ความหมายของกฎหมายแรงงาน

หรือที่เรียกว่ากฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานเป็นหนึ่งในสาขากฎหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในระดับสังคม เนื่องจากชุดของกฎหมายข้อบังคับและกฎหมายที่ประกอบขึ้นทำให้กฎหมายแรงงานเป็นหนึ่งในสิทธิที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เราสามารถพูดได้ว่ากฎหมายแรงงานตามชื่อที่กล่าวว่าเป็นกฎหมายที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมและออกกฎหมายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกของการทำงานเช่นสิทธิและหน้าที่ของส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นโลกแห่งการทำงาน (ทั้ง ลูกจ้างและนายจ้าง) เงื่อนไขการจ่ายเงินและค่าตอบแทนบริการที่ต้องรวมอยู่ในการจ่ายเงินเป็นต้น

ในกรณีนี้เราสามารถพูดถึงกฎหมายแรงงานว่าเป็นกฎหมายประเภทใหม่ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสังคมตะวันตกได้ก้าวสู่ระดับอุตสาหกรรมที่สำคัญแล้วและด้วยการจ้างงานในระดับใหญ่ การสร้างปรากฏการณ์ของมวลชนคนทำงานตลอดจนการต่อสู้เพื่อพิชิตสิทธิที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนี้เป็นรากฐานของการจัดตั้งกฎหมายแรงงานซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของรัฐมากขึ้นในเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ที่ซับซ้อน (ก่อนหน้านี้เชื่อมโยงกับ ชะตากรรมของตลาด)

กฎหมายแรงงานเข้าใจโดยกิจกรรมนี้ว่าการกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภทซึ่งต้องใช้ความพยายามพลังงานความสามารถและการเตรียมการของแต่ละบุคคลและสร้างผลตอบแทนบางประเภทไม่ว่าจะเป็นเงินหรือการจ่ายเงิน สำหรับงานที่ทำ

ปัญหาหรือปัญหาที่สำคัญที่สุดบางประการที่กฎหมายแรงงานเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับการยอมรับสำหรับคนงาน: วันหยุดพักผ่อนและการลาที่ได้รับค่าจ้างสิทธิในการนัดหยุดงานการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อการเจรจาต่อรองร่วมกัน ดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นระหว่างลูกจ้างและนายจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับคนงานทุกคนซึ่งกันและกันและกับโลกของนายจ้างด้วย


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found