ความหมายของรายงาน

ในภาษาของเราแนวคิดของรายงานจะใช้ในการกำหนดทั้งรายงานหรือรายการข่าว ตัวอย่างเช่นเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในด้านต่างๆเช่นธุรกิจวิทยาศาสตร์การวิจัยและในสื่อมวลชน

จากนั้นรายงานเป็นเอกสารที่ที่จะใช้เมื่อคุณต้องการที่จะแจ้งหรือให้ข่าวเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างสามารถใช้ภายใน บริษัท ได้เช่นระหว่างหัวหน้าพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับผู้จัดการทั่วไปเพื่อให้แนวคิดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในสถานศึกษาโดยครูเพื่อ ให้บัญชีเกี่ยวกับวิธีดำเนินการปัญหาบางอย่างโดยไม่ต้องพูดถึงการใช้งานวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อกราฟิกเพื่อรายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะเนื่องจากส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ กล่าวคือด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการยืนยันอีกครั้งว่าในหลาย ๆ ด้านรายงานมักจะใช้เพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับลักษณะของรายงานอาจปรากฏเป็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่มีภาพและเสียงขึ้นอยู่กับสื่อหรือพื้นที่ที่หมุนเวียนแม้ว่าโดยทั่วไปและตามที่กล่าวไว้ข้างต้นวัตถุประสงค์จะแจ้งให้ทราบนอกจากนี้ยังอาจมี วัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่เพียง แต่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากรายงานอาจมีองค์ประกอบที่โน้มน้าวใจเช่นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะและข้อสรุปบางประการซึ่งผู้อ่านได้รับการระบุถึงการกระทำหรือการดำเนินการบางอย่างที่จะนำมาใช้ในอนาคต

ในทางกลับกันรายงานอาจประกอบด้วยข้อสรุปเกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินการแล้วถือว่าโครงสร้างของปัญหา - แนวทางแก้ไข

เมื่อมีการตัดสินใจว่าควรพิมพ์รายงานโดยปกติแล้วจะต้องมาพร้อมกับรูปภาพกราฟตารางและเชิงอรรถซึ่งทั้งหมดนี้มีแนวโน้มที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในสิ่งที่พูดเป็นคำพูดในรายงานที่เป็นปัญหา

เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานเป็นงานที่จะได้รับความชื่นชมและความคาดหวังจากสาธารณชนหรือผู้คนที่ได้รับคำสั่งในกรณีตัวอย่างเช่นรายงานเป็นคำสั่งที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่นเจ้านาย

นอกจากนี้รายงานต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วนกล่าวคือผู้เขียนต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครอบครองและต้องให้ข้อมูลและคำอธิบายที่ช่วยให้ผู้รับเข้าใจและเรียนรู้ได้ ผู้รับผิดชอบผู้ลงนามต้องตรวจสอบข้อมูลหรือข้อมูลที่เปิดเผยเสมอและในกรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องแนะนำแนวทางแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหา

เกี่ยวกับองค์ประกอบรายงานโดยทั่วไปจะใช้รูปแบบของการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์นั่นคือการแนะนำเป้าหมายความเท่าเทียมและการถกเถียง แต่อาจเป็นไปตามสูตรการแก้ปัญหาและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการจัดการกับข้อกังวลหรือคำถามของผู้ชม ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับการกำกับ

เห็นได้ชัดและตามความซับซ้อนของเรื่องผู้ชมที่ต้องการและวัตถุประสงค์ของมันรายงานอาจมีตั้งแต่แบบเรียบง่ายและง่ายที่สุดโดยมีชื่อเรื่องที่กำหนดหัวข้อที่จะกล่าวถึงหรือเพิ่มนอกเหนือจากไดอะแกรมนั้น กราฟตารางภาคผนวกเชิงอรรถไฮเปอร์ลิงก์

ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ต้องรวมไว้ ได้แก่ ชื่อเรื่องวันที่เสร็จสิ้นและชื่อผู้แต่งหรือผู้แต่ง

รายงานองค์ประกอบและการจัดหมวดหมู่

โดยปกติรายงานจะประกอบด้วยหกส่วนที่เราจะอธิบายด้านล่าง ... ปก (ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้แต่งและระบุชื่อเรื่อง) ดัชนี (แสดงเนื้อหาทั้งหมดโดยย่อ) บทนำ (ส่วนของรายงานและ จำนวนหน้าที่มีอยู่) เนื้อหา (การพัฒนาที่สมบูรณ์ของเรื่องที่กล่าวถึง) ข้อสรุป (รวบรวมผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุดของสิ่งเดียวกันและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขคำถาม) และบรรณานุกรม (รายการตามลำดับตัวอักษรและตามลำดับเวลาของวรรณกรรมที่ ถูกนำมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม)

ในขณะเดียวกันรายงานสามารถแบ่งออกเป็น: วิทยาศาสตร์ (กล่าวถึงประเด็นที่มีอยู่ในวิทยาศาสตร์และเช่นใช้ภาษาที่เข้มงวด) เทคนิค (กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาจิตวิทยามานุษยวิทยาและอื่น ๆ และมีภาษาที่เรียบง่าย แต่เรียบง่าย) โดยไม่สูญเสียความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์) การเผยแพร่ (มีไว้สำหรับคนทั่วไปดังนั้นจึงมีภาษาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้) การแสดงข้อมูล (อธิบายหัวข้อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง) การวิเคราะห์ (โต้แย้งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือการกระทำ) และโน้มน้าวใจ ( พวกเขามีภารกิจในการโน้มน้าวผู้รับให้สอดคล้องกับแนวคิดที่เปิดเผยในรายงาน)