศีลดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้ความผูกพันที่ประกาศต่อหน้าพระเจ้าระหว่าง ชายและหญิงและการฉายภาพของลูกหลานของพวกเขา ครอบครัวมาจากภาษาละติน "famulus" แปลว่าคนรับใช้หรือเข้าใจว่าทาสเป็นข้อความที่ชัดเจนถึงการครอบครองจากเจ้าของบ้าน ต้นกำเนิดที่กล่าวถึง "ปาเทอร์ฟามิเลีย" ในฐานะกษัตริย์บุรุษที่เป็นหัวหน้าซึ่งต้องรับใช้เผยให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมที่เฉียบคมพร้อมเตือนสติมาจนถึงทุกวันนี้ ครอบครัวมีรูปแบบอย่างไร? นักสังคมวิทยาศึกษาโครงสร้างท
คำจำกัดความของ Bourgeoisie

คำจำกัดความของ Bourgeoisie

สำหรับสังคมวิทยาชนชั้นกระฎุมพีเป็นชนชั้นทางสังคมที่โดดเด่นด้วยการมีวิธีการผลิตของตัวเองและด้วยเหตุนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์ของการแสวงหาผลประโยชน์กับชนชั้นกรรมาชีพหรือกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ที่จะซื้อแรงงานเนื่องจากไม่มี มีวิธีการผลิตของตัวเอง ความสัมพันธ์นี้ที่ชนชั้นทางสังคมทั้งสองรักษาไว้โดยอำนาจที่คนหนึ่งออกกำลังกายเหนืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชนชั้นกระฎุมพีสามารถสะสมทุนได้ ในช่วงปลายยุคกลางคำว่าต้นกำเนิดของฝรั่งเศสนี้เริ่มใช้เพื่อกำหนดชาวเมืองที่ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการค้าเป็นครั้งแรกเช่นการเป็นพ่อค้าและช่างฝีมือ จากนั้นในช่วงกลางของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคำนี้เริ่มใช้เพื่ออ้างถึงพ่อค้าที่ในช่
ความหมายของการตัดสินคุณค่า

ความหมายของการตัดสินคุณค่า

การตัดสินคือความเห็นความเห็นหรือการประเมินที่ใครบางคนทำเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคนและจากที่โดยปกติแล้วบุคคลจะตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีเมื่อเป็นจริงหรือเมื่อเป็นเท็จเมื่อมีความน่าเชื่อถือหรือไม่จาก มุมมองของเขาแน่นอน อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันการตัดสินคุณค่าไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากการประเมินมูลค่าที่บุคคลทำเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคนและนั่นเป็นผลมาจากการอยู่ภายใต้ความคิดค่านิยมส่วนตัวประสบการณ์ความเชื่อและสภาพแวดล้อมเฉพาะของตน นั่นคือผู้คนเกิดและพัฒนาในบริบทบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าจะหล่อหลอมบุคลิกภาพของเราวิธีการรับรู้ส่วนที่เหลือของโลกท่ามกลางประเด็นอื่น ๆ จากนั้นสิ่งนี้นอกเหนือจากการส
คำจำกัดความของความแออัดยัดเยียด

คำจำกัดความของความแออัดยัดเยียด

คำว่าความแออัดยัดเยียดหมายถึงสถานการณ์ที่โชคร้ายซึ่งมีลักษณะการเบียดเสียดหรือสะสมของบุคคลหรือสัตว์ในสถานที่เดียวกันซึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเตรียมที่จะอยู่อาศัย นั่นคือจำนวนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่หรือครอบครองพื้นที่บางแห่งนั้นมากกว่าความสามารถที่พื้นที่ดังกล่าวควรจะมีและสามารถมีได้ตามพารามิเตอร์ของความสะดวกสบายความปลอดภัยและสุขอนามัย กล่าวอีกนัยหนึ่งคนหรือสัตว์เหล่านั้นที่ประสบกับสถานการณ์ที่แออัดจะได้รับผลกระทบไม่เพียง แต่จากความรู้สึกไม่สบายที่ต้องใช้พื้นที่ขั้นต่ำร่วมกันและในทางที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่น แต่ยังเป็นเพราะมันจะเป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่สถานที่นั้น
ความหมายของการพึ่งพากัน

ความหมายของการพึ่งพากัน

คำว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกันช่วยให้สามารถกำหนดการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นคือซึ่งกันและกันซึ่งมีอยู่ระหว่างสองประเด็นตัวแปรคนประเทศและอื่น ๆ โดยทั่วไปการพึ่งพาซึ่งกันและกันจะบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ตัวแปรคนอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ของการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่มีร่วมกันรับผิดชอบและส่วนแบ่งหลักการว่าทั้งสมัครเป็นสมาชิก ควรสังเกตว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นแนวคิดที่แตกต่างอย่างมากจากการอ้างอิงที่มีการพึ่งพาอาศัยกันเนื่องจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันสมมติว่าผู้ที่เข้าร่วมในชีวิตส่วนใหญ่อารมณ์ศีลธรรมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอิสระ ยกเว้นว่าพวกเขาแบ่งปัน maxims หลักการที่ทำให้พวกเขาทั้งหมด คำว่าการพ
ความหมายขององค์กร

ความหมายขององค์กร

คำว่าองค์กรหมายถึงหน่วยงานที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่มีความสนใจและค่านิยมคล้ายกันและผู้ที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์บางประการผ่านทางนั้น ในองค์กรแต่ละคนปฏิบัติตามหน้าที่เฉพาะและเฉพาะทางซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์บางอย่าง โดยรวมแล้วหน้าที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดขององค์กรและต้องมีการวางแผนและจัดระบบไม่มากก็น้อยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ โดยพื้นฐานแล้วองค์กรเป็นผลิตภัณฑ์ทางสังคมที่ประกอบด้วยคนสองคนขึ้นไป องค์กรต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะไป แต่ยังต้องมีงานหรือกิจกรรมหน้าที่และความละเอียดจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นในที่สุด องค์กรทาง
ความหมายของการเต้นรำสมัยใหม่

ความหมายของการเต้นรำสมัยใหม่

นาฏศิลป์เป็นศิลปกรรมคลาสสิกอย่างหนึ่ง ผ่านการเคลื่อนไหวและจังหวะนักเต้นแสดงอารมณ์และความรู้สึก การเต้นรำหรือการเต้นรำแต่ละครั้งมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง บางคนเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบางคนเป็นเพียงงานอดิเรกและในสถานการณ์ส่วนใหญ่การแสดงออกทางศิลปะรูปแบบนี้มุ่งเน้นไปที่โลกแห่งความบันเทิง ถ้าเราพูดถึงการเต้นรำระเบียบวินัยนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือการเต้นรำคลาสสิกหรือบัลเล่ต์หรือการเต้นรำสมัยใหม่ หลังเกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบดั้งเดิมของบัลเล่ต์คลาสสิก โดยทั่วไปการเต้นรำสมัยใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสรีภาพในการเคลื่อนไหว ลักษณะของการเต้นรำสมัยใหม่ ภาษาก
ความหมายของศัตรู

ความหมายของศัตรู

คำว่าศัตรูเป็นคำคุณศัพท์ที่มีคุณสมบัติซึ่งทำหน้าที่บ่งชี้เมื่อบุคคลสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ก้าวร้าวหรือไม่พอใจ ความเป็นปรปักษ์มาจากความเป็นปรปักษ์ทัศนคติของการตอบโต้ด้วยวิธีที่ก้าวร้าวและเป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของบุคคลหรือความเป็นอยู่ ความเป็นปรปักษ์สามารถใช้สิทธิได้หลายพันวิธีและความรุนแรงของมันอาจแตกต่างกันไปไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาเหตุความสนใจและอื่น ๆ อีกด้วย แม้ว่าความเป็นปรปักษ์จะมีอยู่ในหลาย ๆ คำสั่งของชีวิตและไม่เพียง แต่ในมนุษย์เท่านั้น แต่อาจเกิดซ้ำได้โดยเฉพาะในบางคนที่กระทำโดยใช้ความรุนแรงก้าวร้าวและดูถูกผู้อื่น ตามสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ความหมายของ Drag Queen

ความหมายของ Drag Queen

ในธุรกิจการแสดงมีศิลปินชายที่แสดงในเสื้อผ้าสตรีและการแต่งหน้า ศิลปินเหล่านี้ได้รับนิกาย Drag Queen Drag Queen ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีลักษณะปกติเนื่องจากเสื้อผ้าและรูปลักษณ์ของเธอดูโอ้อวดมาก ด้วยแพลตฟอร์มขนาดใหญ่วิกผมที่โดดเด่นชุดเร้าใจและในระยะสั้นการแสดงละครที่น่าประทับใจมาก ด้วยวิธีนี้ผู้ชมจะเห็นการแสดงของผู้ชายที่ร้องเพลงและเต้นรำด้วยรูปลักษณ์และสไตล์ของผู้หญิงที่ระเบิดได้ คอนทราสต์นี้เป็นองค์ประกอบแท้ที่บ่งบอกลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า "Queens of the Night" คำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ ในความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ทางเพศไม่มีโปรไฟล์ของ Drag Queen เพียงอย่างเดียว พวกเขาหลายคนเป็นผู้ชาย
ความหมายของเวลาว่าง

ความหมายของเวลาว่าง

เวลาว่างเป็นที่รู้จักกันในชื่อเวลาที่ผู้คนอุทิศให้กับกิจกรรมที่ไม่ตรงกับงานที่เป็นทางการหรืองานบ้านที่จำเป็น คุณลักษณะที่แตกต่างของมันคือเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจที่ "เจ้าของ" สามารถใช้ได้ตามต้องการนั่นคือไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ไม่ใช่เวลาว่างซึ่งส่วนใหญ่คุณไม่สามารถเลือกเวลาที่จะเสร็จได้ในกรณีนี้ บุคคลที่สามารถตัดสินใจว่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงในการจัดสรร แม้ว่าเวลาว่างสำหรับบางคนมักจะรวมถึงการทำกิจกรรมบางอย่างที่แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำงาน แต่ก็อาจมีภาระหน้าที่บางอย่างเช่นไปหาหมอไปซูเปอร์มาร์เก็ตและอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่เรียกว่าว่างเพราะไม่มีเวลาทำในช่วงที่งานครอบงำ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้
คำจำกัดความของหน้าที่

คำจำกัดความของหน้าที่

คำว่าหน้าที่หมายถึงกิจกรรมการกระทำและสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงภาระหน้าที่ทางศีลธรรมหรือจริยธรรมบางประการ โดยทั่วไปแล้วหน้าที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติบางประการที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีที่มาเชื้อชาติอายุหรือสภาพความเป็นอยู่ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มนุษยชาติที่เหลือมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่อย่างสงบสุขมีศักดิ์ศรีและมีความสะดวกสบายบางประการ ดังนั้นหน้าที่จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดประการหนึ่งของระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งชาติทั้งหมดเพราะเกี่ยวข้องกับการบรรลุรูปแบบชุมชนและสังคมที่สมดุลมากขึ้นซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงหน้าที่เราจะกล่าวถึงภาระหน้าที่บางอย่
ความหมายของหลักการ

ความหมายของหลักการ

ตามคำสั่งของจริยธรรม , หลักการเป็นบรรทัดฐานเหล่านั้นหรือกฎที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำพฤติกรรมของมนุษย์ ชุดของบรรทัดฐานและค่านิยมที่ชี้นำและชี้นำพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้การเติบโตของพวกเขาเกิดขึ้นตามและอยู่ในกรอบของกฎหมาย นั่นคือหลักการประกอบด้วยบรรทัดฐานทั่วไปขยายไปสู่ชุมชนวัฒนธรรมใด ๆ ในระดับสากลเช่นไม่ตกอยู่ในการโกหกเคารพและรักเพื่อนบ้านเคารพชีวิตไม่ใช้ความรุนแรงกับสิ่งใดหรือใครยื่นมือให้กับผู้ที่พวกเขา จำเป็นต้องใช้มันมากขึ้นโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนอื่น ๆ ในกลุ่ม หลักการไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการทำให้สิ่งภายนอกภายนอกกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องและมีความสุขเช่นมีข
ความหมายของครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

ความหมายของครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวนั้นกว้างมากและสามารถศึกษาได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน: วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในฐานะสถาบันของสังคมการวิเคราะห์หน้าที่ภายในสังคมหรือการแบ่งครอบครัวออกเป็นประเภทต่างๆ หากเรามุ่งเน้นไปที่ครอบครัวประเภทต่างๆก็สามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้: ครอบครัวแบบดั้งเดิมครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและรุ่นอื่น ๆ ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวคืออะไรและมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไร เป็นหน่วยครอบครัวที่แม่หรือพ่ออาศัยอยู่กับลูก ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีหัวหน้าครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบต่อเด็ก ๆ รูปแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันมาก: เนื่องจากการตายของพ่อแม่คนใดคนหนึ่งเนื่องจากเป็นแม่คนเ
ความหมายของการรักษาที่ดี

ความหมายของการรักษาที่ดี

โดยการใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทุกด้านของชีวิตภายในครอบครัวที่ทำงานที่โรงเรียนหรือบนท้องถนน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มีกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาให้การปฏิบัติที่ดีมีชัยระหว่างบุคคล ข้อตกลงที่ดีคืออะไร? แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนและชัดเจนว่าข้อตกลงที่ดีคืออะไร แต่ก็เป็นไปได้ที่จะกล่าวถึงลักษณะสำคัญบางประการ - การยอมรับท่าทางที่เคารพและอดทนต่อผู้อื่น - การใช้มาตรฐานการศึกษาร่วมกัน - การปฏิบัติต่อกันในความสัมพันธ์ส่วนตัว - ความสามารถในการรู้สึกเข้าใจและใกล้ชิดกับผู้อื่นซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าเอาใจใส่ - การไม่กำหนดความคิดของตนเองต่อผู้อื่น - จูง
ความหมายของความไม่ปลอดภัย

ความหมายของความไม่ปลอดภัย

ความไม่ปลอดภัยเรียกว่าความรู้สึกหรือการรับรู้ถึงการไม่มีความปลอดภัยที่บุคคลหรือกลุ่มสังคมรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ความสมบูรณ์ทางร่างกายและ / หรือจิตใจและความสัมพันธ์กับโลก มีสาเหตุและสภาพแวดล้อมต่างๆที่คุณสามารถอ้างถึงความไม่ปลอดภัย ... ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ ตัวอย่างเช่นการรับรู้ถึงความไม่มั่นคงมักจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจิตใจและสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลจากประสบการณ์ประสบการณ์สภาพแวดล้อมเชิงสัมพันธ์และลักษณะบุคลิกภาพแต่ละคนสามารถรู้สึกปลอดภัยไม่มากก็น้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าโลกในเรื่องภาพลักษณ์ลักษณะทางร่างกายและจิตใจและตัวตนของพวกเขา โดยปกติจะถือว่าคนที่เก็บตัวมากกว่าหรือสงวนไว้ด้วยความเคารพต่อภา
ความหมายของวินัย

ความหมายของวินัย

เพื่อให้มีระเบียบในพื้นที่ใด ๆ ของสังคมจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อกำหนดสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือวินัย รวมถึงการดำเนินการอย่างมีระเบียบและพากเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีหรือจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจงนั่นคือเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าเราจะเสนออะไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีความเพียรหรือกำลังมากเพียงใดและแน่นอนว่าจะช่วยได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหรือมีคำสั่งส่วนตัวที่จัดระเบียบเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยและราบรื่นมากขึ้น นี่ในแง่ของคุณสมบัติทั่วไปของแนวคิดในขณะที่แนวคิดเรื่องระเบียบวินัยเป็นคำที่ใช้ก
ความหมายของฟิตเนส

ความหมายของฟิตเนส

เป็นที่รู้จักกันในความถนัดในความสามารถนั้นและนิสัยที่ดีที่บุคคลแสดงให้ปฏิบัติหรือออกกำลังกายงานหรือหน้าที่บางอย่างแม้ว่าเราจะไม่เพียง แต่ลดลงเป็นกิจกรรมการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติงานและการปฏิบัติกิจกรรมกีฬาบางอย่างด้วย เช่นฟุตบอลเทนนิสเป็นต้นส่วนใหญ่ต้องการหรือต้องการนอกเหนือจากความปรารถนาและการจัดการที่ดีความสามารถในการบรรลุผลและอื่น ๆ อีกมากมายหากได้รับการดำเนินการในระดับมืออาชีพตามความสามารถที่ต้องการและสิ่งที่ได้รับ ค่าตอบแทนที่เป็นแหล่งรายได้หลัก ในแง่จิตวิทยาความถนัดจะเป็นลักษณะที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำนายความแตกต่างระหว่างบุคคลระหว่างบุคคลต่างๆในสถานการณ์การเรียนรู้ในอนาคตนั่นค
ความหมายของความคาดหวัง

ความหมายของความคาดหวัง

คาดหวังจะเปิด ออกไป เป็นความรู้สึกของความหวัง, ภาพลวงตาเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่เป็นไปได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือพิชิตอื่น ๆ ในชีวิตของเขา “ ฉันคาดหวังไว้มากในความสัมพันธ์ของเราและด้วยการหลอกลวงของคุณคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำลายทุกสิ่งที่เราสร้างมาด้วยกัน ฉันมีความคาดหวังว่าในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะโทรหาฉันสำหรับการสัมภาษณ์งานที่งานพี่ชายของฉัน ความหวังและภาพลวงตาที่ใครบางคนรู้สึกว่าจะบรรลุโครงการที่คาดหวัง เกือบตลอดเวลาแนวคิดของความคาดหวังมักจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าความคาดหวังจะแสดงถึงความแน่นอนที่มากกว่าความหวังก็ตามเช่นโดยปกติแล้วความคาดหวังที่มีต่อบา
ความหมายของการควบคุมทางสังคม

ความหมายของการควบคุมทางสังคม

เมื่อพูดถึงการควบคุมทางสังคมหมายถึงกลุ่มของกฎและข้อบังคับประเภทต่าง ๆ ที่สังคมกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนหรือโดยปริยายเพื่อรักษาระเบียบของบุคคลและอนุญาตให้มีการพัฒนามาตรฐานการครองชีพที่เป็นระเบียบและมีการควบคุม การควบคุมทางสังคมสามารถนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งผ่านการปฏิบัติที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านระเบียบที่ยอมรับทางสังคมและผ่านการบีบบังคับบุคคลเดียวกันกับตัวเขาเอง การควบคุมทางสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษากลุ่มทางสังคมไว้ในลำดับที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในลักษณะที่เคารพกฎระเบียบพื้นฐานหลายประการที่นำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบและไม่ขัดแย้งกัน ในแง่นี้กฎระเบียบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเ
ความหมายของสังคม

ความหมายของสังคม

บริษัท ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นของบุคคลที่ให้ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ดังนั้นผู้คนจึงแบ่งปันชุดลักษณะทางวัฒนธรรมที่ทำให้สามารถบรรลุการทำงานร่วมกันของกลุ่มสร้างเป้าหมายและมุมมองร่วมกัน วินัยที่อุทิศให้กับการศึกษาสังคมคือสังคมวิทยาอาศัยประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ การขัดเกลาทางสังคมเป็นธรรมชาติเพื่อธรรมชาติของมนุษย์อันที่จริงตั้งแต่ปรากฏตัวบนพื้นโลกมนุษย์จึงพยายามสร้างพันธมิตรและรักษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยผลิตสินค้าเพื่อป้องกันอันตราย ฯลฯ นอกจากนี้ทั้งการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคนิคและการปรับแต่งความรู้ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์มีมาตั้งแต่แรกเริ่มมีค
ความหมายของมนุษยศาสตร์

ความหมายของมนุษยศาสตร์

เราเข้าใจโดยมนุษยศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมสภาพและประสิทธิภาพของมนุษย์ซึ่งตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่อาศัยการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมัน มนุษยศาสตร์หรือที่เรียกว่าสังคมศาสตร์มีความสนใจในการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมศาสนาศิลปะการสื่อสารและประวัติศาสตร์ ในแง่นี้ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและที่กำหนดให้เป็นมนุษยศาสตร์คือในขณะที่อดีตมีการวิเคราะห์การศึกษาการตรวจสอบและการปฏิรูปที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเชิงตรรกะ แต่การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่สามารถ จำกัด ได้ ในการวิเคราะห์เชิงประจักษ์หรือผลกระทบจาก
ความหมายของการรวม

ความหมายของการรวม

การรวมตัวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนรวมตัวกันของคนที่อยู่ภายนอกโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของพวกเขาและโดยไม่มองถึงความแตกต่าง การรวมตัวกันมีความสำคัญมากสำหรับทุกสังคมเพราะทำให้สมาชิกใกล้ชิดกับการอยู่ร่วมกันความสงบสุขและชีวิตที่กลมกลืน อย่างไรก็ตามความแตกต่างและอคติที่พวกเขาสร้างขึ้นมักทำให้สมาชิกบางคนปฏิเสธที่จะรวมคนที่อยู่นอกกลุ่ม สถานการณ์นี้ไม่เพียง แต่เกิดขึ้นในกลุ่มมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในสังคมสัตว์ด้วย การบูรณาการเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเลือกปฏิบัติและการกระทำที่บางคนประสบกับการดูถูกหรือการแยกทางสังคม เพื่อให้การบูรณาการที่สมเหตุสมผลและยั่งยืนเกิดขึ้นผู้คนต้องละทิ้งอคติความกล
ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กล่าวได้ง่าย ๆ ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่สำคัญที่สุดที่แต่ละคนได้รับเนื่องจากเป็นการศึกษาที่ช่วยให้พวกเขาได้รับความรู้ระดับประถมศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้สึกทางปัญญาและเหตุผลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาแบบเป็นทางการกล่าวคือการศึกษาประเภทนั้นจัดเป็นระดับหรือขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและได้รับการสอนในสถาบันที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ (โรงเรียนวิทยาลัยสถาบัน) แม้ว่าเด็กจะได้รับความรู้พื้นฐานจากครูสอนพิเศษหรือแม้แต่จากครอบครัวของเขาเอง แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันโรงเรียนมีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดสิ่งที่ถือเป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นให้กับประชากรส่วนให
เพื่อนคืออะไร

เพื่อนคืออะไร

เพื่อนเป็นคำที่ในภาษาของเราเราใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อกำหนดว่าบุคคลนั้น ๆ ที่รักษามิตรภาพด้วย บุคคลที่รักษามิตรภาพและผู้ที่สร้างความรักร่วมกันและความปรารถนาที่จะแบ่งปันและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีเพื่อสนับสนุนเขา ในขณะเดียวกันมิตรภาพคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่คนสองคนขึ้นไปรักษาไว้และมีลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักความเสน่หาและความรักที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเคารพซึ่งกันและกันและทำให้พวกเขาอยู่เคียงข้างกันในด้านดีและไม่ดี ช่วงเวลาในชีวิตของแต่ละคนรวมถึงการแบ่งปันการออกนอกสถานที่การเผชิญหน้าซึ่งพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาและพูดถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ มิตรภาพเป็นหนึ่งในความสัม
ความหมายของการสอน

ความหมายของการสอน

การสอนเป็นกิจกรรมและแนวปฏิบัติอันสูงส่งที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นในช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน มันหมายถึงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในรูปแบบต่างๆที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลค่านิยมและทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง แม้ว่าจะมีตัวอย่างการสอนในอาณาจักรสัตว์ แต่กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาการอยู่รอดถาวรและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงและปรากฏการณ์ต่างๆ การเรียนการสอนมีมากมายหลายประเภท ในกรณีส่วนใหญ่คำว่าการสอนหมายถึงกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ นี่คือการเรีย
ความหมายของการเห็นแก่ผู้อื่น

ความหมายของการเห็นแก่ผู้อื่น

เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมและมีมา แต่กำเนิดของมนุษย์ความบริสุทธิ์ใจคือความสามารถในการกระทำอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่อาจต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ที่อยู่ในสภาพที่ด้อยกว่า ความเห็นแก่ได้ถือเป็นเงื่อนไขโดยธรรมชาติของมนุษย์เนื่องจากเมื่อเขาอยู่ในสังคมมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและพัฒนาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจความเห็นอกเห็นใจและความรักทุกประเภทซึ่งนำเขาไปสู่การกระทำในทางที่ไม่สนใจและเห็นอกเห็นใจ คำว่าเห็นแก่ผู้อื่นมีต้นกำเนิดมาจากคำภาษาฝรั่งเศสแบบเก่าคือเห็นแก่ผู้อื่นซึ่งหมายถึงการให้ตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "altrui" จากภาษาฝร
ความหมายของการอภิปราย

ความหมายของการอภิปราย

การสนทนาจะเรียกว่าการสนทนาหรือการอภิปรายซึ่งจะสร้างขึ้นระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปและมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปการอภิปรายจะเกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกันที่นำเสนอมุมมองหรือความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความคิดระหว่างคนสองคนขึ้นไปที่มีมุมมองที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมสถานการณ์หัวข้อภายใต้การสนทนาและโอกาสการสนทนาอาจเกิดขึ้นในกรอบของความจริงใจและความสามัคคีที่สมบูรณ์ที่สุดหรือล้มเหลวในความไม่ลงรอยกันอย่างใหญ่หลวงที่สุด การอภิปรายจะมีประสิทธิผลมากขึ้นและมีผลในเชิงบวกอย่างมากในช่วงเวลาของการเ
ความหมายของชุมชน

ความหมายของชุมชน

ความคิดของชุมชนหมายถึงกลุ่มบุคคล กลุ่มคนหรือสัตว์สามารถรวมตัวกันเป็นชุมชนได้ตราบเท่าที่พวกเขามีองค์ประกอบบางอย่างที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นชุมชนฮิสแปนิกจึงมีภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันและลิงกลุ่มหนึ่งประกอบกันเป็นชุมชนเพราะพวกเขาแบ่งปันความสัมพันธ์ทางเครือญาติและรวมกันเป็นกลุ่ม วิธีต่างๆในการทำความเข้าใจแนวคิด มนุษย์เป็นสังคมโดยธรรมชาติและโดยปกติประเภทของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นไม่เหมือนกันเนื่องจากผู้คนที่มีสภาพสังคมเชื้อชาติและความชอบที่แตกต่างกันมากอยู่ร่วมกัน ในแง่นี้เราสามารถพูดถึงประเทศในฐานะชุมชนของพลเมือง ในทางกลับกันผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เฉพาะเจาะจงประกอบกันเป็นช
ความหมายของ Humanization

ความหมายของ Humanization

แนวคิดเรื่องการทำให้เป็นมนุษย์เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนมากซึ่งมาจากสังคมศาสตร์และทำให้อ้างอิงโดยตรงกับปรากฏการณ์ที่วัตถุที่ไม่มีชีวิตสัตว์หรือแม้แต่บุคคลได้รับลักษณะบางอย่างที่ถือว่าเป็นมนุษย์และไม่เคยมีมาก่อน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าคำว่า humanization นั้นอธิบายถึงกระบวนการที่ดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งและมีจุดประสงค์ในการแปลงหัวเรื่องหรือวัตถุที่เป็นปัญหาให้เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่มนุษย์เข้าใจตามปกติ ก่อนที่เราจะพูดถึงสิ่งที่เราเข้าใจโดยการทำให้เป็นมนุษย์เราต้องทำให้ชัดเจนว่าเราเข้าใจอะไรจากการเป็นมนุษย์ ในแง่นี้แนวคิดหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นมีการจัดการเพื่อพัฒนาความรู้สึก
ความหมายของขยะ

ความหมายของขยะ

เสียคือบรรดาวัสดุสารวัตถุสิ่งอื่น ๆ ในกลุ่มที่ตอบสนองความต้องการ ที่จะ ลบออกเพราะ มัน ไม่ได้มียูทิลิตี้ ควรสังเกตว่าตามที่เราระบุไว้ขยะจะถูกกำจัดเนื่องจากไร้ประโยชน์แม้ว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งว่าสิ่งใดเป็นของเสียและต้องกำจัดทิ้งไป แต่บุคคลอื่นอาจคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขา ตัวอย่างเช่นสำนักงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรมทิ้งเอกสารกระดาษที่พวกเขาไม่ต้องการอีกต่อไปในขณะที่มีคนช่วยเหลือกระดาษดังกล่าวจากขยะเพื่อขายต่อให้กับผู้ที่รีไซเคิล มนุษย์ผลิตของเสียอยู่ตลอดเวลา ที่บ้านเมื่อเราเตรียมอาหารสำหรับวันเราทิ้งส่วนเกินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเตรียมหรือในการเตรียมอื่น ๆ เพราะมันเน่าเสีย ในที่ทำงานเร
ความหมายของความมีอิทธิพล

ความหมายของความมีอิทธิพล

ในจิตวิทยาaffectivityจะเป็นไปได้ว่ามีความสามารถที่จะนำเสนอเรื่องปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้ามาจากสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกและมีอาการหลักคือความรู้สึกและอารมณ์ การแสดงออกของความรู้สึกและอารมณ์ที่เป็นผลมาจากการรับสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน ในภาษาที่เป็นทางการน้อยกว่าและเป็นภาษาพูดมากกว่าเมื่อพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกเราทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงตัวอย่างของความรักที่มนุษย์มอบให้กับคนที่เขารักและทำไมไม่ให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาด้วย . สภาพแวดล้อมที่รักดังกล่าวเป็นกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงในประเทศที่จะตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่กี่คนที่ไม่ได้เป็นมนุษย์และสำหรับผู้ที่เราได้ตามปกตินอกจากนี้ยังแสดงอ
คำจำกัดความของการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง

คำจำกัดความของการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง

เป็นที่เข้าใจกันมานานแล้วว่าเป็นองค์ประกอบที่ต้องห้ามในสังคมมนุษย์จำนวนมาก (แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม) ปรากฏการณ์ของการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องมีความซับซ้อนมาก เมื่อเราพูดถึงการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องเราหมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศที่สามารถสร้างขึ้นได้ระหว่างคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือผู้ที่รักษาความสัมพันธ์ทางสายเลือดซึ่งกันและกัน (เช่นระหว่างพี่น้องญาติหรือพ่อแม่และลูก) แนวคิดเรื่องการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องมีอยู่ทั้งในสังคมและอารยธรรมของลัทธิสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่และความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับในสังคมดั้งเดิมที่ยังคงแยกตัวออกจากส่วนอื่น ๆ ของโลกอย่างสิ้นเชิง แนวคิดเรื่องการร่วมประเวณีระห
ความหมายของการประพฤติ

ความหมายของการประพฤติ

พฤติกรรมของมนุษย์คือการแสดงออกของพฤติกรรมนั่นคือสิ่งที่เราทำ พฤติกรรมของเราสามารถวิเคราะห์ได้จากมุมมองทางจิตวิทยาจากการไตร่ตรองทางจริยธรรมหรือในแง่หนึ่ง (เช่นพฤติกรรมของผู้บริโภค) ในทางกลับกันแนวคิดเรื่องพฤติกรรมก็ใช้ได้กับสัตว์เช่นกันและจริยธรรมก็คือระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้ พฤติกรรมและจิตวิทยา จิตวิทยาพยายามที่จะรู้กลไกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรา ตามเนื้อผ้าจิตวิทยาได้จัดการกับแง่มุมทางจิตใจที่กำหนดการกระทำของเรา อย่างไรก็ตามกระแสของพฤติกรรมนิยมทำให้กระแสนี้เปลี่ยนไป ตามความหมายของชื่อนักจิตวิทยาพฤติกรรมมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมนั่นคือสิ่งที่เราทำไม่ใช่กระบวนการภายในที่ผลักดันให้เรา
ความหมายของผู้สูงวัย

ความหมายของผู้สูงวัย

แนวคิดของผู้สูงอายุที่มีการใช้งานที่ค่อนข้างใหม่เพราะมันดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่จะคลาสสิกผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุคือบุคคลที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตบุคคลที่ตามหลังวัยผู้ใหญ่และก่อนการตายของบุคคลนั้น เนื่องจากในช่วงนี้ร่างกายและความสามารถในการรับรู้ของผู้คนจะเสื่อมลงอย่างแม่นยำ โดยทั่วไปผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีจัดเป็นผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในแง่ของคุณภาพและอายุขัยในหลาย ๆ แห่งบนโลกใบนี้ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้อัตราการตายของประชากรกลุ่มนี้ลดลงและเมื่อรวมกับจำนวนปีนี้เป็น 70 เพื่อจำแนกกลุ่มประชากรนี้ ตัวอย่างเช่นเป็นเรื่
ความหมายของศุลกากร

ความหมายของศุลกากร

ศุลกากรเรียกว่าการกระทำการปฏิบัติและกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีของชุมชนหรือสังคมและเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะและประวัติศาสตร์ ประเพณีของสังคมหนึ่งมีความพิเศษและแทบจะไม่เกิดขึ้นซ้ำในอีกชุมชนหนึ่งแม้ว่าความใกล้ชิดของดินแดนอาจทำให้องค์ประกอบบางอย่างของพวกเขาถูกแบ่งปัน ขนบธรรมเนียมและประเพณีมักเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นเจ้าของของบุคคลที่ประกอบกันเป็นชุมชน ศุลกากรคือรูปแบบทัศนคติค่านิยมการกระทำและความรู้สึกที่มักจะมีรากฐานมา แต่กาลเวลาและในหลาย ๆ กรณีไม่มีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นเหตุเป็นผล แต่ถูกกำหนดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนแทบจะเรียกคืนไม่ได้ สังคมท
ความหมายของการช่วยเหลือทางสังคม

ความหมายของการช่วยเหลือทางสังคม

การช่วยเหลือทางสังคมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่ง ได้แก่ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่สภาวะของการเอาชนะผู้คนการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการปลดปล่อยผู้คนตามวัตถุประสงค์ของการบรรลุผลดีร่วมกัน กิจกรรมที่รับผิดชอบในการเสนอความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุดส่งเสริมการรวมเอาความไม่เท่าเทียมที่เปราะบางที่สุดและหยุดยั้งความไม่เท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ที่ผู้คนรักษาซึ่งกันและกันและในสภาพแวดล้อมของพวกเขานั้นมีหลายอย่างและซับซ้อนและเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือล้มเหลวการขาดจะมีอยู่จะมีการช่วยเหลือทางสังคมเพื่อปกป้องสิทธิข
ความหมายของโปรโตคอล

ความหมายของโปรโตคอล

คำว่าโปรโตคอลครอบคลุมความหมายหลายประการในขณะที่คนทั่วไปคุ้นเคยและใช้บ่อยที่สุดหมายถึงชุดของพฤติกรรมและกฎเกณฑ์ที่บุคคลต้องปฏิบัติและเคารพเมื่อเคลื่อนไหวในพื้นที่ทางการบางแห่งไม่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษหรือเนื่องจากเขา ดำรงตำแหน่งที่นำเขาไปสู่การขนส่งผ่านเหล่านี้ โดยทั่วไปคนที่ดำรงตำแหน่งบริหารที่มีความเกี่ยวข้องในประเทศเช่นการเป็นรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรือนักการทูตจะต้องเคารพและคำนึงถึงประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องไม่เพียง แต่มารยาทที่ดีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเด็นเหล่านั้นด้วย สิ่งที่ไม่สำคัญกว่าเล็กน้อยเช่นเสื้อผ้า แต่ในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมมีการบังคับใช้อย่างเคร่งคร
ความหมายของชาติพันธุ์

ความหมายของชาติพันธุ์

มันถูกเรียกว่ากลุ่มคนที่จะว่ากลุ่มสังคม ชุมชนของคนที่แบ่งปัน จำนวน ของ ลักษณะและลักษณะเช่นภาษาวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนา, เพลง, เครื่องแต่งกาย,พิธีกรรมและงานเทศกาลดนตรีอื่น ๆ ในกลุ่ม กลุ่มคนที่แบ่งปันวัฒนธรรมค่านิยมบรรพบุรุษการใช้และประเพณีเชื้อชาติและอื่น ๆ ในขณะเดียวกันปัญหาที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ที่ระบุสมาชิกคือสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขายังคงรักษาแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบรรพบุรุษตลอดหลายปีและหลายศตวรรษ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้คนที่ประกอบกันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันบรรพบุรุษร่วมกันซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ก่อตั้งและวางรากฐานที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้รับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นร
ความหมายของความขุ่นมัว

ความหมายของความขุ่นมัว

ความขุ่นมัวเป็นการตอบสนองทางอารมณ์โดยทั่วไปที่มนุษย์แสดงออกมาเมื่อความปรารถนาหรือความหวังล้มเหลวกล่าวคือประกอบด้วยความรู้สึกเชิงลบและไม่พึงประสงค์ที่มากเกินไปซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความคาดหวังที่ไม่พึงพอใจเนื่องจากไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการหรือต้องการได้ ในขณะเดียวกันความล้มเหลวแสดงถึงการขาดความสำเร็จที่บางสิ่งบางอย่างมีหรือการได้รับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งไม่ได้คาดหวังอย่างชัดเจน ควรสังเกตว่ายิ่งใครบางคนมีความประสงค์ที่จะให้ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีที่น่าพอใจมากเท่าใดความยุ่งยากก็จะยิ่งมากขึ้นหากไม่บรรลุผล จิตวิทยาเป็นระเบียบวินัยที่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากที่ส
ความหมายของการชื่นชม

ความหมายของการชื่นชม

ความกตัญญูเป็นความรู้สึกของความกตัญญูที่มีประสบการณ์เป็นปกติผลมาจากการที่ได้รับจากสิ่งที่คนคาดหวังหรือความจำเป็นถูกช่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบากบางหมู่สถานการณ์อื่น ๆ รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่มีคนแสดงต่ออีกคนหนึ่งที่ช่วยเหลือพวกเขาในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เมื่อมีคนทำอะไรให้เราทัศนคติพฤติกรรมนั้นสร้างความพึงพอใจอย่างมหาศาลแน่นอนว่าน่าพอใจสิ่งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกขอบคุณเพราะความโปรดปรานหรือผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีคุณค่าในเชิงบวก ในขณะเดียวกันมีหลายวิธีในการแสดงออกโดยทั่วไปคือการแสดงคำว่า "ขอบคุณ" ที่เป็นที่นิยมพร้อมของขวัญท่าทางรอยยิ้มการกอดการจูบซึ่งเป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุด ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วมั
ความหมายของความรู้ความเข้าใจ

ความหมายของความรู้ความเข้าใจ

คำคุณศัพท์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจมาจากคำภาษาละติน cognoscere ซึ่งหมายถึงการรู้ ในทางจิตวิทยาและการเรียนการสอนคำนี้ใช้ในการอ้างอิงถึงความสามารถของมนุษย์ในการเรียนรู้และดูดซึมความรู้ ในสาขาจิตวิทยา ในปีพ. ศ. 2493 จิตวิทยาได้ละทิ้งแนวคิดเชิงพฤติกรรมโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเริ่มหลักสูตรใหม่ด้วยการวางแนวความรู้ความเข้าใจหรือความรู้ความเข้าใจ แนวโน้มใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางจิตที่แทรกแซงการรับรู้ความคิดหรือความทรงจำ ด้วยวิธีนี้การแสดงทางจิตของแต่ละบุคคลจะได้รับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมทางชีววิทยาวัฒนธรรมและสังคมวิทยา สำหรับ Jean Piaget กระบ
ความหมายของการแยก

ความหมายของการแยก

คำว่าการแบ่งแยกหมายถึงปัญหาทางสังคมแบบดั้งเดิมและคงอยู่อย่างต่อเนื่องที่สุดของมนุษยชาติและประกอบด้วยการแบ่งแยกหรือการทำให้เป็นชายขอบที่ใครบางคนกลุ่มหนึ่งกระทำต่อคนอื่นหรือคนอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากเชื้อชาติวัฒนธรรมอุดมการณ์หรือเพศที่พวกเขายึดถือ . การแบ่งแยกหรือการทำให้เป็นชายขอบที่กระทำต่อใครบางคนเนื่องจากเชื้อชาติอายุเพศอุดมการณ์และอื่น ๆ การแบ่งแยกเป็นการกระทำของการแบ่งแยกและสร้างความแตกแยกภายในกลุ่มทางสังคมที่ประกอบกันเป็นชุมชน มันขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในแง่ดูถูกซึ่งเป็นสาเหตุที่บางคน (ถือว่าดีกว่า) ไม่ต้องการรักษาการติดต่อกับคนที่พวกเขามองว่าด้อยกว่า การแบ่งแยกสามารถเ
คำจำกัดความของทีม

คำจำกัดความของทีม

ทีมงานเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของทีมคือทีมฟุตบอลที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งจุดประสงค์ของการรวมกลุ่มคือการบรรลุหนึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์ที่พวกเขาโต้แย้ง นักฟุตบอลขององค์กรกีฬาเดียวกันจะทำงานเป็นทีมและจัดตั้งทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย จากนั้นคุณลักษณะเฉพาะของทีมจะบรรลุจุดประสงค์ที่พวกเขาเข้าร่วมและจากนี้ยังตามมาด้วยว่ากลุ่มใดไม่ได้อยู่ในทีมของตัวเองซึ่งอาจเป็นกรณีของกลุ่มเพื่อนนั่นคือชัดเจนว่าพวกเขา ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ แต่ไม่ได้รักษาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ใด ๆ ร่วมกัน แต่เพียงแค่การเอาใจใส่ความรักความรักทำให้พวกเขารวมตัวกันไม่ใช่จุดประสงค์ทางการค้าห
คำจำกัดความของการลงโทษ

คำจำกัดความของการลงโทษ

การลงโทษคือการใช้โทษหรือการลงโทษบางประเภทต่อบุคคลสำหรับพฤติกรรมบางอย่างที่ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย ในแง่นี้แนวคิดเรื่องการลงโทษสามารถเข้าใจได้สองวิธีที่แตกต่างกันแม้ว่าจะคล้ายกันและเชื่อมโยงกัน ความหมายทั้งสองนี้โดยพื้นฐานแล้วกฎหมายและสังคมแต่ละความหมายมีองค์ประกอบเฉพาะ ประการแรกการลงโทษเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเขตกฎหมายและถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงการลงโทษหรือการลงโทษที่ผู้ถูกทดลองอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายบางประเภท ในพื้นที่นี้การลงโทษถูกกำหนดโดยกฎหมายและปรากฏเป็นผลมาจากระบบหมวดหมู่และลำดับชั้นทั้งหมดที่ทำให้การกระทำแต่ละอย่างได้รับการลงโทษ
ความหมายของการปฏิบัติทางสังคม

ความหมายของการปฏิบัติทางสังคม

มนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่ในบริบทของกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเฉพาะที่มีวัฒนธรรม ทุกวัฒนธรรมมีบรรทัดฐานของตัวเองนั่นคือพฤติกรรมที่เป็นนิสัยซึ่งมีความหมายเฉพาะในวัฒนธรรมนั้น แต่ไม่มีคุณค่าในกลุ่มวัฒนธรรมอื่น ด้วยวิธีนี้เราสามารถพูดถึงแนวปฏิบัติทางสังคมเพื่ออ้างถึงพฤติกรรมประเภทนี้ที่กลุ่มบุคคลยอมรับในสังคม บางครั้งมีการต่อต้านว่าการปฏิบัติทางสังคมที่ถูกต้องสำหรับวัฒนธรรมหนึ่งอาจถูกปฏิเสธโดยอีกวัฒนธรรมหนึ่ง วัฒนธรรมและวิธีการจัดการที่คนเราเรียนรู้ ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่วนบุคคลอย่างไร การปฏิบัติทางสังคมแสดงให้เห็นถึงพลังของประเพณีที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เ
ความหมายของการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

ความหมายของการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนเป็นชื่อทั่วไปที่กำหนดให้กับอาชญากรรมเหล่านั้นซึ่งกระทำโดยบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้นโดยทั่วไปจะก่อตั้งเมื่ออายุ 18 ปี ตัวอย่างเช่นเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปีและมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆจะถูกเรียกว่าเป็นเยาวชนที่กระทำผิด ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าอย่างมากที่การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนได้มีการศึกษาและรายงานจากมุมมองที่หลากหลายที่สุดเพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ในขณะที่ไม่สามารถระบุปัจจัยเดียวเช่น กระตุ้นให้เกิดการกระทำนี้ แต่ในความเป็นจริงมีเงื่อนไขมากมายที่มักจะเกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวเพื่อตัดสินใจอุทิศตัวให้กับอา
นิยามของฟอรัม

นิยามของฟอรัม

ฟอรัมเป็นสถานที่ทางกายภาพหรือเสมือนจริงที่ใช้ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ คำว่าฟอรัมมาจากฟอรัมภาษาละตินซึ่งหมายถึงสี่เหลี่ยมตลาดหรือพื้นที่สาธารณะ ฟอรัมโรมันกลายเป็นสถานที่พบปะพูดคุยและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความคิดเห็น ความหมายทางประวัติศาสตร์ของคำ ฟอรัมโรมันหรือที่เรียกว่า Magnum Forum ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นสถานที่เชิงพาณิชย์ที่มีชื่อเสียง เดิมเมืองโรมมีเวทีประชุมแห่งเดียว แต่เมื่อเติบโตขึ้นจึงมีการสร้างพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกันนั่นคือฟอรัมของจักรวรรดิ ย่านเมืองประเภทนี้ของโลกโรมันได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมกรีกที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับ
คำจำกัดความของการรวม

คำจำกัดความของการรวม

รวมและมีบางสิ่งหรือบางคน - เพื่อให้เข้าใจว่าคำว่าการรวมหมายถึงอะไรเราควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดการกระทำของการรวม สมมติว่ามีหรือรวมบางสิ่งหรือบางคนไว้ในอีกสิ่งหนึ่งพื้นที่หรือสถานการณ์เฉพาะ หากต้องการรวมก็คือการเพิ่มสิ่งอื่นที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นคำว่าการรวมหมายถึงการรวมและบรรจุบางสิ่งหรือบางคน โดยปกติแนวคิดนี้จะใช้ในความสัมพันธ์กับสถานการณ์หรือสถานการณ์ทางสังคมซึ่งผลประโยชน์ทางสังคมบางอย่างรวมอยู่หรือแยกออกจากกลุ่มทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง การรวมทางสังคม: ไม่ปล่อยให้บางส่วนของสังคมหมดประโยชน์ การรวมเข้าด้วยกันซึ่งเข้าใจได้จากมุมมองของสังคมเกี่ยวข้องกับงานที่คนต่าง ๆ ทำในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าสังคม
ความหมายของ Civil Registry

ความหมายของ Civil Registry

ดังที่ชื่อกล่าวไว้ว่าทะเบียนราษฎร์คือหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการลงทะเบียนแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตพลเมืองของผู้คนซึ่งหมายความว่ามันลงทะเบียนและควบคุมแง่มุมต่างๆในชีวิตประจำวันของบุคคลที่พวกเขาต้องทำ พื้นที่ทางสังคมไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ องค์ประกอบบางอย่างที่สามารถจดทะเบียนได้ในองค์กรเหล่านี้ ได้แก่ การแต่งงานการเกิดการตายการหย่าร้างการสำรวจสำมะโนประชากร ฯลฯ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนและควบคุมด้านแพ่งของผู้คนในชุมชน: การจดทะเบียนการเกิดการเฉลิมฉลองการแต่งงานการออกเอกสารประจำตัว ... ในทางกลับกันมันยังรับผิดชอบในการจัดการและออกเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้องของพลเมืองข
ความหมายของพหุวัฒนธรรม

ความหมายของพหุวัฒนธรรม

ที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในภาษาของเราและจะใช้ในการบัญชีสำหรับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของประเทศที่กลุ่มอื่น ๆ ในกลุ่ม ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสันติในดินแดนและแก้ไขความแตกต่างของพวกเขาผ่านการสนทนา ในขณะเดียวกันการอยู่ร่วมกันนี้จะต้องเกิดขึ้นภายใต้กรอบของความสงบและการอยู่ร่วมกันที่ดีเพื่อให้ทุกวัฒนธรรมทั้งส่วนใหญ่และส่วนน้อยสามารถพัฒนาได้อย่างน่าพอใจและไม่ใช่ว่าจะทำให้อีกฝ่ายเสียหาย สิ่งที่แนวคิดเสนอคือการรักษาให้บุคคลหลากหลายที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหายอมรับและเคารพความแตกต่างเหล่านั้นและยั
การแบ่งปันคืออะไร

การแบ่งปันคืออะไร

พูดง่ายๆก็คือเราสามารถพูดได้ว่าการแบ่งปันคือการให้บางสิ่งบางอย่างของตนเองแก่ผู้อื่น การให้บางสิ่งอาจเป็นได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารส่วนหนึ่งของเราเงินที่มีภาพลวงตาส่วนตัวหรือความรู้สึกรักที่มีต่อบุคคลอื่น ดังนั้นแนวคิดของการแบ่งปันจึงจำเป็นต้องมีนัยถึงการแทรกแซงของสองเรื่องขึ้นไปโดยปกติคือผู้ให้และผู้ที่ได้รับหรือหลายคนที่แลกเปลี่ยนบางสิ่ง ในความสัมพันธ์คู่ ในความสัมพันธ์แบบคู่จะมีการแบ่งปันสินค้าวัสดุ แต่ยังรวมถึงเวลาโครงการหรือปัญหาทั่วไปด้วย เราทุกคนรู้จักคำที่กล่าวในพิธีแต่งงาน (ในความยากจนและความมั่งคั่งสุขภาพและความเจ็บป่วย ... ) ซึ่งอ้างถึงแนวคิดเรื่องการแบ่งปันอย่างแม่นยำ "นี่เป็นขอ
ความหมายของญาณวิทยา

ความหมายของญาณวิทยา

ญาณวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความรู้ของมนุษย์และวิธีที่บุคคลทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างทางความคิดของตน งานของญาณวิทยานั้นกว้างขวางและยังเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่มนุษย์สามารถค้นพบได้จากความเชื่อและประเภทของความรู้การศึกษาไม่เพียง แต่วิธีการของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสาเหตุวัตถุประสงค์และองค์ประกอบภายในด้วย ญาณวิทยาถือเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา คำว่า ' ญาณวิทยา ' มาจากภาษากรีกหมายถึงความรู้' ญาณวิทยา ' และ 'โลโก้' วิทยาศาสตร์หรือการศึกษา ด้วยวิธีนี้ชื่อนิรุกติศาสตร์กำหนดว่าวิทยาศาสตร์ทางญาณวิทยาจะจัดการกับการวิเคราะห์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำห
ความหมายของความอดทน

ความหมายของความอดทน

ความอดทนสามารถอธิบายได้ว่าเป็นทัศนคติวิธีการแสดงวิธีการเป็นอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันดังนั้นเราจึงต้องเคารพปกป้องและยอมรับตัวเองในขณะที่เราเป็นโดยไม่สร้างความแตกแยกที่เผชิญหน้ากับเรา โดยไม่โจมตีหรือเลือกปฏิบัติ ในแง่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือเป็นรายบุคคลความอดทนยังสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นทัศนคติที่บุคคลยอมรับหรือยอมรับลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือศาสนาของบุคคลอื่นที่เขารู้จัก (เช่นมีความอดทนอดกลั้นต่อใครบางคน สายคนไม่เป็นระเบียบ ฯลฯ ) ปัจจุบันการอดทนอดกลั้นเป็นหนึ่งในการกระทำที่จำเป็นที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันของทุกสังคมบนโลกทั้ง
ความหมายของบุคคล

ความหมายของบุคคล

แนวคิดของแต่ละบุคคลนั้นมีความซับซ้อนและร่ำรวยอย่างไม่ต้องสงสัย ในทางเทคนิคมันเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่ออ้างถึงมนุษย์หรือมนุษย์เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกหรือแยกส่วนได้ ดังนั้นบุคคลจึงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดและง่ายที่สุดของระบบสังคมที่ซับซ้อนและยังเป็นแหล่งที่มาของระบบสังคมที่มีการจัดตั้งและจัดระเบียบอีกด้วย ความหมายของแนวคิดของแต่ละบุคคลสามารถกำหนดได้ในระดับต่างๆ หากใครเริ่มต้นด้วยระดับภววิทยาของการดำรงอยู่ของมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดของแต่ละบุคคลนั้นได้รับการเสริมสร้างอย่างลึกซึ้งจากทฤษฎีของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส R. ด้วยวิธีนี้บุคคลนั้นตราบใดที่เขา
ความหมายของบริบททางสังคม

ความหมายของบริบททางสังคม

ทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แน่นอน เขาเติบโตในครอบครัวที่เฉพาะเจาะจงอาศัยอยู่ในเมืองที่เฉพาะเจาะจงมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบางคนและเคลื่อนไหวในแวดวงความสัมพันธ์ที่เรียกว่าบริบททางสังคมที่แต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ในทันที แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ไม่มีอิทธิพลใด ๆ จากเหตุและผล แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถลบเลือนไปตามสถานการณ์ที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้เพราะประสบการณ์ทั้งหมดมีอิทธิพลต่อเราจากจุดเริ่มต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งการเติบโตในครอบครัวที่ไม่มีโครงสร้างก็ไม่เหมือนกับในบ้านที่มีความสุขที่พ่อแม่ปกป้องลูก ๆ ในทำนองเดียวกันสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวก็มีผลต่อระดับความเป็นอยู่ด้วยเช่นกันเนื่องจากการที่จะมี
ความหมายของการไม่รู้หนังสือ

ความหมายของการไม่รู้หนังสือ

การไม่รู้หนังสือเข้าใจว่าเป็นความไม่สามารถของมนุษย์ในการดำเนินการอ่านและเขียนขั้นพื้นฐาน การไม่รู้หนังสือปรากฏเป็นผลมาจากการขาดการศึกษาและแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกที่ยังคงจมอยู่กับสภาวะเช่นนี้จะต่ำกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์อย่างไม่สิ้นสุด แต่ก็ยังมีสังคมและชุมชนจำนวนมากที่มีประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ . การไม่รู้หนังสือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักและหนี้สินของมนุษยชาติเนื่องจากคนเหล่านั้นถือว่าไม่รู้หนังสือไม่ได้เป็นไปตามการเลือกของตนเอง แต่เป็นเพราะการดำรงอยู่ของความยากจนความทุกข์ยากและการขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาพบว่าตัวเองแทรกอยู่ อัตราการไม่รู้หนังสือจะเห็นได
คำจำกัดความของส่วนของผู้ถือหุ้น

คำจำกัดความของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเป็นว่าคุณภาพว่าใครก็ตามที่มีจะย้ายไปให้ทุกคนสิ่งที่เขาสมควรได้รับและสอดคล้อง คุณภาพของการให้สิ่งที่ครบกำหนด ไวพจน์ของความยุติธรรม ส่วนใหญ่ก็เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเพราะมันจะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมเมื่อการดำเนินการตามข้อตกลงหรือข้อตกลง แม้หลายครั้งทั้งแนวคิดความเสมอภาคและความยุติธรรมมักใช้เป็นคำพ้องความหมาย ความเสมอภาคถือเป็นตัวแทนของความสมดุลระหว่างความยุติธรรมตามธรรมชาติและกฎเชิงบวก เนื่องจากเป็นนิสัยในความคิดของแต่ละบุคคลใครก็ตามที่ครอบครองมันจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินอย่างเป็นกลางในเรื่องเหล่านั้นที่ขอให้เขาเข้ามาแทรกแซงและให้แต่ละคนในสิ่งที่สอดคล้องกับเขาในขณะที่เ
ความหมายของ Urbanity

ความหมายของ Urbanity

เมืองหมายถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ผู้คนอาศัยและอยู่ร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมแบบเมืองนี้มีการสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นการดีที่จะแสวงหาประโยชน์ร่วมกันเนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มยังเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของความสุภาพลักษณะนี้หมายถึงผู้คนเมื่อพวกเขาฝึกฝนมารยาทที่ดีและความสุภาพพร้อมด้วยท่าทางแสดงความเคารพต่อผู้อื่น ท่าทางสุภาพทำให้ชีวิตในสังคมน่าอยู่และไม่วุ่นวาย ด้วยความรู้สึกผิดชอบทางสังคมนี้มนุษย์ไม่เพียง แต่คิดถึงตัวเองเท่านั้น แต่ยังคิดในเชิงพหูพจน์ด้วยเพื่อสะท้อนคุณค่าของ "เรา" ด้วย มารยาทที่ดี ชีวิตในสังคมจะสับสนวุ่นวายหากไม่
ความหมายของ Inhibited

ความหมายของ Inhibited

จากคำที่ถูกยับยั้งบุคคลหรือสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากข้อ จำกัด ข้อห้ามหรืออุปสรรคใด ๆอาจถูกกำหนดให้กระทำหรือปฏิบัติอย่างเสรีและตามที่เป็นอยู่ เมื่อพ่อแม่ของเขาอยู่ที่นั่นฮวนเขาถูกยับยั้งและไม่ทำตัวหลวม ๆ เหมือนที่เขาอยู่ต่อหน้ากลุ่มเสมอ ฉันรู้สึกถูกยับยั้งโดยตัวละครของเขาไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถผ่อนคลายเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาได้ สิ่งที่ถูกยับยั้งไม่ว่าจะเป็นบุคคลวัตถุหรือสิ่งที่ดีในบรรดาตัวเลือกอื่น ๆ เป็นผลมาจากการกระทำที่เรียกว่าการยับยั้งซึ่งโดยทั่วไปการใช้งานหมายถึงการห้ามการขัดขวางหรือการขัดขวางในขณะที่คำว่ายับยั้งตามคำร้องขอของกฎหมายสามารถมีส่วนร่วมสองสถานการณ์บนมือข้างหนึ่งตัดสินใจ
Homoparental Family - นิยามแนวคิดและคืออะไร

Homoparental Family - นิยามแนวคิดและคืออะไร

ครอบครัวรักร่วมเพศคือครอบครัวที่สมาชิกของคู่รักเพศเดียวกันกลายเป็นพ่อแม่ของเด็กหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ควรสังเกตว่าคำนำหน้าภาษากรีก homo มีความหมายเหมือนกันเช่นคำว่า homosexual, homologous หรือ homonym คู่สมรสนอกสมรสสามารถเป็นพ่อหรือแม่ได้เพราะพวกเขารับเลี้ยงเด็กผ่านการตั้งครรภ์แทนหรือเป็นผลมาจากการผสมเทียมในกรณีของผู้หญิง ความเป็นจริงทางสังคมวิทยาใหม่ แนวคิดของครอบครัวดั้งเดิมฝังรากลึกในสังคม ด้วยวิธีนี้การรวมตัวกันในการแต่งงานทางแพ่งหรือทางศาสนาระหว่างชายและหญิงพร้อมกับลูกหลานเป็นสูตรที่แพร่หลายมากที่สุดในแง่ของความคิดของครอบครัว อย่างไรก็ตามมีวิธีอื่นในการทำความเข้าใจกับครอบครัว (พ่อแม่เลี้
ความหมายของแรงงานสัมพันธ์

ความหมายของแรงงานสัมพันธ์

เป็นที่รู้จักกันในชื่อแรงงานสัมพันธ์กับความผูกพันที่สร้างขึ้นระหว่างคนสองคนขึ้นไปในที่ทำงานหรือในที่ทำงาน แรงงานสัมพันธ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เสนอแรงงาน (ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ) และผู้เสนอทุนหรือวิธีการผลิตสำหรับบุคคลแรกที่ปฏิบัติงาน (ตัวอย่างเช่นนี้จะเป็นพนักงาน ของสำนักงานและเจ้าของหรือเจ้านายที่มอบพื้นที่ทำงานให้เขาพร้อมทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อดำเนินงาน) ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของแรงงานสัมพันธ์คือพวกเขามักจะไม่สมดุลในแง่ที่ว่ามีใครบางคนในพวกเขาที่มีอำนาจในการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดพวกเขาตามความสะดวกของพวกเขาและบุคคลนั้นคือคนที่จ้างพนักงานหรือใคร จัดหาวิธีการผลิตเพื่อใ
ความหมายของชั้นทางสังคม

ความหมายของชั้นทางสังคม

ชั้นเป็นรูปแบบของการแบ่งชั้นทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันลักษณะหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นพวกเขาฐานะทางสังคม, พลังงานที่มีตำแหน่งที่จัดขึ้นภายในองค์กรได้รับการจัดซื้อพฤติกรรมตัวแทนอุดมการณ์หรือความสัมพันธ์ทั้งในศุลกากร หรืออยู่ในความสนใจ รูปแบบของการแบ่งชั้นทางสังคมที่สมาชิกของแต่ละชั้นเรียนแบ่งปันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมความคิดความผูกพันขนบธรรมเนียมและอื่น ๆ การเป็นหรือไม่เป็นของบุคคลในชนชั้นทางสังคมบางกลุ่มในระบบชนชั้นที่เรียกว่าจะถูกกำหนดโดยเกณฑ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของการแบ่งชั้นตามวรรณะหรือฐานันดรซึ่งเกณฑ์การเป็นสมาชิกทำ ไม่
ความหมายของวรรณกรรมกะโหลก

ความหมายของวรรณกรรมกะโหลก

ในบริบทของวันแห่งความตายชาวเม็กซิกันได้จัดงานเฉลิมฉลองที่ไม่เหมือนใคร ในนั้นคนที่รักจะจดจำได้ แต่ไม่ใช่การเดินทางที่น่าเศร้าและเศร้าหมอง ในความเป็นจริงมีสีสันความสนุกสนานและอารมณ์ขัน กะโหลกศีรษะหรือกะโหลกวรรณกรรมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของทัศนคติที่สำคัญของชาวเม็กซิกันต่อความตาย ประเภทวรรณกรรมเม็กซิกันอย่างแท้จริง ข้อเสนอนี้ไม่อยู่ภายใต้รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากแม้ว่าจะเป็นคำประพันธ์ แต่จำนวนบทและคำคล้องจองนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มีส่วนผสมที่น่าขันและมีอารมณ์ขัน ความหมายที่แท้จริงของมันสามารถเข้าใจได้เฉพาะในกรอบของวันแห่งความตายในเม็กซิโกและนอกขอบเขตนี้อาจเป็นกา