กำหนดนิยาม

เซ็ตคือการจัดกลุ่มคลาสหรือคอลเลกชันของอ็อบเจ็กต์หรือล้มเหลวขององค์ประกอบที่เป็นของและสอดคล้องกับหมวดหมู่หรือกลุ่มของสิ่งเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่สามารถจัดกลุ่มในชุดเดียวกันได้ ความสัมพันธ์ที่เป็นเจ้าของที่สร้างขึ้นระหว่างวัตถุหรือองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนและทุกคนอาจมองเห็นได้และสังเกตได้ ในบรรดาวัตถุหรือองค์ประกอบที่มีความสามารถของการบูรณาการหรือการขึ้นรูปชุดนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแน่นอนเช่นโต๊ะเก้าอี้และหนังสือ แต่ยังโดยหน่วยงานที่เป็นนามธรรมเช่นตัวเลขหรือตัวอักษร

ชุดวิชาเป็นวิชาที่เรียนในวิชาคณิตศาสตร์และแน่นอนว่าผู้ที่อ่านบทวิจารณ์ในภาคเรียนนี้ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับพวกเขาในชั่วโมงคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

ข้อพิจารณาพื้นฐานบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อจัดการกับเซตคือสามารถกำหนดได้สองวิธี: โดยการขยายและการทำความเข้าใจ โดยส่วนขยายเมื่อส่วนประกอบของชุด A ที่มีตัวเลขธรรมชาติน้อยกว่า 8 จะถูกอธิบายทีละรายการตัวอย่างเช่น A = {1,2,3,4,5,6,7} และว่ากันว่ามันถูกกำหนดโดยความเข้าใจเมื่อมีการระบุเพียงลักษณะทั่วไปว่าองค์ประกอบทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นไปตามนั้น ตัวอย่างเช่น: ชุด A ประกอบด้วยสีหลัก A = {สีแดง} นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าสองชุดมีค่าเท่ากันเนื่องจากใช้องค์ประกอบทั้งหมดที่ประกอบกัน

ตามเนื้อผ้าเพื่ออธิบายองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นชุดวงเล็บปีกกาจะเปิดขึ้นและหากจำเป็นเนื่องจากมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบจึงถูกคั่นด้วยการใช้เครื่องหมายจุลภาค

เมื่อเป็นตัวแทนของเซตเราอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้: สหภาพซึ่งเป็นชุดขององค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งในนั้น จุดตัดที่หมายถึงการประชุมในชุดเดียวกันขององค์ประกอบทั้งหมดที่ทำซ้ำหรือใช้ชุดคู่ร่วมกัน ชุดแรกจะแสดงด้วยชุดสองชุดที่รวมกันและทาสีสีเดียวกันโดยทำเครื่องหมายว่าสหภาพนั้นและในกรณีที่สองการรวมกันของตรงกลางของทั้งสองชุดนี้จะถูกวาดเหมือนกันซึ่งเป็นที่ที่องค์ประกอบเดียวกันรวมกัน