คำจำกัดความของสิ่งสำคัญ

คำสำคัญคือคำที่มักใช้เพื่อกำหนดสิ่งต่างๆปรากฏการณ์วัตถุหรือบุคคลที่มีความสำคัญในบางสถานการณ์หรือบางโอกาสและสิ่งอื่นใดไม่สามารถแทนที่ได้เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางของความเกี่ยวข้องโดยที่ไม่สามารถยกไปข้างหน้าได้ คุณกำลังพยายามทำ บางสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่สามารถทำได้โดยปราศจากมันหรือเมื่อคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ต่อหน้าพวกเขาได้เพราะนั่นจะหมายความว่ามีบางอย่างไม่สมบูรณ์

คำที่ขาดไม่ได้คือการปฏิเสธสิ่งที่มีค่าใช้จ่าย สิ่งที่สามารถใช้จ่ายได้คือสิ่งที่สามารถไม่มีได้สิ่งที่สามารถละเว้นหรือหลีกเลี่ยงได้ในบางสถานการณ์ ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่จำเป็นคือทุกสิ่งที่ต้องมีใช่หรือใช่ที่ไม่สามารถละหรือปฏิเสธได้ คำสำคัญในแง่นี้มีความชัดเจนและรุนแรงกว่าคำที่ตรงข้ามเนื่องจากมันหมายความว่าสิ่งที่อ้างถึงสิ่งที่จำเป็นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งหรือองค์ประกอบอื่น ๆ

โดยปกติคำว่าจำเป็นสามารถใช้ในการตั้งค่าช่องว่างและสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงอยู่คือตัวละครที่เกี่ยวข้องซึ่งมอบให้กับสิ่งที่กำลังพูดถึงอย่างไม่ต้องสงสัย ตัวอย่างเช่นอาจจำเป็นต้องใช้ยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคเนื่องจากอาจจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มบางอย่างเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากอาจจำเป็นต้องใช้แอปเปิ้ลในการทำเค้กแอปเปิ้ล ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าองค์ประกอบดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการสำหรับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ต้องคงไว้คือ บำรุงรักษา.