ความหมายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นหนึ่งในเสาหลักของการศึกษาอย่างเป็นทางการพร้อมกับรุ่นก่อน: สถานรับเลี้ยงเด็กและการศึกษาประถมศึกษาและการศึกษาของเธอมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาที่สูงขึ้น

ระดับการศึกษาหลังประถมศึกษาและก่อนมหาวิทยาลัยและมีภารกิจในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคตทางวิชาชีพ

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับระดับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือที่เรียกว่าMiddle Schoolมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมนักเรียนให้สามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีปัญหาซึ่งเป็นตัวอย่างที่แน่นอนในการเตรียมและพัฒนากิจกรรมระดับมืออาชีพที่ แต่ละคนเลือก

แต่การศึกษาระดับมัธยมศึกษายังมีภารกิจนอกเหนือไปจากการที่นักเรียนยังคงเรียนต่อในอาชีพมหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมวัยรุ่นในประเด็นต่างๆหัวข้อต่างๆสอนค่านิยมและทักษะต่างๆเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในลักษณะที่สอดคล้องกันในสังคมหรือชุมชน ที่มันเป็น

ลักษณะทั่วไป

กล่าวคือโรงเรียนมัธยมศึกษาจะต้องให้ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานแก่นักเรียนซึ่งแน่นอนว่าจะก้าวหน้ามากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาหลักและแน่นอนว่าจะครอบคลุมหัวข้ออื่น ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งในวัยประถมกลายเป็นเรื่องยากที่จะหลอมรวม

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเกือบทุกแห่งบนโลกนี้เข้าเรียนระหว่างอายุ13 ถึง 18 ปีและใช้เวลาห้าปี

ในทางกลับกันมีการปฐมนิเทศเช่นปริญญาตรีการค้าและเทคนิคที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามอาชีพของพวกเขา

การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาคบังคับในทางปฏิบัติทั่วโลกและนักเรียนจะต้องเข้าร่วมทุกวันยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุด

ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้ใบผ่านของปีหรือเกรดนักเรียนจะต้องกรอกผ่านและการเข้าร่วมของทุกวิชาที่รวมอยู่ในโปรแกรมการศึกษา

การประเมินผลด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเป็นวิธีการขยายที่ครูใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการฝึกอบรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

ควรสังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเป็นผลมาจากความก้าวหน้าอย่างมหัศจรรย์ที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ประสบในสังคมโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการเผยแพร่และการเรียนรู้โดยไม่ละเลยวิชาพื้นฐานอย่างเห็นได้ชัดเช่นคณิตศาสตร์วรรณคดีภาษาเคมี , ฟิสิกส์, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์และอื่น ๆ

ความเกี่ยวข้องของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอนาคตวิชาชีพ

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้องเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากจะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการเตรียมการที่เพียงพอและเนื่องจากในช่วงชีวิตของการศึกษานั้นกำลังผลิต การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลและมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเติบโตและการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่นี้เกิดขึ้นในกรอบของการกักกันและการเรียนรู้ที่โรงเรียนรู้วิธีจัดหาบุคคล

ในทางกลับกันในช่วงเวลานี้ในชีวิตมีการสร้างคำจำกัดความหลักของความสนใจและการเลือกอาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในอนาคตและ ณ จุดนี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีทางเลือกมากมายสำหรับนักเรียนในการบรรลุความรับรองที่มากขึ้นผ่านการได้รับความรู้เฉพาะและการพัฒนาทักษะ

ดังนั้นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะต้องได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวและโดยหน่วยงานของประเทศที่ต้องการสร้างพลเมืองที่มีคุณค่าและเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาความสำเร็จในชีวิตการทำงานในช่วงที่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่

ในบางประเทศที่ด้อยพัฒนาโชคไม่ดีที่การออกกลางคันของโรงเรียนมีสูงมากโดยเฉพาะในกลุ่มสังคมที่ขาดแคลนมากที่สุดอันเป็นผลมาจากครอบครัวของพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนและกำลังใจที่ผลักดันให้พวกเขาเรียนต่อในโรงเรียนเพื่อรับความรู้ที่เปิดประตู โรงเรียนใหม่สำหรับพวกเขาอนาคตที่ดีกว่า หรือเพราะคนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องเผชิญกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานต้องไปทำงานและออกจากโรงเรียน

เราไม่สามารถเพิกเฉยได้เช่นกันในชั้นเรียนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดและในชั้นเรียนที่ต่ำมีการออกกลางคันเนื่องจากการขาดความสนใจในเนื้อหาของโรงเรียน

ในแง่นี้เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องออกแบบนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการศึกษาที่แก้ไขปัญหาเฉพาะนี้สนับสนุนนักเรียนด้วยข้อเสนอด้านการศึกษาที่ปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบันหลายครั้งที่ขาดการติดต่อสื่อสารการรับรู้เนื้อหาเก่าทำให้เยาวชนไม่ กระทำหรือดอกเบี้ย