ความหมายของประโยควางท้าย

ประโยคที่วางซ้อนกันเป็นประโยคประสมลักษณะสำคัญคือการไม่มีคำเป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนที่ประกอบกันเป็นประโยค ในกรณีส่วนใหญ่องค์ประกอบเชื่อมต่อที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อคือเครื่องหมายลูกน้ำ ในทางกลับกันประโยคที่วางซ้อนกันมีความไม่ชอบมาพากลที่ทั้งสองส่วนของประโยคไม่มีความสำคัญมากกว่าประโยคอื่น ๆ

ตัวอย่างความคิดเห็นของประโยคที่วางซ้อนกัน

นี่คือตัวอย่างของประโยคที่วางซ้อนกันพร้อมกับความคิดเห็นสั้น ๆ

เพื่อนของฉันทำอาหารเรียนวาดรูปทำอะไรก็ได้ เป็นประโยคประกอบเนื่องจากมีรูปแบบคำกริยาที่แตกต่างกันหลายรูปแบบโดยเฉพาะสี่ มันเป็นประโยคที่วางซ้อนกันเนื่องจากลูกน้ำเป็นองค์ประกอบที่สร้างโครงสร้างของประโยคและเนื่องจากไม่มีการกระทำใด ๆ ที่แสดงด้วยรูปกริยามีความเกี่ยวข้องมากกว่าส่วนที่เหลือ อีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่เหมือนใครของประโยคนี้คือความจริงที่ว่าลำดับที่นำเสนออาจมีความหลากหลายและความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลง (เช่นเพื่อนของฉันเรียนวาดรูปทำอาหารทำอะไรก็ได้)

ควรสังเกตว่าประโยคประกอบที่วางซ้อนกันยังใช้อัฒภาคและโคลอนเป็นองค์ประกอบที่รวมสองประพจน์ของประโยค (ตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไร: ชนะการแข่งขันชิงแชมป์หรือปาร์ตี้เริ่มตอนหกโมงเย็นเวลาสิบเอ็ด ไฟจะดับ)

ประโยคประสมชนิดอื่น ๆ

นอกจากประโยคที่วางซ้อนกันแล้วยังมีประโยคประสมดังต่อไปนี้: ประสานงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

เราบอกว่าประโยคประสานกันเมื่อประพจน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคอยู่ในระดับวากยสัมพันธ์เดียวกันเนื่องจากไม่มีประพจน์ที่ขึ้นอยู่กับประโยคอื่น ๆ เนื่องจากมีความเท่าเทียมกันตามลำดับชั้น (ตัวอย่างเช่นประโยค "ฉันเขียนถึงคุณแล้ว และไม่ใช่สำหรับฉันคุณได้ตอบ ") ประโยคประสานงานสามารถมีได้หลายประเภท: copulative, adversative, disjunctive, distributionive หรืออธิบาย

เราพูดถึงประโยครองลงมาเมื่อหนึ่งในโจทย์ที่ประกอบกันขึ้นอยู่กับอีกประโยค ซึ่งหมายความว่าโจทย์รองไม่สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับโจทย์หลักของประโยค ดังนั้นถ้าฉันพูดว่า "ฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฉันตื่นขึ้น" เราจะต้องเจอกับประโยครองลงมาของประเภทกริยาวิเศษณ์ เกี่ยวกับรูปแบบของประโยคย่อยมีดังต่อไปนี้คำนามคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์

รูปภาพ: iStock - sturti / Wavebreakmedia