ความหมายของการคุ้มครองทางแพ่ง

การคุ้มครองพลเรือนเป็นระบบที่ได้รับการติดตั้งในแต่ละประเทศและมีภารกิจในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่นและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุควรประสบความสำเร็จจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุใด ๆ เขาจะรับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมด้วย พูดง่ายๆก็คือจะดูแลการจัดการบริการฉุกเฉินที่มีอยู่ในประเทศ

ตามปกติแล้วการคุ้มครองทางแพ่งเกิดขึ้นตามคำร้องขอของอนุสัญญาเจนีวาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492ภารกิจหลักคือการคุ้มครองเหยื่อจากการเผชิญหน้าทางอาวุธระหว่างประเทศ

ข้อเสนอพื้นฐานคือการปกป้องสังคมจากการสู้รบที่พวกเขาอาจตกอยู่ภายใต้บริบทเหล่านี้ช่วยเหลือพวกเขาช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวจากผลที่ตามมาในทันที

อพยพจัดระเบียบที่พักอาศัยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการปนเปื้อนจัดการปฐมพยาบาลระบุและแยกพื้นที่อันตรายจัดหาที่พักมาตรการฉุกเฉินที่ชัดเจนเพื่อเรียกคืนบริการขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจพื้นฐานบางประการที่การคุ้มครองพลเรือนจะนำไปใช้

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงว่าองค์กรที่จัดการการคุ้มครองทางแพ่งจะรับผิดชอบในการจัดระบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่จะทำหน้าที่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนบริการฉุกเฉินที่ทำงานเพื่อแลกกับเงินเดือนเช่นกรณีของนักผจญเพลิง

สัญลักษณ์ที่นำมาใช้เพื่อการคุ้มครองพลเรือนประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสีน้ำเงินที่อยู่บนพื้นหลังสีส้มและได้รับเลือกตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากต้องการกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตอนนี้ไม่มีการเลือกองค์ประกอบเหล่านี้แบบสุ่มเนื่องจากสีฟ้าเป็นสีที่หมายถึงการปกป้องและความเงียบสงบและที่ด้านข้างของรูปสามเหลี่ยมในศาสนานั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานสูงสุดและการป้องกันและตัวอย่างเช่นมันถูกนำมาใช้ เกินไป. และสุดท้ายสีส้มแสดงถึงความตื่นตัว