นิยามของบริบททางสังคม

ทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แน่นอน เขาเติบโตในครอบครัวที่เฉพาะเจาะจงอาศัยอยู่ในเมืองที่เฉพาะเจาะจงมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบางคนและเคลื่อนไหวในแวดวงความสัมพันธ์ที่เรียกว่าบริบททางสังคมที่แต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ในทันที แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ไม่มีอิทธิพลใด ๆ จากเหตุและผล แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถลบเลือนไปตามสถานการณ์ที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้เพราะประสบการณ์ทั้งหมดมีอิทธิพลต่อเราจากจุดเริ่มต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งการเติบโตในครอบครัวที่ไม่มีโครงสร้างก็ไม่เหมือนกับในบ้านที่มีความสุขที่พ่อแม่ปกป้องลูก ๆ

ในทำนองเดียวกันสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวก็มีผลต่อระดับความเป็นอยู่ด้วยเช่นกันเนื่องจากการที่จะมีการพัฒนาอย่างเต็มที่จำเป็นต้องครอบคลุมถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน ดังนั้นสถานการณ์การจ้างงานซึ่งมีกรอบในบริบททางสังคมจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อวิถีการเป็นอยู่

ความไวในช่วงวัยรุ่น

อิทธิพลของบริบททางสังคมยังเห็นได้ชัดเจนในวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อ บริษัท ที่พวกเขามีอยู่มาก ด้วยวิธีนี้เมื่อเผชิญกับอิทธิพลที่ไม่ดีพวกเขาสามารถปล่อยให้ตัวเองอยู่ภายใต้แรงกดดันจากเพื่อน ความกังวลที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของผู้ปกครองคือบุตรของตนเกี่ยวข้องกับใคร

เรื่องของการปรากฏตัวและการปรับสภาพของตัวเอง

อิทธิพลที่บริบททางสังคมมีต่อความสุขส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแสดงให้เห็นในจำนวนคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความกลัวในสิ่งที่คนอื่นจะพูดสิ่งที่ชัดเจนยิ่งกว่าในเมืองเล็ก ๆ ที่ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ เป็นที่รู้จัก ในทำนองเดียวกันบทวิจารณ์เชิงลบก็ยากเช่นกัน มีคนที่ให้น้ำหนักกับภาพลักษณ์และหน้าตาทางสังคมมากเพราะต้องการรักษาตำแหน่งที่แน่นอนไว้ก่อนคนอื่น

ในชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลระหว่างการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการใช้เวลากับตัวเอง แต่เป็นสิ่งสำคัญเสมอที่คุณจะให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิด การกลับลำดับค่านิยมอาจส่งผลร้ายแรงพอ ๆ กับการใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับคุณสำหรับข้อเท็จจริงง่ายๆในการทำให้คนอื่นพอใจ ใช้ชีวิตในแบบของคุณและค้นหาภายในตัวเองว่าความจริงคืออะไร

อยู่ท่ามกลางผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น

ในทำนองเดียวกันให้แวดล้อมตัวคุณเองกับเพื่อนและผู้คนที่ช่วยให้คุณเติบโตและปรับปรุง อยู่ห่างจาก บริษัท ที่เป็นพิษ


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found